• Konzultačné hodiny

    • Konzultačné hodiny jednotlivých pedagogických zamestnancov na školský rok 2021/2022 budú aktualizované v septembri 2021.

     Konzultačné hodiny výchovného poradcu, kariérového poradcu a školského psychológa na školský rok 2021/2022 budú aktualizované v septembri 2021.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje