• 2% z dane

    • Venujte 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na: 

     skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

     skvalitnenie vybavenia školy.

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ? 

     1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
     5. Obe tieto tlačivá (Potvrdenie spolu s Vyhlásením), doručte do 30. mája 2020 na adresu školy, alebo do 30. júna 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Kukučínova 40, 041 37 Košice

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     17319617/450

     1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Postup pre právnické osoby

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Kukučínova 40, 041 37 Košice

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     17319617/450

     1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje