• Výsledky prijímacích skúšok v dennej forme štúdia, pomaturitných kvalifikačných foriem štúdia a vyššieho odborného štúdia
    • VAU
    • Virtuálna anatomická učebňa - t.č. sú exkurzie pozastavené.
    • Modernizácia školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Slávnostné vyradenie absolventov

      17.06.2022 sa konalo slávnostné vyradenie absolventov v Kultúrno - spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici v Košiciach.

      8 diplomovaných všeobecných sestier a 12 diplomovaných fyzioterapeutov si z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzalo vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s oprávnením používať profesijný titul ,,diplomovaná všeobecná sestra" a ,,diplomovaný fyzioterapeut".

     • Turistický kurz

      Od 13.06.2022 do 17.06.2022 sa konal turistický kurz pre žiakov prvých ročníkov I.A PS, I.B PS, I.MAS. Pedagógom i žiakom prialo krásne počasie, prešli množstvo kilometrov a odniesli si kopec skvelých zážitkov.

     • Odborné exkurzie v nemocnici

      V mesiaci jún realizovali žiaci II.B/PS odbornú exkurzie v UNLP na Rastislavovej ulici 43 na Oddelení centrálnej sterilizácie a dezinfekcie. Ďalšiu exkurziu študentky tej istej triedy absolvovali na pracovisku Národnej transfúznej služby SR v Košiciach. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácii a videli zdravotníckych pracovníkov pri práci.

     • A máme ďalší titul MAJSTER SR

      Veru máme my šikovných žiakov. Tentokrát sme si z hokeja odkorčuľovali priamo pod basketbalový kôš. A znova po titul MAJSTER SR. Tentokrát rady úspešných rozšírili naše žiačky, ktoré sú súčasťou tímu YOUNG ANGELS KOŠICE.

      1.miesto - U16 - žiačka I.B/PS - Ľubomíra Trusová

      2. miesto - U17 - žiačka II. MAS - Sára Kelíšková

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

      Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. A práve v tejto zvláštnej dobe je nutné pripomenúť si tento deň, aký je dôležitý. Pri tejto príležitosti sme sa pustili do práce a upravili sme našu dažďovú záhradu a skalku pri ktorej pravidelne oddychujeme.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kam na strednú
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje