• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Turistický kurz

      V utorok 15. júna sme so žiakmi 1. ročníka štvorročného štúdia a ich pedagógmi zahájili turistický kurz. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde nás pani riaditeľka povzbudila k láske k prírode a k jej ochrane. Odtiaľ sme sa postupne presunuli na Baránok a neskôr absolvovali poznávaciu činnosť na náučnom chodníku Vrabčie skaly, kde sme stihli prejsť vyše 14 km. Do ďalších dní želáme žiakom a ich pedagógom veľa turistických zážitkov! 🙂

     • Svetový deň darcov krvi 14. jún 2021

      Hlavný slogan Svetového dňa darcov krvi sa prihovára ku všetkým, ktorí ešte váhajú a krv nedarovali. Kampaň svoju pozornosť upriamuje na mladých ľudí, ktorí s darcovstvom krvi práve začínajú. 👫

      Konkrétnymi cieľmi tohtoročnej kampane sú:

      - poďakovať darcom krvi vo svete a zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi,

     • KUKUČÍNKA opäť pomáha v TANZÁNII

      Už šiesty rok naša škola každoročne organizuje dobrovoľné zbierky pre žiakov na africkom kontinente v Tanzánii. Zbierkou školských potrieb alebo finančným darom sa snažíme podporovať ich vzdelávanie na rôznych školách.

      Pre deti v Tanzánii vzdelávanie nie je samozrejmosťou. Túžia po vzdelaní, pretože je to jediná možnosť ako si zmeniť budúcnosť.

     • Esejistická súťaž

      Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdala diplomy a ceny žiakom za účasť v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásil Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

      Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Pástorová z I. B/PS triedy.

      Do súťaže sa zapojili aj Bianka Eszenyiová z II. A/PS

     • Svetový deň hypertenzie

      17.5. si pripomíname Svetový deň hypertenzie

      Tento pamätný deň vznikol pod záštitou Svetovej ligy pre hypertenziu a pripomíname si ho od roku 2005. Každý rok upozorňuje na vážne zdravotné komplikácie sprevádzajúce hypertenziu. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Asociacia zdravotnych sestier
   • International educational society
   • Samsung
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje