• O škole

    • Vedenie školy

      • PhDr. Anna Hencovská, MBA
      • PhDr. Anna Hencovská, MBAriaditeľka školy
      • Mgr. Gizela Rešetárová
      • Mgr. Gizela Rešetárová zástupkyňa riaditeľky školy
      • Mgr. Jana Antošová
      • Mgr. Jana Antošovázástupkyňa riaditeľky školy
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčkováekonómka
      • PaedDr. Vladimíra Benӧczvýchovná poradkyňa
      • PhDr.. Stanislava Kuželovákariérna poradkyňa
      • Mgr. Petr Exlerškolský psychológ
    • Rada školy

      • PhDr. Jana Jacková, MPH.
      • PhDr. Jana Jacková, MPH.Zástupca zdravotníckeho zariadenia
      • MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
      • MUDr. Renáta Lenártová, PhD.Zástupca KSK
      • MUDr. Ján Sekáč
      • MUDr. Ján Sekáč Zástupca KSK
      • Mgr. Jolana Kečkešová
      • Mgr. Jolana KečkešováZástupca zriaďovateľa
      • Mariana Kovalčínová
      • Mariana KovalčínováZástupca rodičov
      • Lenka Pachingerová
      • Lenka PachingerováZástupca rodičov
      • Jana Mižiková
      • Jana MižikováZástupca rodičov
      • Mgr. Iveta Kočerginová
      • Mgr. Iveta KočerginováZástupca pedagogických zamestnancov
      • PaedDr. Dáša Šusterová
      • PaedDr. Dáša ŠusterováZástupca pedagogických zamestnancov
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská PoláčkováZástupca nepedagogických zamestnancov
      • Sebastián Marek
      • Sebastián MarekZástupca žiakov
    • Žiacka školská rada

      • Sebastián Marek
      • Sebastián Marek predseda - III. MAS
      • Ela Bencková
      • Ela Benckovápodpredseda - IV.B/ZA
      • Laura Forgáčová
      • Laura Forgáčovámanažérka kultúrnych podujatí IV.A/ZA
      • Zdenka Papcunová
      • Zdenka Papcunováfinančný manažér I.B/PS
      • Martina Sedláková, Michal Makara
      • Martina Sedláková, Michal Makarazapisovatelia I.MAS
      • Bianka Bálintová
      • Bianka Bálintovázástupca pre kontakt so žiakmi III.B/PS
      • Erik Tolvaj
      • Erik Tolvajmanažér športových podujatí III.A/PS
      • Jana Nečová, Laura Lukáčová, Nina Adamčíková, Lenka Kollárčiková, Dominika Dzureňová, Kristína Kuková
      • Jana Nečová, Laura Lukáčová, Nina Adamčíková, Lenka Kollárčiková, Dominika Dzureňová, Kristína Kukováčlenovia
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje