• Nárok na príspevok 350 Eur na zakúpenie digitálneho zariadenia má žiak, ak patrí aspoň do jednej zo 4 skupín oprávnených žiadateľov a zaregistruje sa najneskôr do 30.11.2023. Žiaci 1. ročníka SŠ v tomto školskom roku 2023/2024 sú všetci oprávnenými žiadateľmi .
   • VAU
   • Virtuálna anatomická učebňa
   • Modernizácia školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Národná súťaž HIV/AIDS

      ÚSPECH NA FINÁLE HIV/AIDS PREVENCIA

      1.12.2023 žiačky V. Pirošková, S. Šurínová (II.B/PS) a Michaela Krokusová (II.A/PS) reprezentovali našu školu na finále Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia v Bratislave. V silnej konkurencii obsadili 5. miesto. Z deviatich finalistov bolo 7 gymnázií a naša škola skončila ako najlepšie umiestnená odborná škola v rámci celého Slovenska. Súťaž bola veľmi kreatívna, zaujímavá a dobre zorganizovaná.

     • Záchrana Košice 2023

      Dňa 1.12.2023 piatok sme sa zúčastnili súčinnostného cvičenia "ZÁCHRANA KOŠICE 2023". Išlo o simulovanú situáciu zrážky dvoch autobusov. Zúčastnené zložky integrovaného záchranného systému si mali možnosť precvičiť svoje odborné znalosti a praktické zručnosti pri riešení takejto udalosti s hromadným postihnutím osôb. Naši žiaci v počte 28 ( z tried II.ZZ, IV.B PS, III. DVS) si vyskúšali úlohu zranených figurantov, ktorú zvládli v nepriaznivom počasí na výbornú. Prípravu a maskovanie figurantov zabezpečili Mgr. Iveta Kavuličová, Mgr. Lenka Matušková, Mgr. Milan Vereš

     • Kampaň Červené stužky

      9.11.2023 sme na škole odštartovali 17. ročník kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na prevenciu HIV/AIDS ochorenia. Túto kampaň môžete podporiť nosením červených stužie od 29.11. – 1.12. 2023. Červené stužky pre Vás pripravili a rozdávali žiačky II.B/PS triedy: A. Hausová a R. Palečková.

     • Soft skills

      Soft-skills školenia na rozvoj osobnostných kompetencií prišiel dňa 27.11.2023 odprezentovať žiakom maturitného ročníka pán Vladimír Novotný. Žiaci našej školy majú aj tento rok možnosť zapojiť sa do online vzdelávania napr. v oblasti tímovej práce, sebaprezentácie, zvládania stresu a času a podobne.

     • Večer v škole 2023

      Dňa 23.11.2023 sa konal v poradí tretí Večer v škole. Žiaci mali opäť možnosť prežiť príjemné chvíle v priestoroch školy so spolužiakmi a učiteľmi, dozvedieť sa niečo nové, porozprávať sa, relaxovať a v neposlednom rade prispieť k vianočnej výzdobe školy.

      Tento rok na žiakov čakali už známe stanovištia, ktoré sa vždy tešia záujmu zúčastnených: Volejbal – tu sa už tradične zišli tí, ktorí milujú volejbal, ale v priebehu večera sa žiaci prestriedali a zahrať si mohol každý, kto mal záujem.

     • Výstava VŠ

      Dňa 23.11.2023 sa žiaci II. MAS a III. B/PS zúčastnili na podujatí Výstava VŠ pre stredoškolákov. Košický samosprávny kraj usporiadal výstavu vysokých škôl pôsobiacich na území východného Slovenska, aby aj takouto formou reagoval na odchod mladých ľudí za štúdiom do iných miest Slovenska. Okrem VŠ žiaci mohli navštíviť stánky NIVAM, Centra poradenstva a prevencie, Európskych služieb v zamestnanosti a stánok Inovačného centra KSK.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kam na strednú
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje