• Obmedzenie prevádzky z dôvodu rekonštrukcie
    • Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác bude v termíne od 8.8. do 22.8.2022 dostupný telefonický kontakt iba na čísle 0903274902.
    • Do študijného odboru zdravotnícky záchranár v dennej forme štúdia, diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31.7.2022.
    • Výsledky prijímacích skúšok v dennej forme štúdia, pomaturitných kvalifikačných foriem štúdia a vyššieho odborného štúdia
    • VAU
    • Virtuálna anatomická učebňa - t.č. sú exkurzie pozastavené.
    • Modernizácia školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • ERASMUS v Barcelone

      V termíne od 21.5. do 11.6.2022 sa dvadsať žiakov študijného odboru masér a praktická sestra pod vedením učiteliek odborných predmetov Mgr. Simony Popaďákovej a Mgr. Kataríny Žitňanskej zúčastnilo mobilty ERASMUS+ v Barcelone. Hlavným cieľom tohto pobytu bolo, aby žiaci získali odborné zručnosti v Barcelone a zároveň zlepšili svoju komunikáciu v anglickom jazyku. Odborná prax bola realizovaná celkovo na šiestich pracoviskách.

     • Slávnostné ukončenie školského roka

      Dnes 30.06.2022 sa na školskom dvore našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021.

      Po príhovore riaditeľky PhDr. Anny Hencovskej, MBA boli ocenení žiaci, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach, olympiádach a taktiež mali najlepší prospech počas štúdia. Na záver sme sa odobrali do tried, kde si každý prevzal zaslúžené a tak očakávané vysvedčenie.

     • Výlet druhákov

      Opäť jeden vydarený výletik.Všetci druháci II.A PS, II.B PS, II.MAS strávili dnešný deň vo Vysokých Tatrách.Počasie nám prialo, bolo nádherne, miestami dramaticky.Zdolali sme Popradské pleso a Štrbské pleso a sme príjemne unavení.Radi by sme si to niekedy zopakovali.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kam na strednú
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje