• Doškoľovanie asistentov

    •       V prípade  záujmu zo strany zamestnávateľov o preškolenie svojich zamestnancov v zmysle platnej legislatívy oznamujeme, že z organizačných a prevádzkových dôvodov škola neplánuje v najbližšej dobe realizovať ďalšie doškolenie. Doškolenie sa bude realizovať až po doručení dostatočného počtu žiadostí o preškolenie, ktoré musia spĺňať nasledujúce podmienky:

     1.  podanie žiadosti uchádzača prostredníctvom zamestnávateľa,

     2.  podanie prihlášky  podpísanej záujemcom  a potvrdením zamestnávateľa, ktorý zároveň potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov na prihláške,

     3.  zaplatenie poplatku formou darovacej zmluvy (v deň nástupu na preškolenie), ako kompenzácia nákladov spojených s realizáciou a ukončovaním teoretickej a praktickej výuky:  

     •   60 €    /pracovník zamestnávateľa s ktorým má škola podpísanú dohodu o spolupráci/

     • 120  €   /ostatní záujemcovia /.

      

     • Prihláška na preškolenie podľa vyhlášky č. 28/2017 Z.z. MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

     • Prihláška na preškolenie podľa vyhlášky č. 584/2008 Z.z. MZ SR ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Odborná exkurzia I.DVS na ORL a očnom oddelení
  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky