• Prerušenie vyučovania
    • Na základe vyhlásenia MŠ VVaŠ SR vyučovanie na školách je prerušené do odvolania. EČ a PFIČ MS sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Termín prijímacieho konania sa presúva, o novom termíne budete informovaní.
    • Uzatvorenie školy
    • Podľa nariadenia MŠ VVaŠ SR v dôsledku preventívnych opatrení v boji proti koronavírusu je škola uzavretá do 27. 03.2020. Akékoľvek informácie budú poskytované v pracovných dňoch len prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky v čase od 9.00 do 14.00 hodiny.
    • 2 % z dane
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Beseda so spisovateľom

      Dňa 19.februára 2020 sa na našej škole konala beseda na tému Literatúra, médiá a spoločnosť s vysokoškolským profesorom a spisovateľom doc. PaedDr. Antonom Laučekom. Anton Lauček pôsobí na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, kde sa okrem literatúry venuje aj problematike médií a ich vplyvu na život človeka a spoločnosti. V úvode priblížil študentom, aké je dôležité vedieť sa zorientovať v záplave rôznych programov a ako dnešné, obzvlášť komerčné médiá podrývajú základné životné hodnoty.

     • Zbierka pre žiakov v Tanzánii

      KUKUČÍNKA POMÁHA AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA

      ZBIERKA pre žiakov z Dongobesh V Tanzánii

      Finančná zbierka bude prebiehať v období: 17. február – 13. marec 2020

      Financie budú použité na kúpu 3D modelov a pomôcok na výučbu, ktoré si v Dongobesh veľmi želajú.

      Vyzbierané financie môžete odovzdať p. Kuželovej, kabinet č.30.

     • Deň otvorených dverí

      Dňa 8. februára 2020 sme opäť otvorili brány našej školy. Široká verejnosť mala možnosť prezrieť si priestory školy a získať informácie o aktivovaných študijných i učebných odboroch.
      Žiaci našej školy predviedli rôzne odborné výkony, merali krvný tlak a tuk, edukáciu o prvej pomoci, či poskytli masáže.

     • Prednáška Heyndrichiáda

      Dňa 14.1.2020 sme 1.B/PS a 1.MAS prijali milé pozvanie od našich rovesníkov z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského a zúčastnili sa pútavej prednášky pod názvom Heyndrichiáda. Bolo to kruté a ťažké obdobie počas 2. sv. vojny, plné násilia a vyvražďovania, ktoré bolo zastúpené Reinhardom Heyndrichom – nemecký nacistický funkcionár a jeden z hlavných architektov nacistického holokaustu a koncentračných táborov. Dozvedeli sme sa, že toto obdobie zasiahlo a ovplyvnilo životy bežných ľudí našich susedov. Obec Lidice (Česká republika) bolo v dôsledku heyndrichiády vypálené a jej obyvatelia boli vyvraždení. Detí z tejto obce, inak nazývané lidické deti, boli Nemcami odobraté od ich rodín a následne uväznené na ponemčenie. Staršie deti zabili. Súsošie 82 zavraždených detí pripomína túto krutú tragédiu dodnes.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

   • Školské kolo SOČ 19.02.2020
   • Deň otvorených dverí
   • Ľadová krása v Tatrách
   • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
   • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
   • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
   • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
   • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
   • Nový spolužiak
   • Kampaň Červené stužky
   • Prednáška s Mgr. Tereziou Lengyelovou o práci sestry v ADOS-e 3.12.2019
   • Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie,<br />
UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP 1<br />
Exkurzia I.B/PS 2.12.2019