•       V prípade  záujmu zo strany zamestnávateľov o preškolenie svojich zamestnancov v zmysle platnej legislatívy oznamujeme, že doškolenie sa bude realizovať až po doručení dostatočného počtu žiadostí o preškolenie, ktoré musia spĺňať nasledujúce podmienky:

     1.  podanie žiadosti uchádzača prostredníctvom zamestnávateľa,

     2.  podanie prihlášky  podpísanej záujemcom  a potvrdením zamestnávateľa, ktorý zároveň potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov na prihláške,

     3. k prihláške je potrebné doručiť fotokópiu maturitného vysvedčenia - potrebné pre overenie výberu správneho preškolenia (584/2008 alebo 28/2017),

     4. zaplatenie poplatku formou darovacej zmluvy (v deň nástupu na preškolenie), ako kompenzácia nákladov spojených s realizáciou a ukončovaním teoretickej a praktickej výuky:  

     •   80 €    /pracovník zamestnávateľa s ktorým má škola podpísanú dohodu o spolupráci/

     • 150  €   /ostatní záujemcovia /

     V prípade zmeny korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, mailovej adresy je potrebné náhlásiť zmenu na sekretariáte školy  prostredníctvom mailu: szskosice@kukucinka.sk.  

     • Prihláška na preškolenie podľa vyhlášky č. 28/2017 Z.z. MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. Doškolenie sa bude realizovať až po doručení dostatočného počtu žiadostí o preškolenie.

      

      

     • Prihláška na preškolenie podľa vyhlášky č. 584/2008 Z.z. MZ SR ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z. Toto preškolenie NEPLÁNUJEME v najbližšom  realizovať. 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje