• Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie

            • Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie I

            • V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde Mestskej časti Košice – Juh sa 11. 5. 2018, v predvečer Medzinárodného dňa sestier, uskutočnil prvý ročník  konferencie pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie. Konferenciu otvorila v zastúpení riaditeľky SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach zástupkyňa školy RNDr. Milina Rákayová.

              Konferencie sa zúčastnilo viacero vzácnych hostí:

              1.      RNDr. Helena Turisová – bývalá dlhoročná riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach, bývalá prezidentka Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a bývalá predsedníčka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto,

              2.      PhDr. Mgr. Helena Hrušková – sestra samosprávneho kraja,

              3.      Mgr. Iveta Fabianová - prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II,

              4.      PhDr. Jana Jacková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo UN LP, Rastislavova 43, Košice,

              5.      PhDr. Tatiana Turoková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, VŠOÚG,

              6.      PhDr. Renáta Popiková – vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti DFN,

              7.      Mgr. Mária Lenártová – námestníčka pre ošetrovateľstvo Železničné zdravotníctvo Košice,

              8.      PhDr. Mgr. Ingrid Dreisigová – hlavná sestra LVN,

              9.      PhDr. Anna Schmiedl, MPH – vedúca regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice,

              10.  PhDr. Marianna Mužíková – zástupca Nemocnice Košice – Šaca a. s.,

              11.  RNDr. Helena Viravcová – zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ Moyzesova 17, Košice,

              12.  MUDr. Alena Kolárovská – garant nultého ročníka konferencie Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie.

              Svoju účasť ospravedlnila Mgr. Elena Červenáková – prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Mgr. Zuzana Nagyová – prezidentka Regionálnej komory fyzioterapeutov pre Východoslovenský kraj,

              Za organizátora konferencie – Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Košice II sa prihovorila Mgr. Iveta Fabianová. Ako organizátor a odborný garant konferencie sa prítomným prihovoria PhDr. Valéria Dluhošová, zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach.

              Nasledovali dva bloky prednášok s diskusiou.

              Na úvod vystúpila Timea Grocká  z I. A/ZA triedy na SZŠ, Kukučínova  v Košiciach. Vo svojej prednáške priblížila ženu, ktorá bola priekopníčkou a zakladateľkou moderného ošetrovateľstva – Florence Nightingalovú.

              V podaní žiačok zo SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach odzneli príspevky na tému Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví a Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy.

              Odstráňme bariéru v hojení rán – prítomným odprezentovala vo forme videa MVDr. Dagmar Wágnerová. Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta – prednášku odprezentovala Mgr. Alena Antoníková, PhDr. Slávka Pástorová a Mgr. Mária Šoltysová z Longman , a. s. Voda živá ... takýto tajomný, metaforický bol názov prednášky Mgr. Ivety Fabianovej z UNLP OAIM. O perforačných poraneniach oka z pohľadu operačnej sestry prednášala Darina Kijovská a Zuzana Benkovská z očného oddelenia UNLP – súčasťou boli veľmi zaujímavé videá zo zákrokov pri poranení oka.

              Žiaci našej školy z tried III. DVS a III. DFT odprezentovali prednášky na tému:

              Úloha sestry v pooperačnej starostlivosti o pacientku s ochorením prsníka,

              Komplexná fyzioterapia u pacientov s lymfedémom dolnej končatiny,

              Pohľad sestry na dôsledky anestézie na ľudský organizmus,

              Využitie SM systému u pacientov s diskopatiou,

              Hypodermoklýza v ošetrovateľskej praxi,

              Význam pelvifemorálnych stabilizátorov panvy u pacientov s coxartrózou,

              Význam zooterapie pri vybraných neurologických ochoreniach,

              Využitie kineziotejpingu v oblasti kolenného kĺbu.

              Nechýbala diskusia, ktorá preverila argumentačné schopnosti našich prednášajúcich žiakov. V diskusii k témam prezentovaným zdravotníkmi z praxe sa prítomní žiaci dozvedeli veľmi veľa informácií z reálneho zdravotníckeho prostredia.

              Prednášky našich žiakov boli v priebehu diskusie veľmi pozitívne hodnotené prítomnými hosťami, nechýbali ani ponuky na pracovné miesta.

              Konferenciu ukončili Mgr. Iveta Fabianová a PhDr. Valéria Dluhošová. Vyjadrili presvedčenie, že táto vydarená akcia bude mať o rok pokračovanie.

    • Kontakty

      • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
      • szskosice@kukucinka.sk
      • +421 55 62212 16
      • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
      • IČO 00606758
      • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje