• Prijímacie konanie

    • Dôležité informácie

     • Denné štvorročné štúdium
     • Pomaturitné štúdium 

      • Termín pre 2. kolo prijímacieho konania pre nenaplnený počet miest do študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár v dennej forme štúdia a zdravotnícky záchranár v externej-večernej forme štúdia bude dňa 24.08.2021. Uchádzači mali možnosť podať prihlášku v termíne do 31.7.2021.

      • Prosíme uchádzačov o štúdium, aby vyjadrenie lekára dokladovali na osobitnom tlačive podľa študijného/učebného odboru - nemusí byť súčasťou prihlášky.         

      • Na prihlášku uviesť telefonický kontakt a mailovú adresu.

      • K prihláške na štúdium je potrebné doložiť riadne overený doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní. 

      

     Denné štúdium

     ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ

     Praktická sestra

     5361 M
     4-ročné štúdium

     Prihlaska.pdf

     prevod_slovneho_hodnotena

     vyjadrenie-lekara

     Potvrd._o_nastupeni_nenastupeni.

     kritériá

      

     Masér
     5370 M 
     4-ročné štúdium

     Prihlaska.pdf

     prevod_slovneho_hodnotenia

     vyjadrenie lekára

     Potvrd._o_nastupeni_nenastupeni

     kritériá

     Priloha_A_Kriteria

     Diplomovaný fyzioterapeut  
     5317 Q 
     3-ročné vyššie odborné štúdium 
     prihláška

     kritériá

     Príloha 1 Kritériá 

     Diplomovaná všeobecná sestra 
     5325 Q 
     3-ročné vyššie odborné štúdium 
     prihláška kritériá
     Zdravotnícky záchranár   
     5315 N 
     2-ročné pomaturitné štúdium
     prihláška
      

     kritériá

     Príloha 1 Kritériá 

      

      

     Externé - večerné štúdium

     ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ

     Praktická sestra

     5361 N 
     2-ročné pomaturitné štúdium
     externá - večerná forma 
     prihláška kritériá

     Zdravotnícky záchranár

     5315 N
     3-ročné pomaturitné štúdium
     externá - večerná forma 

     kritériá

     Príloha 1 Kritériá

     Masér 

     5370 N

     2-ročné pomaturitné štúdium

     externá - večerná forma

      
     v šk. roku 2021/2022 sa študijný odbor masér v externej večernej forme neotvára 
     Sanitár 
     5371 H 
     1-ročné štúdium pre absolventov stredných škôl 
     externá - večerná forma
     prihláška kritétiá
      
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje