• Novinky

     • ERASMUS v Barcelone

     • V termíne od 21.5. do 11.6.2022 sa dvadsať žiakov študijného odboru masér a praktická sestra pod vedením učiteliek odborných predmetov Mgr. Simony Popaďákovej a Mgr. Kataríny Žitňanskej zúčastnilo mobilty ERASMUS+ v Barcelone. Hlavným cieľom tohto pobytu bolo, aby žiaci získali odborné zručnosti v Barcelone a zároveň zlepšili svoju komunikáciu v anglickom jazyku. Odborná prax bola realizovaná celkovo na šiestich pracoviskách.

      Žiaci študijného odboru praktická sestra vykonávali prax v piatich zariadeniach sociálnych služieb a to: Fundació Catalana per a la Parálisi Cerebral, Residéncia Vigatans Fundació Apip Acam, Llar Benedetti Fundació Llars de l´Amistat Cheshire, Sant Gervasi Residéncial, Bonavita Residéncia Assistida i Centre de Dia. Tu žiaci pod vedením mentorov z konkrétnych pracovísk poskytovali asistenciu a ošetrovateľskú starostlivosť klientom dlhodobo chorým; gerontom a ľuďom s neurodegeneratívnymi ochoreniami-najčastejšie s diagnózou Alzheimerova demencia, Parkinsonova choroba,  aj inými neurologickými chorobami ako skleróza multiplex, detská mozgová obrna; ťažké následky po úrazoch.

      Pracoviskom žiakov študijného odboru masér bola A.R.E.A. Associació per a la Recerca Educativa en les Ars Escéniques. Hlavnou myšlienkou bolo spojenie dvoch profesií- masérov a tanečníkov, z ktorého vznikne vzájomný prospech. Mimo vyučovacích hodín aplikovali maséri tanečníkom regeneračné procedúry a tým získavali profesionálne zručnosti s profesionálnymi športovcami. Našim žiaci mali umožnené bezplatne navštevovať hodiny tanca a vystúpenia tanečnej školy.

      Študijný pobyt v Barcelone bol pre všetkých zúčastnených jedinečnou skúsenosťou a príležitosťou, ktorá v žiakoch i učiteľoch zanechala veľa zážitkov pracovných, ale aj voľnočasových. V praxi sa žiaci naučili ovládať a používať moderné prístrojové vybavenie na uľahčenie manipulácie s klientom, oboznámili sa s odlišnými postupmi niektorých ošetrovateľských výkonov, spoznali alternatívne liečebné postupy ako animalterapiu, arteterapiu a ergoterapiu. Veríme, že tieto obohacujúce zážitky, skúsenosti a nápady prostredníctvom našich žiakov vniesť nový vietor do zdravotníckych zariadení na Slovensku.

     • Exkurzia I. a II.DVS v Nemocnici Agel Košice Šaca

     • Dňa 29.6.2022 sa zúčastnili žiaci I.DVS a II.DVS triedy odbornej exkurzie v Nemocnici Agel Košice Šaca, kde si prezreli a oboznámili sa s organizáciou a systémom práce na pracoviskách: gynekologicko-pôrodníckej kliniky, novorodeneckej kliniky, ambulanciách centrálneho príjmu a na pracovisku hyperbarickej komory. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Dnes 30.06.2022 sa na školskom dvore našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021.

      Po príhovore riaditeľky PhDr. Anny Hencovskej, MBA boli ocenení žiaci, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach, olympiádach a taktiež mali najlepší prospech počas štúdia. Na záver sme sa odobrali do tried, kde si každý prevzal zaslúžené a tak očakávané vysvedčenie.

     • Výlet druhákov

     • Opäť jeden vydarený výletik.Všetci druháci II.A PS, II.B PS, II.MAS strávili dnešný deň vo Vysokých Tatrách.Počasie nám prialo, bolo nádherne, miestami dramaticky.Zdolali sme Popradské pleso a Štrbské pleso a sme príjemne unavení.Radi by sme si to niekedy zopakovali.

     • Príhovor predsedu KSK pri príležitosti ukončenia školského roka

     • Vážení učitelia, milí žiaci,

      ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

      Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

      Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

      Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

      Milí žiaci a študenti,

      pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

      Rastislav Trnka

      predseda Košického samosprávneho kraja

      Prihovor_predsedu_KSK_Koniec_sk.roka_20212022.pdf​​​​​​​

     • Pojmové mapy ZKC

     • Aj tento školský rok na hodinách ZKC v rámci opakovania žiaci III.B/PS a II.B/PS pripravovali pojmové mapy z ochorení, ktoré preberali. Potešte a povzbuďte sa z ich prác.

     • Slávnostné vyradenie absolventov

     • 17.06.2022 sa konalo slávnostné vyradenie absolventov v Kultúrno - spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici v Košiciach.

      8 diplomovaných všeobecných sestier a 12 diplomovaných fyzioterapeutov si z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzalo vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s oprávnením používať profesijný titul ,,diplomovaná všeobecná sestra" a ,,diplomovaný fyzioterapeut".

      Všetkým zúčastneným srdečne BLAHOŽELÁME !

     • Turistický kurz

     • Od 13.06.2022 do 17.06.2022 sa konal turistický kurz pre žiakov prvých ročníkov I.A PS, I.B PS, I.MAS. Pedagógom i žiakom prialo krásne počasie,  prešli množstvo kilometrov a odniesli si  kopec skvelých zážitkov.

     • Odborné exkurzie v nemocnici

     • V mesiaci jún realizovali žiaci II.B/PS odbornú exkurzie v UNLP na Rastislavovej ulici 43 na Oddelení centrálnej sterilizácie a dezinfekcie. Ďalšiu exkurziu študentky tej istej triedy absolvovali na pracovisku Národnej transfúznej služby SR v Košiciach. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácii a videli zdravotníckych pracovníkov pri práci. 

     • A máme ďalší titul MAJSTER SR

     • Veru máme my šikovných žiakov. Tentokrát sme si z hokeja odkorčuľovali priamo pod basketbalový kôš. A znova po titul MAJSTER SR. Tentokrát rady úspešných rozšírili naše žiačky, ktoré sú súčasťou tímu YOUNG ANGELS KOŠICE.

      1.miesto - U16 - žiačka I.B/PS - Ľubomíra Trusová

      2. miesto - U17 - žiačka II. MAS - Sára Kelíšková

      3. miesto - CBK - U17 - I.MAS - Martina Kreithová

      Dievčatá BLAHOŽELÁME, sme na Vás nesmierne pyšní.

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. A práve v tejto zvláštnej dobe je nutné pripomenúť si tento deň, aký je dôležitý. Pri tejto príležitosti sme sa pustili do práce a upravili sme našu dažďovú záhradu a skalku pri ktorej pravidelne oddychujeme.

      ŽŠR

     • Deň PRVEJ POMOCI v KYSAKU

     • Dňa 3.6.2022 sa naša škola stala súčasťou zaujímavej akcie v Kysaku.

      Mgr. Jaroslav Adam Hiľovský a Patrik Kuba z I.ZZ študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR pod vedením Mgr. Milana Vereša ukážkovo prezentovali našu školu, odbor ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR a predviedli minikurz prvej pomoci pre zamestnancov Košického samosprávneho kraja (KSK).

      Záujem a nadšenie o nové vedomosti zo strany zamestnancov bol veľký, deň krásny, slnečný a nám len ostáva veriť, že nadobudnuté vedomosti zamestnanci KSK zúročia čo najlepšie.

     • Odborná exkurzia

     • Dňa 31.5. sa žiaci I.A/PS zúčastnili odbornej exkurzie v niekoľkých zdravotníckych zariadeniach na území mesta Košice. Pod dozorom Mgr. Pittnerovej navštívili Centrálnu prípravovňu postelí a Kliniku cievnej chirurgie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, Mliečnu kuchyňu a Kliniku detí a dorastu v Detskej fakultej nemocnici, Oddelenie stravovania - ústavnú kuchyňu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Tr. SNP v Košiciach a Kliniku úrazovej chirurgie a Oddelenie centrálnej sterilizácie v UNLP na Rastislavovej ul. v Košiciach. Zamestnanci jednotlivých pracovísk sa našim žiakom intenzívne venovali a zodpovedali všetky ich zvedavé otázky, čo im poskytlo neoceniteľnú možnosť prepojiť teoretické poznatky získané v škole s reálnymi situáciami priamo na odborných pracoviskách. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a bola rozhodne veľkým prínosom.

     • Dejepisná exkurzia

     • 27.5.2022 sa žiaci I.B/PS a I.MAS zúčastnili dejepisnej exkurzie historického centra Košíc. Mali možnosť prejsť Dominikánsky kostol i s priestormi, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné, Dom sv. Alžbety s hrobkou Františka Rákocziho s odborným výkladom sprievodkyne. Absolvovali výstup na severnú vežu, z ktorej sa kochali výhľadom na mesto. 3.6.2022 túto prehliadku zažila i I.A/PS. Všetci sme sa obohatili vedomosťami, ktorých o rodných Košiciach nikdy nie je dosť.

     • „Kde je sestra, tam je srdce.“ ❤

     • Dňa 27. mája 2022 na galavečere pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v Dome umenia získala naša absolventka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v roku 2015 pani Lucia Urigová, dipl. s. ocenenie VÝNIMOČNÁ SESTRA v kategórii objav roka. Výnimočné sestry si zvolili samotní zamestnanci UNLP v siedmych kategóriách v dvojkolovom hlasovaní. Rozhodlo o nich viac ako 5 000 hlasov.
      Za prítomnosti generálneho riaditeľa UNLP Rastislavova 43 MUDr. Jána Slávika, MBA si menovaná prevzala ocenenie z rúk riaditeľky Úseku ošetrovateľstva PhDr. Aleny Kellnerovej, MPH.
      Pani Urigová pracuje ako sestra v nepretržitej prevádzke v UNLP Rastislavova 43 na pracovisku Tr. SNP 1 v Košiciach na I. Internej klinike.
      Srdečne gratulujeme! Lucka, sme na Vás hrdí.

       

     • Deň dobrovoľníctva - pomáhame skrášľovať naše okolie

     • Posledný májový deň sa žiaci našej školy v rámci dobrovoľníckej činnosti spolupodieľali na revitalizácii detského ihriska na ulici Ostravská a Krakovská. Ďakujeme Mestskej zeleni Košice za skvelú príležitosť stráviť užitočný čas a veríme, že aj vďaka našej pomoci sa bude v našom meste žiť aspoň o kúsok lepšie. A samozrejme ďakujeme študentom za ich prácu a úsilie.

      ŽŠR

     • Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie III

     • Budúce diplomované sestry a budúci diplomovaní fyzioterapeuti zo Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 v Košiciach po nútenej covidovej prestávke oslávili Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek spolu so skúsenejšími kolegami z Komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II dňa 31. mája 2022 konferenciou pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

      V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde mestskej časti Košice – Juh sa uskutočnil III. ročník konferencie, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác.

      Veľkým obohatením pre prítomných boli aj prednášky sestier z praxe. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti aj bývalé absolventky našej školy. Veľmi nás teší, že na konferencii vystúpila aj mladá autorka z priateľskej Strednej zdravotníckej školy, Námestie 1. mája 1v Rožňave.

      Medzi pozvanými hosťami boli aj námestníčky ošetrovateľstva zo zariadení, kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na získanie ďalších poznatkov – o rok na IV. ročníku konferencie.

     • Olympiáda z anatómie a fyziológie 2021/2022

     • Dňa 18. 5. 2022 sa konalo po štvrtýkrát školské kolo olympiády z anatómie a fyziológie na našej škole. Do školského kola postúpili víťazi triednych kôl. Do triednych kôl sa zapojilo 36 žiakov  druhých a tretích ročníkov denného štúdia odboru ZA/PS a MAS.

                  Do školského kola postúpilo 12 žiakov. Žiaci písali didaktický test a zároveň v praktickej časti mali popísať časti orgánov vyznačené na modeloch.

                  Olympiáda prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére.

       

      Tohtoroční víťazi a experti v ANF:

       

      1. miesto: Patrícia Grubiaková II.B/PS
      2. miesto: Barbora Siroková II.A/PS
      3. miesto Martina Kopancová II.B/PS

       

                  Všetkým zúčastneným blahoželáme. Tešíme sa na pokračovanie v novom školskom roku.

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 4. mája si naši druháci zmerali vedomostí z oblasti biológie, fyziky, chémie, matematiky a informatiky na netradičných a zaujímavých úlohách v školskom kole prírodovednej súťaže - BIFYCHEMATINF, ktorá sa stala našou každoročnou tradíciou. Ich správne odpovede na otázky nás presvedčili o ich znalostiach z týchto oblastí.

      Tohtoroční víťazi:

      1. miesto: Martina Škovranová, II.B/PS

      2. miesto: Martina Kopancová, II.B/PS

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

     • Kukučínka súčasťou Župného mestečka

     • Aj naša škola sa stala súčasťou Župného mestečka na Námestí Maratónu mieru v Košiciach, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj dňa 20.05.2022.

      Pri raňajkách so županom Rastislavom Trnkom v Zrkadlovej sále KSK boli ocenení žiaci Sebastián Marek a Sofia Pástorová, potom župan diskutoval so študentmi.

      V Župnom mestečku naši žiaci predviedli ukážky z poskytovania prvej pomoci, ošetrovania novorodenca, merania krvného tlaku, ošetrovateľskej starostlivosti, manipulácie s ultrazvukovým prístrojom, záujemcom poskytli masáže a praktické rady pre školu chrbta. Pútavou formou predviedli modernú výučbu vo virtuálnej anatomickej učebni – VAU. Verejnosť si mohla vyskúšať všetky predvádzané zdravotnícke výkony.

      Z rúk predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku si prevzali cenu riaditeľky školy za dlhoročnú spoluprácu pri výučbe žiakov v prirodzených podmienkach generálny riaditeľ UNLP v Košiciach MUDr. Ján Slávik, MBA a riaditeľka pre úsek ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, MPH, riaditeľ VŠOÚG v Košiciach PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH.

      Spestrením celej akcie bol kultúrny program, ktorý pripravil žiacky spevácky zbor sprevádzaný hrou na gitare.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje