• Výpožičné hodiny

     UTOROK      08.00 - 10,00

                         

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     STREDA      08.00 - 10,00

                          

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     Počas výpožičných hodín je školský knihovník k dispozícii v zborovni.

     Pravidlá vypožičavania kníh

      

     • knihy sa vypožičiavajú na dobu maximálne 1  mesiac
     • výber literatúry si záujemca vypíše podľa evidenčných čísel zo zoznamu kníh
     • na výpise musí byť uvedený okrem čísla a názvu knihy, dátum, meno, trieda a adresa bydliska študujúceho.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje