• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Dni nezábudiek

      Zbierka Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie

      Dňa 8.10. sa žiaci našej školy zúčastnili verejnej finančnej zbierky, ktorá bola vyhlásená pod názvom Dni nezábudiek 2021. Vyzbierané financie budú poukázané ľuďom, ktorí trpia duševným..ochorením. Okrem zbierky si žiaci pripravili aj krátku rozhlasovú reláciu, aby svojim spolužiakom priblížili problémy ľudí psychicky chorých a ako sa s týmito problémami vysporiadať. Ďakujeme žiakom, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili aj všetkým tým, ktorí finančne prispeli.

     • Dažďová záhrada

      Dažďová záhrada je cielená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

      Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Môže teda byť nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia.

     • Svetový deň učiteľov

      Svetový deň učiteľov sa koná každoročne 5. októbra od roku 1994 a pripomína si výročie prijatia Odporúčanie MOP / UNESCO o postavení učiteľov z roku 1966. Toto odporúčanie stanovuje kritériá týkajúce sa práv a povinností učiteľov a štandardy pre ich počiatočnú prípravu a ďalšie vzdelávanie, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a učenia. Svetový deň učiteľov sa koná spoločne v partnerstve s UNICEF, Medzinárodnou organizáciou práce a medzinárodným školstvom.

     • Medzinárodný maratón mieru

      98. ročník MMM si na našej škole budeme pamätať aj vďaka odvahe našich skvelých žiakov a pedagógov.

      A tak, sa nám prvú októbrovú slnečnú nedeľu 3.10.2021 podarilo zostaviť nielen žiacku štafetu, ale aj štafetu z radov pedagógov.

      Žiacka štafeta: Mgr. Michal Antol (pedagóg), Adam Varga (žiak III.MAS), Šimon Trojčák (žiak III.MAS), PhDr. Lenka Halás Birková (pedagóg).

     • Súťaž ,,Násilie medzi nami“

      Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ - pod záštitou Košického samosprávneho kraja

      Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“

      Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice

      Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje