• Konzultačné hodiny

    • P. č.

     Priezvisko a meno

     Konzultačné hodiny - párny týždeň

     Deň

     Čas

     Miestnosť

     1.

     Antol Michal, Mgr.

     streda

     8.00 – 8.45

     kabinet TSV

     2.

     Áronová Fedoreňková, Mgr.

     utorok

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     3.

     Berger, Edvin, PaedDr., JCD

     štvrtok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     4.

     Benöcz, Vladimíra, PaedDr.

     štvrtok

     15.45 – 16.30

     kabinet VP č. 30

     5.

     Birková, Lenka PhDr.

     streda

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     6.

     Böszörményiová Miriam, PhDr.

     streda

     11.45 – 12.30

     zborovňa

     7.

     Cigánková, Jana, Mgr.

     streda

     8.55 – 9.40

     kabinet TSV

     8.

     Čigášová Ingrid, PhDr.

     pondelok

     13.00 – 13.45

     zborovňa

     9.

     Danková, Silvia, PhDr., PhD.

     utorok

     8.55 – 9.40

     zborovňa

     10.

     Dluhošová, Valéria, PhDr.

     pondelok

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     11.

     Fedorová, Daniela, Mgr.

     streda

     9.55 – 10.40

     kabinet DFT

     12.

     Gavulová, Gabriela, Mgr.

     utorok

     10.50 – 11.35

     kabinet DFT

     13.

     Ivanová Ivana, PhDr

     utorok

     11.45 – 12.30

     zborovňa

     14.

     Kavuličová Iveta, Mgr.

     streda

     15.00 – 15.45

     kabinet OSE

     15.

     Kočerginová Iveta, Mgr.

     štvrtok

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     16.

     Kolárovská Alena, MUDr.

     štvrtok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     17.

     Kovaľová Katarína, PhDr.

     streda

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     18.

     Krajňáková, Beáta, Mgr.

     streda

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     19.

     Kušnírová Slavomíra, PaedDr.

     pondelok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     20.

     Kvokačková, Iveta, Mgr.

     piatok

     8.55 – 9.40

     kabinet DFT

     21.

     Kuželová Stanislava, Mgr.

     utorok

     13.55 – 14.40

     kabinet VP č. 30

     22.

     Legárdová, Jana.Mgr.

     streda

     11.30 – 12.30

     zborovňa

     23.

     Lišková, Dana, Mgr.

     piatok

     8.55 – 9.40

     kabinet PRIR

     24.

     Marinčáková Agáta, RNDr.

     piatok

     9.55 – 10.40

     kabinet PRIR

     25.

     Matušková Lenka, Mgr.

     streda

     13.55 – 14.40

     zborovňa

     26.

     Merganičová Janka, Mgr.

     utorok

     14.45 – 15.30

     zborovňa

     27.

     Mochnacká Iveta, PhDr.

     pondelok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     28.

     Moudrá Alena, PhDr..

     piatok

     10.50 – 11.35

     kabinet DFT

     29.

     Müllerová, Jana, RNDr.

     pondelok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     30.

     Onderišinová, Lucia, Mgr.

     piatok

     8.55 – 9.40

     zborovňa

     31.

     Peťurová, Eugénia, Mgr.

     pondelok

     8.55 – 9.40

     zborovňa

     32.

     Pituchová Mária, PhDr.

     piatok

     8.55 – 9.40

     kabinet OSE

     33.

     Pittnerová, Michaela, Mgr.

     pondelok

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     34.

     Skalošová, Miriam, MUDr.

     utorok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     35.

     Stahovcová, Slávka, Mgr.

     pondelok

     10.50 – 11.35

     zborovňa

     36.

     Šusterová Dáša, PaedDr.

     piatok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     37.

     Tlachová, Martina,  Mgr..

     streda

     9.55 – 10.40

     zborovňa

     38.

     Vozárová, Michaela, Mgr.

     pondelok

     9.55 – 10.40

     zborovňa

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje