• Školská knižnica

    • Výpožičné hodiny

     PONDELOK   11,35 - 13,55

                          14,40 - 15,20 

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     STREDA       11,35 - 13,00

                         13,45 - 15,20

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     ŠTVRTOK      09,40 - 10,50

                          11,35 - 13,55

                           14,40 - 15,10 

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

      

     Pravidlá vypožičavania kníh

      

     • knihy sa vypožičiavajú na dobu maximálne 1  mesiac
     • výber literatúry si záujemca vypíše podľa evidenčných čísel zo zoznamu kníh
     • na výpise musí byť uvedený okrem čísla a názvu knihy, dátum, meno, trieda a adresa bydliska študujúceho.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje