• Novinky

     • Koronavírus 2019/COVID – 19/

     • Usmernenie ministerstva školstva

       

      Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/ - skrátené

       

      Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplota nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach, podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

       

     • Beseda so spisovateľom

     • Dňa 19.februára 2020 sa na našej škole konala beseda na tému Literatúra, médiá a spoločnosť s vysokoškolským profesorom a spisovateľom doc. PaedDr. Antonom Laučekom. Anton Lauček pôsobí na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, kde sa okrem literatúry venuje aj problematike médií a ich vplyvu na život človeka a spoločnosti. V úvode priblížil študentom, aké je dôležité vedieť sa zorientovať v záplave rôznych programov a ako dnešné, obzvlášť komerčné médiá podrývajú základné životné hodnoty.

      Potom študentom predstavil svoju tvorbu. Odzneli úryvky z jeho najnovších kníh, ktoré vyšli pod názvom Iba tak (I.-X.).Ide o pravdivé, popritom vtipne vypointované a najmä poučné príbehy zo života. Pán docent zdôrazňoval, aké dôležité je čítať hodnotnú literatúru, ktorá človeka povznáša a napĺňa. Beseda sa niesla v uvoľnenom a humornom duchu, v závere nechýbali otázky zo strany študentov.

      Tu sú reakcie niektorých študentov:

      ,,Bolo to veľmi vtipné, poučné, chceli by sme, aby pán docent prišiel znova.“

      ,,Bolo to veľmi zaujímavé, aj sme sa zasmiali a naučili niečo nové. Chceli by sme tú besedu znova.“

      ,,Pán docent vedel zaujať žiakov svojím rozprávaním, vedel atmosféru odľahčiť tým, že príbehy rozprával s humorom, podelil sa aj o osobné zážitky, a to si ceníme.“

      ,,Mal svojský humor, ktorý zaujal a pobavil. Určite by sme boli radi, keby prišiel opäť. Určite si chcem prečítať niečo z jeho tvorby.“

      ,,Inšpiratívny človek, pozitívne naladený.“

      Niekoľko kníh z autorovej tvorby nájdete aj v našej školskej knižnici.

     • Zbierka pre žiakov v Tanzánii

     •  

      KUKUČÍNKA POMÁHA AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA

      ZBIERKA pre žiakov z Dongobesh V Tanzánii

      Finančná zbierka bude prebiehať v období:    17. február – 13. marec 2020

      Financie budú použité na kúpu 3D modelov a pomôcok na výučbu, ktoré si v Dongobesh veľmi želajú.

      Vyzbierané financie môžete odovzdať p. Kuželovej, kabinet č.30.

      ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODNÚ POMÔCŤ.

        

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 8. februára  2020 sme opäť otvorili brány našej školy. Široká verejnosť mala možnosť prezrieť si priestory školy a  získať informácie o aktivovaných  študijných i učebných odboroch.
      Žiaci našej školy predviedli rôzne odborné výkony, merali krvný tlak a tuk, edukáciu o prvej pomoci, či poskytli masáže.

     • Prednáška Heyndrichiáda

     • Dňa 14.1.2020 sme 1.B/PS a 1.MAS prijali milé pozvanie od našich rovesníkov z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského a zúčastnili sa pútavej prednášky pod názvom Heyndrichiáda.  Bolo to kruté a ťažké obdobie počas 2. sv. vojny, plné násilia a vyvražďovania, ktoré bolo zastúpené Reinhardom Heyndrichom – nemecký nacistický funkcionár a jeden z hlavných architektov nacistického holokaustu a koncentračných táborov. Dozvedeli sme sa, že toto obdobie zasiahlo a ovplyvnilo životy bežných ľudí našich susedov. Obec Lidice (Česká republika) bolo v dôsledku heyndrichiády vypálené a jej obyvatelia boli vyvraždení. Detí z tejto obce, inak nazývané lidické deti, boli Nemcami odobraté od ich rodín a následne uväznené na ponemčenie. Staršie deti zabili. Súsošie 82 zavraždených detí pripomína túto krutú tragédiu dodnes.

      Táto prednáška bola pre nás veľmi zaujímavá a poučná. Boli by sme radi, keby sme častejšie navštevovali takéto podujatia.

       

     • Vianočné trhy

     • Žiacka školská rada aj v tomto školskom roku zorganizovala vianočné trhy. Nechýbali šikovnými rukami vyrobené vianočné ozdoby, chutné koláčiky a skvelý punč. Spestrením bola súťaž v zdobení perníkov.

     • Ľadová krása v Tatrách

     • Žiaci prvého ročníka študijného odboru masér sa 12. 12. 2019 zúčastnili celodennej exkurzie na Hrebienku a okolí, kde si pozreli Tatranský ľadový dóm s tematikou Notre Dame de Tatras. Exkurzia bola spojená s kratšou zimnou pešou turistikou na Zamkovského chatu. Po ceste spať na Hrebienok sa žiaci zastavili pri Rainerovej útulni, najstaršej a najmenšej chate vo Vysokých Tatrách. Celý deň na nohách v zime dal zabrať, ale zážitky stáli za to!

     • PRO EDUCO

     •  

      13.ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO sa konal v dňoch

       

      4. – 5. decembra 2019, v Steel Aréne v Košiciach. Na tomto veľtrhu ako každoročne sa prezentovali domáce i zahraničné univerzity a stredné školy Košického kraja. Okrem možnosti ďalšieho vzdelávania sme mohli vidieť aj ďalšie formy mimoškolských aktivít,  možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Návštevníci medzinárodného veľtrhu vzdelávania mali  jedinečnú príležitosť nájsť pod jednou strechou 74 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Aj naša škola sa zúčastnila na tomto vzdelávacom veľtrhu a  budúcim záujemcom o štúdium sme poskytovali informácie.

        

     • Večer v škole

     • Dňa 5. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo podujatie Večer v škole. Aj tohto roku škola poskytla svoje priestory na zmysluplné využitie voľného času žiakov. Zúčastnení, vyše 70 žiakov, hrali volejbal, „dopĺňali vedomosti“ z anatómie v našej VAU učebni, tancovali cez Xbox, pozerali film podľa želania väčšiny. Hravou formou si nadšenci angličtiny rozšírili slovnú zásobu. Milovníci literatúry diskutovali pri šálke čaju o knihách, literatúre. Novinkou bolo stanovište Šikovné ruky. Ani sme netušili, že sa u nás nájde toľko fakt šikovných rúk, ktoré dokážu vykúzliť nádherné dekorácie.

     • Kampaň Červené stužky

     •  

      13. ročník kampane Červené stužky sme na škole tento rok podporili  viacerými aktivitami:

       

      - usporiadali sme workshop (28.11.) na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek a zároveň žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek,

       

      - uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže (najviac hlasov získala práca žiačky L. Císařovej, II.B/ZA),

       

      -  3 žiaci (K. Kromka, T. Marteneková, A. Shramková) sa zapojili do online kola Národnej súťaže HIV/AIDS, za ktorú získali diplom,

       

      - žiaci III.B/ZA a IV.A/ZA sa aktívne zúčastnili online webinára o HIV/AIDS.

       

     • Nový spolužiak

     • Dnes na našu školu pristúpil nový žiak :-)

     • Exkurzia na oddelení centrálnej sterilizácie

     • Dňa 2.12.2919 pod vedením PhDr. Silvie Dankovej, PhD., Mgr. Ivety Kavuličovej a Mgr. Marty Kontrapalovej žiaci I.B/PS navštívili v UNLP Rastislavova 43 oddelenie centrálnej sterilizácie. Oboznámili sa so sterilizačnými prístrojmi a so sterilizačným cyklom. 

     • Správna voľba povolania

     • Dňa 25.11. - 26.11.2019 sa na SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach konala akcia "Správna voľba povolania", na ktorej sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo SZŠ Kukučínova. Naši žiaci záujemcom merali TK, P, vykonávali meranie tuku a výpočet BMI, poskytovali masáž šije, chrbta a školu chrbta. 

     • Kampaň Športom pre Červené stužky

     • ♀️Kampaň Športom pre Červené stužky sme podporili zorganizovaním medzitriedneho mix volejbalového turnaja od 11.11 – 14.11.2019. Turnaja sa zúčastnili žiaci denného štúdia odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a masér v celkovom počte 129 žiakov. Žiaci súťažili s veľkým nasadením a spolužiaci ich s nadšením povzbudzovali. Víťazi odchádzali so sladkou odmenou.🤾‍♀️🤾‍♂️

     • Exkurzie vo virtuálnej anatomickej učebni

     •  

       

       

      Virtuálnu anatomickú učebňu na našej školy sme otvorili pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. V piatok  8.11.2019 sa s atraktívnym spôsobom výučby anatómie oboznámili žiaci a pedagógovia ZŠ M. Nešporu a 15.11.2019 žiaci ZŠ v Bidovciach, spolu 30 žiakov. Prítomní sa dozvedeli o pozitívach výučby pomocou moderných technológií, súčasne si aj sami vyskúšali možnosti virtuálnej učebne pri riešení krátkeho testu. Víťazi boli odmenení sladkou  a vecnou odmenou. 

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 23. 11.2019 sa na našej škole konal DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Už od skorého rána sa otvorili brány našej školy, aby sme mohli privítať štúdium chtivých záujemcov. Predstavili sme odbory praktická sestra, masér, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut a zdravotnícky zachranár. Naši žiaci ochotne sprevádzali návštevníkov po celej škole, kde mal každý záujemca o štúdium možnosť nahliadnuť do našich odborných učební. Žiaci zapálene prezentovali svoje odory aj prakticky. Pritomní boli aj žiaci našej cvičnej firmy, ktorá poskytovala masáž celého tela a šije. Žiaci odboru zdravotnícky záchranár  predvádzali kardiopulmonálnu resuscitáciu a spolu s Bc. Miroslavom Nagyom  oboznamovali záujemcov o štúdium na našej škole, ale aj širokú laickú verejnosť o možnostiach poskytovania prvej pomoci.Veríme, že sme vás dnešným dňom oslovili, a keď ste aj doteraz váhali, po dnešnom dni, ste určite rozhodnutí prísť a študovať práve u nás.Tešíme sa na vás .

        

     • Prevencia používania drog

     •  

      Dňa 14.11.2019 sa na našej škole zrealizovala preventívna aktivita v spolupráci s Policajným zborom SR  zameraná na prevenciu užívania drog.

       

     • S Tajovským na schodoch

     •  

       

      Dňa 28. októbra 2019 sme si na našej škole pripomenuli život a tvorbu významného predstaviteľa slovenského literárneho realizmu Jozefa Gregora Tajovského akciou s názvom S Tajovským na schodoch.
      Najprv nám študenti  podrobne  priblížili jeho životný príbeh a dielo prostredníctvom vysielania v školskom rozhlase. Potom sa študenti vybraných tried presunuli na hlavné schodisko školy, kde si v príjemnej a nenútenej atmosfére čítali Tajovského knihy.
      Vziať do ruky knihu nie je v dnešnej modernej dobe samozrejmosť.  Čas strávený v živom kontakte s knihou nie je nikdy zbytočný. Veríme, že aj dnešná akcia prispela k tomu, aby sme siahli po dobrej knihe. Možno aj nejakej od Jozefa Gregora Tajovského...

       

      Dňa 28. októbra 2019 sme si na našej škole pripomenuli život a tvorbu významného predstaviteľa slovenského literárneho realizmu Jozefa Gregora Tajovského akciou s názvom S Tajovským na schodoch.
      Najprv nám študenti  podrobne  priblížili jeho životný príbeh a dielo prostredníctvom vysielania v školskom rozhlase. Potom sa študenti vybraných tried presunuli na hlavné schodisko školy, kde si v príjemnej a nenútenej atmosfére čítali Tajovského knihy.
      Vziať do ruky knihu nie je v dnešnej modernej dobe samozrejmosť.  Čas strávený v živom kontakte s knihou nie je nikdy zbytočný. Veríme, že aj dnešná akcia prispela k tomu, aby sme siahli po dobrej knihe. Možno aj nejakej od Jozefa Gregora Tajovského...

        

     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

     •  

      V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu konal 17. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Pre našu školu to bolo druhýkrát, čo sa zúčastnila so svojou firmou Velvet Massage Salon, s.r.o. V kategórii “Naj ... cvičná firma” sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 🏆

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky
  • Prednáška s Mgr. Tereziou Lengyelovou o práci sestry v ADOS-e 3.12.2019
  • Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie,<br />
UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP 1<br />
Exkurzia I.B/PS 2.12.2019