• Vedenie školy

      • PhDr. Anna Hencovská, MBA
      • PhDr. Anna Hencovská, MBAriaditeľka školy
      • Mgr. Gizela Rešetárová
      • Mgr. Gizela Rešetárová zástupkyňa riaditeľky školy
      • Mgr. Jana Antošová
      • Mgr. Jana Antošovázástupkyňa riaditeľky školy
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská Poláčkováekonómka
      • PhDr.. Stanislava Kuželovákariérna poradkyňa
      • Mgr. Petr Exlerškolský psychológ, výchovný poradca
    • Rada školy

      • Ing. Martina Lazarovská Poláčková
      • Ing. Martina Lazarovská PoláčkováPredseda rady školy, zástupca nepedagogických zamestnancov
      • PhDr. Mária Pituchová
      • PhDr. Mária PituchováPodpredseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
      • PhDr. Alena Kellnerová, MPH
      • PhDr. Alena Kellnerová, MPHZástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Ivana Bohušová
      • Mgr. Ivana BohušováZástupca zriaďovateľa
      • Ing. Henrieta Kubová
      • Ing. Henrieta Kubová Zástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Marcel Vrchota
      • Mgr. Marcel VrchotaPoslanec samosprávneho kraja
      • PhDr. Alena Moudrá
      • PhDr. Alena MoudráZástupca pedagogických zamestnancov
      • Mariana Kovalčínová
      • Mariana KovalčínováZástupca rodičov
      • Lenka Pachingerová
      • Lenka PachingerováZástupca rodičov
      • Sebastián Marek
      • Sebastián MarekZástupca žiakov
    • Školský parlament

      • Sebastián Marek
      • Sebastián Marek predseda - IV. MAS
      • Simona Podlesná
      • Simona Podlesnápodpredseda - IV.A/PS
      • Paulína Puškárová
      • Paulína Puškárovámanažérka kultúrnych podujatí III. MAS
      • Ľubomíra Trusová
      • Ľubomíra Trusováfinančný manažér II.B/PS
      • Martina Sedláková
      • Martina Sedlákovázapisovateľ II.MAS
      • Barbora Siroková
      • Barbora Sirokovázástupca pre kontakt so žiakmi III.A/PS
      • Richard Gaži
      • Richard Gažimanažér športových podujatí I.A/PS
      • Melinda Vojtková, František Gutek, Dorota Ivanová, Sofia Pástorová, Bianka Bálintová, Viktória Valentová, Kristína Kuková, Anamária Vargová, Simona Poláková, Bianka Tobákošová
      • Melinda Vojtková, František Gutek, Dorota Ivanová, Sofia Pástorová, Bianka Bálintová, Viktória Valentová, Kristína Kuková, Anamária Vargová, Simona Poláková, Bianka Tobákošováčlenovia
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje