• Venujte 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na: 

     skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

     skvalitnenie vybavenia školy.

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ? 

     1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte VYHLASENIE o poukazani_dane_za_2022.pdf v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
     5. Obe tieto tlačivá (Potvrdenie spolu s Vyhlásením)  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     SRRZ-RZ PRI  STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Kukučínova 40, 041 37 Košice

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     173196170450

     1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Postup pre právnické osoby

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     SRRZ-RZ PRI  STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Kukučínova 40, 041 37 Košice

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     173196170450

     1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje