• Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie II

     • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II  zorganizovali dňa 17. mája 2019 v Kultúrno-spoločenskom centre Južan v Mestskej časti Košice – Juh II. ročník  konferencie pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

      Konferenciu otvorila riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach PhDr. Anna Hencovská. Za spoluorganizátora konferencie – Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Košice II, sa prítomným prihovorila jej prezidentka Mgr. Iveta Fabianová. V úvode zaznel príspevok Život Florence Nightingaleovej v podaní žiačky I. DVS Simony Susovej, v ktorom priblížila priekopníčku a zakladateľku moderného ošetrovateľstva.

      Cieľom konferencie, tak ako minulé roky, bolo vytvoriť priestor pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác, svoje návrhy a nápady na zlepšenie či skvalitnenie starostlivosti o chorých ľudí. 
      Konferencie sa zúčastnili aj pozvané námestníčky pre ošetrovateľstvo z pracovísk jednotlivých zdravotníckych zariadení, na ktorých žiaci školy vykonávajú odbornú klinickú prax, a viac ako 60 sestier zo zdravotníckych zariadení v Košiciach i mimo nich.

      Na konferencii v dvoch blokoch odznelo mnoho zaujímavých prednášok s následnou diskusiou. Prednášky otvorila Mgr. Anna Magdová z oddelenia nozokomiálnych nákaz RÚVZ. Okrem žiačok študijných odborov diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra z domovskej školy vystúpili s dvoma príspevkami žiačky zo SZŠ, Moyzesova 17 v Košiciach a jednou prednáškou prispeli aj žiačky zo SZŠ, Námestie 1. mája č.1 v Rožňave. Na konferencii odznela aj prednáška o vzdelávaní a postavení sestier v Poľsku v podaní Dr. Katarzyna Strzała-Osuch z Powiślańskej Szkoły Wyższa w Kwidzynie, z našej družobnej školy v Poľsku.

      Konferenciu ukončila PhDr. Valéria Dluhošová, garant konferencie, s presvedčením, že táto vydarená akcia bude mať o rok svoje pokračovanie. Všetci zúčastnení odchádzali domov obohatení o množstvo poznatkov. Dovidenia na III. ročníku konferencie.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje