• O škole

    • Vedenie školy

      • PhDr. Anna Hencovská, MBA
      • PhDr. Anna Hencovská, MBAriaditeľka školy
      • Mgr. Gizela Rešetárová
      • Mgr. Gizela Rešetárová zástupkyňa riaditeľky školy
      • Mgr. Jana Antošová
      • Mgr. Jana Antošovázástupkyňa riaditeľky školy
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčkováekonómka
      • PaedDr. Vladimíra Benӧczvýchovná poradkyňa
      • Mgr. Stanislava Kuželovákariérna poradkyňa
      • školský psychológ
    • Rada školy

      • PhDr. Jana Jacková, MPH.
      • PhDr. Jana Jacková, MPH.Zástupca zdravotníckeho zariadenia
      • MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
      • MUDr. Renáta Lenártová, PhD.Zástupca KSK
      • MUDr. Ján Sekáč
      • MUDr. Ján Sekáč Zástupca KSK
      • Mgr. Jolana Kečkešová
      • Mgr. Jolana KečkešováZástupca zriaďovateľa
      • Mariana Kovalčínová
      • Mariana KovalčínováZástupca rodičov
      • Lenka Pachingerová
      • Lenka PachingerováZástupca rodičov
      • Jana Mižiková
      • Jana MižikováZástupca rodičov
      • Mgr. Iveta Kočerginová
      • Mgr. Iveta KočerginováZástupca pedagogických zamestnancov
      • PaedDr. Dáša Šusterová
      • PaedDr. Dáša ŠusterováZástupca pedagogických zamestnancov
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská PoláčkováZástupca nepedagogických zamestnancov
      • Veronika Vargová
      • Veronika VargováZástupca žiakov
    • Žiacka školská rada

      • Veronika Vargová
      • Veronika Vargová predseda - III. A/ZA
      • Nikola Plutová
      • Nikola Plutovápodpredseda - III. MAS
      • Laura Forgáčová
      • Laura ForgáčováII. A/ZA
      • Dominika Dzureňová
      • Dominika DzureňováII. MAS
      • Veronika Vargová
      • Veronika VargováIII. A/ZA
      • Simona Figľárová
      • Simona FigľárováIII. B/ZA
      • Aleš Zdráhal
      • Aleš ZdráhalIII. MAS
      • Martina Szilágyiová
      • Martina SzilágyiováIV. A/ZA
      • Nikoleta Mižíková
      • Nikoleta MižíkováIV. B/ZA
      • Michaela Kuzmová
      • Michaela KuzmováIV. MAS
      • Gabriela Ištoková
      • Gabriela IštokováIII. DVS
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Odborná exkurzia I.DVS na ORL a očnom oddelení
  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky