• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021. Pani riaditeľka ocenila žiakov s najlepším prospechom, víťazov celoslovenskej súťaže Zdravotník v akcii, víťazov regionálnych i školských súťaží. Ocenenie si prevzal aj víťaz ankety najlepší spolužiak. Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka popriala všetkým krásne leto a prázdniny. Pedagógom a žiakom sa prihovoril aj predseda KSK - príhovor si môžete prečítať.Prihovor_predsedu_KSK_2020_2021.pdf

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 24. júna si naši druháci zmerali vedomostí v školskom kole prírodovednej súťaži, ktorá sa stala našou každoročnou tradíciou. Ich správne odpovede na otázky nás presvedčili o ich  znalostiach z tejto oblasti.

      Tohtoroční víťazi:

      1. miesto: Sebastián Marek II.MAS a Adriána Šlepecká II.B/PS
      2. miesto: Sára Petruňová II.A/PS
      3. miesto: Šimon Trojčák II.MAS

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

     • Súčinnostné cvičenie LETISKO 2021

     • 25.06.2021 sa naša škola zúčastnila akcie: SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE LETISKO 2021. Komplexný nácvik za účelom preverenia postupov v zmysle Núdzového plánu letiska Košice, personálu ZHS letiska a ostatných zložiek letiska, ako aj koordináciu a súčinnosť s jednotkou OR HaZZ Košice. 

      Havária dopravného lietadla s 20 pasažiermi na palube.

      Našu školu prezentovalo 18 žiakov v rolách figurantov. 

      Pedagogický zbor zastupovali Mgr. Lenka ÁRONOVÁ Fedoreňková, Mgr. Iveta Kavuličová a Mgr. Milan Vereš, ktorí boli poverení vedením tejto akcie za našu školu a maskovaním figurantov.

      Vidieť naživo takéto cvičenie a tak zblízka sa dotknúť atmosféry cvičenia bol pre našich žiakov jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. 

      25.06.2021 sa naša škola zúčastnila akcie: SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE LETISKO 2021. Komplexný nácvik za účelom preverenia postupov v zmysle Núdzového plánu letiska Košice, personálu ZHS letiska a ostatných zložiek letiska, ako aj koordináciu a súčinnosť s jednotkou OR HaZZ Košice. 

      Havária dopravného lietadla s 20 pasažiermi na palube.

      Našu školu prezentovalo 18 žiakov v rolách figurantov. 

      Pedagogický zbor zastupovali Mgr. Lenka ÁRONOVÁ Fedoreňková, Mgr. Iveta Kavuličová a Mgr. Milan Vereš, ktorí boli poverení vedením celej akcie a maskovaním figurantov.

      Vidieť naživo takéto cvičenie a tak zblízka sa dotknúť atmosféry cvičenia bol pre našich žiakov jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. 

     • Turistický kurz

     • V utorok 15. júna sme so žiakmi 1. ročníka štvorročného štúdia a ich pedagógmi zahájili turistický kurz. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde nás pani riaditeľka povzbudila k láske k prírode a k jej ochrane. Odtiaľ sme sa postupne presunuli na Baránok a neskôr absolvovali poznávaciu činnosť na náučnom chodníku Vrabčie skaly, kde sme stihli prejsť vyše 14 km. Do ďalších dní želáme žiakom a ich pedagógom veľa turistických zážitkov! 🙂

     • 1. miesto v súťaži Zdravotník v akcii

     • 15.06.2021 sa naša škola zúčastnila 13. ročníka vedomostnej súťaže stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci ,,Zdravotník v akcii,, online. 

      Súťaž organizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov a bola pripravená pre žiakov 2. ročníka študijného odboru praktická sestra.

      Našu školu reprezentovali žiaci II.B/PS Lenka Balážová, Erika Oroszová, Dávid Hugo Sekerák, Richard Tomčo, pod vedením vyučujúceho Mgr. Milana Vereša. So skupinou sa aktívne pripravovala aj Viktória Stašová z rovnakej triedy, ktorá bola v pozícii náhradníka. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a praktických úloh doplnených videoukážkami. Z 20 škôl sme túto SÚŤAŽ jednoznačne vyhrali. Takže pre tých, ktorí majú radi čísla, skončili sme na 1. MIESTE ! 

      Zo srdca BLAHOŽELÁME všetkým zúčastneným. 

      Bol to náročný, ale krásny deň v milej spoločnosti, strávený so žiakmi, ktorí našu školu prezentovali nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke.

      BLAHOŽELÁME !!!

     • Svetový deň darcov krvi 14. jún 2021

     • Hlavný slogan Svetového dňa darcov krvi sa prihovára ku všetkým, ktorí ešte váhajú a krv nedarovali. Kampaň svoju pozornosť upriamuje na mladých ľudí, ktorí s darcovstvom krvi práve začínajú. 👫

      Konkrétnymi cieľmi tohtoročnej kampane sú:

      - poďakovať darcom krvi vo svete a zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi,

      - propagovať etické hodnoty darcovstva krvi, solidaritu a sociálnu súdržnosť,

      - povzbudiť mládež, aby prijala výzvu na darovanie krvi a darovaním krvi inšpirovala ostatných, aby urobili to isté,

      - podporiť potenciál mládeže, ako základného piliera pri sebestačnosti krajín v zásobovaní krvou s ohľadom na budúcnosť.

      Hostiteľom Svetového dňa darcov krvi 2021 je Taliansko 🇮🇹, ktoré usporiada vo svojom Národnom centre darovanie krvi 🩸

      Podujatie sa uskutoční v Ríme 14.júna 2021.

      Podľa najnovších usmernení hlavného odborníka pre transfúziológiu stále platia opatrenia zavedené pre pandémiu COVID -19, ako sú rúško, odstup, checklist, objednávanie. Najaktuálnejšie informácie nájdete na webe redcross.sk aj s usmernením pre darcov krvi v súvislosti s očkovaním.

     • KUKUČÍNKA opäť pomáha v TANZÁNII

     • Už šiesty rok naša škola každoročne organizuje dobrovoľné zbierky pre žiakov na africkom kontinente v Tanzánii. Zbierkou školských potrieb alebo finančným darom sa snažíme podporovať ich  vzdelávanie na rôznych školách.

      Pre deti v Tanzánii vzdelávanie nie je samozrejmosťou. Túžia po vzdelaní, pretože je to jediná možnosť ako si zmeniť budúcnosť.

      Dňa 14.01.2021 sa podarilo v spolupráci s Občianskym združením Deti Afriky SK odovzdať náš finančný dar venovaný na nákup 3D modelov a pomôcok na výučbu. Dar osobne odovzdal p. Ing. Ladislav Ivanecký p. riaditeľovi v Dongobeshi v Tanzánii Martinovi Tangovi.

      Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili a podporili tak dobrú vec.

     • Esejistická súťaž

     • Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdala  diplomy a ceny  žiakom za účasť v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásil Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

       

      Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Pástorová z I. B/PS triedy.

       

      Do súťaže sa zapojili aj Bianka Eszenyiová z II. A/PS

                                            Dávid Hugo Sekerák z II. B/PS

                                            Bianka Mária Bakalárová z II.B/PS

                                            Sára Kopčáková z II.B/PS

                                            Marcela Blašková z I.B/PS

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Svetový deň hypertenzie

     • 17.5. si pripomíname Svetový deň hypertenzie

      Tento pamätný deň vznikol pod záštitou Svetovej ligy pre hypertenziu a pripomíname si ho od roku 2005. Každý rok upozorňuje na vážne zdravotné komplikácie sprevádzajúce hypertenziu. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka.

     • SVETOVÝ DEŇ ZEME

     • Začiatky osláv tohto dňa siahajú do  roku 1970. Išlo o reakciu na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Tento rok je výzva Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretože sa koná v tieni celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Jej dopady sa prejavujú v mnohých sférach nášho života. Staňte sa preto aj Vy stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít na  zlepšenie životného prostredia na planéte Zem. Tá je široko-ďaleko jedinou planétou, na ktorej je rozvinutý život.

     • SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE

     • 17. apríl je svetovým dňom nevyliečiteľného dedičného ochorenia, ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivosti krvi. Každý rok sa na počesť zakladateľa Svetovej federácie hemofílie Franka Shnabela pripomína Svetový deň hemofílie.

      Cieľom Svetovej hemofilickej federácie (World Federation of Hemophilia, WFH) je zvýšiť povedomie ostatnej populácie o problémoch ľudí postihnutých hemofíliou a ďalšími dedičnými problémami súvisiacimi s krvácaním.

      Podľa stránky WFH každá tisíca žena a tisíci muž trpia poruchami krvácania. Pritom 75 percent z postihnutých nemá prístup k adekvátnej starostlivosti, čo znamená, že sa im nestanoví správna diagnóza, následne nemajú šancu dostať správnu liečbu a potrebnú starostlivosť.

                                                                                                                                                                      ŽŠR

     • Pojmové mapy

     • Študentky III.A/ZA si na hodiny ZKC mali v rámci opakovania ochorení Diabetes mellitus a HIV/AIDS pripraviť pojmové mapy. Niektoré žiačky zvolili klasickú formu  tvorby pojmovej mapy na výkres (Kónyová, Šandorová), no viaceré sa naučili pracovať aj v počítačových programoch, ktoré boli pre ne nové a ktoré si samy iniciatívne vyhľadali (Avuková, Dudová, Molnárová, Gardošíková, Taratutová)

      Prinášame ukážky pojmových máp študentiek a tešíme sa, že aj v čase dištančného vzdelávania boli motivované učiť sa nové veci. (Kolárovská)

     • MAREC - MESIAC KNÍH

     • Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.

                                                                                                              André Maurois

      Prečo je práve marec mesiacom knihy? Čo čítajú žiaci našej školy? Odpovede nájdete v príspevku ŽŠR. 

     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Svetový deň vody  (World Water Day) si každoročne pripomíname 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho Organizácia spojených národov (OSN).

      Zriedka si uvedomujeme dôležitosť vody a jej nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk. Až 40 % svetovej populácie - 3 miliardy ľudí,  nemá v domácnosti prístup k pitnej vode. Vážme si preto tento vzácny klenot života !

     • SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

     • Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu. Downov syndróm (DS) je vrodený defekt spôsobený poruchou chromozómov. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo svete každý rok narodí približne 3000 až 5000 detí s touto poruchou chromozómov. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť v tento deň obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

     • Valentínska kvapka krvi

     • Kampaň Slovenského Červeného kríža je  zameraná na bezpríspevkové darcovstvo krvi.

      Cieľom celoslovenských kampaní je už viac ako štvrťstoročie získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. „Darovanie krvi je prejavom spolupatričnosti k druhému človeku, často neznámemu. I toto je posolstvo našich kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

      Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.  

      „Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným,“ dodáva Zuzana Rosiarová.

      (text je prebratý z tlačovej správy SČK)

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje