• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

      Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu.

      Downov syndróm (DS) je vrodený defekt spôsobený poruchou chromozómov. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo svete každý rok narodí približne 3000 až 5000 detí s touto poruchou chromozómov.

     • Aktivity počas písomných maturít

      Dňa 14.3. sa žiaci II.B a II.MAS zúčastnili prednášky o pôvode a vzniku vesmíru, hviezdach a súhvezdiach v planetáriu v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Pútavé rozprávanie v diskusii vystriedali otázky žiakov. Aktivity bola veľkým prínosom, žiaci si doplnili a rozšírili s obzor v astronomickej oblasti. Žiaci II. A/PS sa zúčastnili exkurzie na katedre Biofyziky, kde si pozreli moderné laboratóriá, v ktorých sa realizuje napr. výskum rakovinových buniek, nanotechnológie a podobne.

     • Exkurzia PF UPJŠ

      Nematurujúci študenti prvých a druhých ročníkov sa počas písomných maturít (ne)nudia. V utorok 14.3. a v stredu 15.3. sme sa vybrali na vedeckú pôdu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov špičkovo vybavených laboratórií Ústavu chemických vied. Okrem toho náš čakali zaujímavé prednášky o výskumnom zameraní ústavu, konkrétne o výskume nanočastíc a polymérnych zlúčenín a ich využití v bežnom živote. Naše zručnosti sme si vyskúšali pri dôkaze prvkov plameňovými skúškami a chromatografii, videli sme výrobu slonej zubnej pasty. Najzaujímavejšou časťou bola jedinečná Interaktívna periodická tabuľka prvkov, ktorá obsahuje reálne ukážky vybraných chemických prvkov, doplnené fotografiami objaviteľov. Dozvedeli sme sa zaujímavé fakty o objave či iné kuriozity k jednotlivým prvkom. Taktiež sme sa mohli dozvedieť informácie

     • ACTIVE ENGLISH WEEK

      Naša škola v spolupráci s rodičovským združením už niekoľko rokov organizuje pre vybraných žiakov druhých ročníkov štvorročného štúdia anglický týždeň, ktorého cieľom je rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov. V tomto školskom roku sa intenzívneho kurzu zúčastnilo 15 žiakov. Viac informácií a dojmov z akcie nájdete vo vyjadreniach niektorých účastníkov – väčšina je samozrejme v angličtine. 😉

     • Triedne kolo CLIL

      Žiaci tretieho ročníka študijného odboru MASÉR úspešne absolvovali triedne kolo CLIL-u. Výhercom Kristíne Rudikovej, Patrikovi Bikárovi, Matúšovi Šimkovi a Alexandre Smolíkovej blahoželáme a držíme prsty v školskom kole.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kam na strednú
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje