• Školská knižnica

    • Výpožičné hodiny

     PONDELOK   11,35 - 13,55

                          14,40 - 15,20 

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     STREDA       11,35 - 13,00

                         13,45 - 15,20

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

     ŠTVRTOK      09,40 - 10,50

                          11,35 - 13,55

                           14,40 - 15,10 

     PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  

      

     Pravidlá vypožičavania kníh

      

     • knihy sa vypožičiavajú na dobu maximálne 1  mesiac
     • výber literatúry si záujemca vypíše podľa evidenčných čísel zo zoznamu kníh
     • na výpise musí byť uvedený okrem čísla a názvu knihy, dátum, meno, trieda a adresa bydliska študujúceho.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Odborná exkurzia I.DVS na ORL a očnom oddelení
  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky