• Dištančné vzdelávanie
    • Na základe usmernenia MZ SR sa od soboty 24. 10. 2020 teoretická časť výučby realizuje výlučne dištančnou formou a praktická časť výučby sa vo všetkých ročníkoch až do odvolania pozastavuje.
    • OZNAM PRE STRÁNKY A NÁVŠTEVY v súvislosti s COVID-19
    • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
    • Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.
    • VAU
    • Virtuálna anatomická učebňa - t.č. sú exkurzie pozastavené.
    • Modernizácia školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Košický samosprávny kraj
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
    • szskosice@kukucinka.sk
    • +421 55 62212 16
    • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
    • IČO 00606758
    • DIČ 2021141991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje