• Súťaž v prvej pomoci 21.10.2022

      •  

       Dňa 21.10.2022 sme zorganizovali 3. ročník SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2022 pre žiakov 3.ročníkov stredných škôl.

       Súťažilo 21 družstiev. Okrem testov, kde súťažné družstvá preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, kardiopulmonálna resuscitácia, uštipnutie hmyzom a iné.

       Ceny si z rúk VEDÚCEHO odboru školstva KSK Ing. Slavomíra Kožára, MBA za prítomnosti riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzali:

       1. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice

       2. miesto: Gymnázium Park Mládeže 5, Košice

       3. miesto: SZŠ, Masarykova 27, Michalovce.

       Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi, dipl.z.z, celému organizačnému tímu, žiakom, pedagógom.

       Ďakujeme všetkým školám a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

        

       Výsledky Súťaže_v_prvej pomoci.pdf

       Foto z priebehu Súťaže v prvej pomoci nájdete na facebookovej stránke školy link: (20+) Facebook 

      • Súťaž prvej pomoci 2021

      • 22.10.2021 naša škola organizovala 2.ročník Súťaže v prvej pomoci, tentokrát dištančne online formou. Do súťaže sa zapojili tretiaci 20 stredných škôl.

       Po úvodnom príhovore riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA a garanta súťaže Bc. Miroslava Nagya sa začal online súboj.

       Online test, modelové situácie, to boli úlohy s ktorými sa žiaci húževnato popasovali.

       A hoci vedomosti škôl z prvej pomoci sú fantastické a ich odvaha obdivuhodná, predsa len VÍŤAZ môže byť iba jeden.

       Tak nech sa páči:

       1.miesto ĢYMNÁZIUM, Poštová 9, KOŠICE

       2.miesto SZŠ Moyzesova 17, KOŠICE

       3.miesto SZŠ Masarykova 27, MICHALOVCE

       Všetkým zúčastneným srdečne BLAHOŽELÁME veríme, že ich to motivuje v ďalšom získavaní vedomostí z prvej pomoci.

       Organizačný tím:

       Mgr.Lenka Áronová Fedoreňková,

       PhDr. Lenka Halás Birkova,

       Mgr. Milan Vereš.

      • Súťaž prvej pomoci 18.10.2019

      • Dňa 18.10.2019 sme zorganizovali Súťaž v prvej pomoci pre žiakov stredných škôl.

       Spolupracovalo 9 družstiev: Gymnázium Alejová ul.1 Košice, SPŠ Elektrotechnická Košice, Gymnázium Šrobárová Košice, SOŠ Veterinárna Košice, SOŠ J.Bocatia, Košice, SZŠ Masarykova 27 Michalovce, SZŠ Rožňava, Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava. Okrem testov, kde preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, poranenie chrbtice, či anafylaktický šok. 

       Víťazom súťaže sa stalo družstvo z Gymnázia Alejová ul.1 Košice ,

       2.miesto obsadilo družstvo z Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave a na

       3.mieste sa umiestnilo družstvo zo SZŠ Michalovce. 

        Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi celej súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi a všetkým zúčastneným.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje