• Školské internáty

    • Dokumetny na stiahnutie

    • Škola nemá vlastný školský internát ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v školských internátoch na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 a Jedlíkova 11 v Košiciach. Možnosť stravovania žiakov je aj v SOU stavebnom na Kukučínovej ulici. 

      

     Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaď. pôsobnosti KSK.pdf

      
     Usmernenie zriaďovateľa k prijímaniu žiakov do školských internátov v zriaď. pôsobnosti KSK.pdf
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Odborná exkurzia I.DVS na ORL a očnom oddelení
  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky