• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • učiteľ odborných predmetov v odbore ošetrovateľstvo

    • Úväzok:
     22 hodín
     Dátum nástupu:
     01. 02. 2020
    • Požiadavky:
     Podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, minimálne dvojročná prax v odbore.
   • školský psychológ

    • Úväzok:
     50%
     Dátum nástupu:
     01. 02. 2020
    • Požiadavky:
     podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky
  • Prednáška s Mgr. Tereziou Lengyelovou o práci sestry v ADOS-e 3.12.2019
  • Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie,<br />
UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP 1<br />
Exkurzia I.B/PS 2.12.2019
  • Kampaň Športom pre Červené stužky<br />
11.11 – 14.11.2019