• Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

     • V piatok 21.4.2023 nás naše žiačky Laura Džubáková, Erika Iškyová a Anna Guľášová reprezentovali na Regionálnom kole súťaže stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci na pôde SZŠ v Michalovciach. Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste a vrátili sa bohatšie o novéskúsenosti a zážitky.

      Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy ;-)

     • Železničné zdravotníctvo, Košice

     • Žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra dňa 24.4.2023 a žiaci 4. ročníka študijného odboru praktická sestra dňa 26.4.2023 absolvovali stretnutie s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť Železničnej nemocnice Mgr. Máriou Lenártovou, MPH. Zároveň nemocničný epidemiológ oboznámil žiakov s problematikou hygieny rúk zdravotníckeho pracovníka. Súčasťou prednášky bola možnosť precvičiť si pracovný postup dezinfekcie rúk a skontrolovať si stav hygieny rúk pomocou UV lampy.

     • Obchodovanie s ľuďmi - preventívna aktivita

     • Dňa 19.04.2023 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru masér zúčastnili preventívnej aktivity - Obchodovanie s ľuďmi v spolupráci s policajným zborom v Košiciach s mjr. JUDr. Beátou Zelenákovou.

     • Zlaňovací kurz- I.ZZ PKŠ

     • Zlaňovací kurz triedy I.ZZ PKŠ sa uskutočnil v dňoch 19.04. - 21.04.2023 na Vyhliadkovej veži v Košiciach. Ďakujeme Mgr. Zdenkovi Mišinovi za odborný dohľad a profesionálny prístup. (Mgr. Áronová. tr.učiteľ)

     • DEŇ NARCISOV – sme radi, že môžeme pomáhať

     • Dňa 20. apríla sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“. Tento deň sa uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

      Pripnutím žltého kvetu v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké Ďakujem.

       

                                     Školský parlament

             PaedDr. Dáša Šusterová – koordinátor charitatívnych zbierok

       

     • Krásy nášho okolia

     • Zapojte sa do súťaže s témou krásy nášho okolia!

      Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách:

      1. Fotografie

      2. Umelecké diela (maľby, kresby)

      Súťažiaci môže prispieť najviac 3 dielami. Podmienkou súťaže je zaslanie tvorby na emailovú adresu zsr.kukucinka40@gmail.com alebo doručenie tvorby osobne koordinátorom ŠP – Müllerová a Böszörményiová (fotografie musia byť vytlačené a umelecké diela v originále k na následnú výstavu, ktorá sa bude konať na Deň Zeme

      Súťaž bude prebiehať v termíne 14. 04. – 23.04.2023

      Tešíme sa na vaše tvorby!

      Školský parlament

     • SWAP OBLEČENIA

     • Milí žiaci.

       

      Dňa 27. 04. 2023 (štvrtok) sa na našej škole uskutoční SWAP

      OBLEČENIA.

      SWAP funguje na princípe výmeny.

      Od pondelka 24. 04. 2023 do stredy 26. 04. 2023 sa bude v telocvični organizovať zber vecí. Oblečenie môžete doniesť akékoľvek, no musí byť vo výbornom stave a hlavne čisté.

      Za veci, ktoré prinesiete, dostanete lístok, ktorý si potom budete môcť vymeniť za iné oblečenie. Ak aj nič neprinesiete, stále budete mať možnosť kúpy a to za rozumné ceny. Platiť sa dá iba v hotovosti, sumy budú symbolické 1- 2 eurá.

      Oblečenie, ktoré nám ostane, a vyzbieraná finančná hotovosť budú darované na charitatívne účely.

      Ak teda máte doma oblečenie, ktoré už nenosíte, doneste ho do telocvične v uvedenom termíne.

       

      Ďakujeme.

     • 45. ročník SOČ Košického kraja

     • V piatok 31.3.2023 sa konalo krajské kolo SOČ na SOŠ dopravnej v Košiciach. Našu školu reprezentovali 2 žiačky Viktória Kočišová (III.B/PS) v odbore Farmakológia a zdravotníctvo a Sofia Pástorová (III.B/PS) v odbore Pedagogika a psychológia.

      V silnej konkurencii gymnázií a stredných odborných škôl Košického kraja sa V. Kočišová umiestnila na 2. mieste s témou Očkovanie detského pacienta a postupuje do celoslovenského kola v Modre. S. Pástorová  obsadila 4. miesto ako úspešný riešiteľ s témou Dunning-Krugerov efekt u stredoškolákov.

      Dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, tešíme sa spolu s nimi a V. Kočišovej prajeme, aby bola úspešná aj v celoslovenskom kole.

     • ODBORNÁ EXKURZIA študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

     • ODBORNÁ EXKURZIA V dňoch 28.-29.3.2023 sa trieda I.ZZ PKŠ a vybraní žiaci II.ZZ PKŠ študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR zúčastnili ODBORNEJ EXKURZIE. Počas dvoch dní sme navštívili Vrtuľníkovu záchrannú službu ATE Poprad , kde nás privítala Ing. Hopjaková Zuzana a spolu s MUDr. Križalkovičovou Ivetou pre našich žiakov pripravili zaujímavý program v podobe pútavej prednášky a exkurzie. Žiaci mali možnosť vidieť treningový trenažér a prácu na ňom.

      Ďalším zaujímavým miestom programu bola Horská záchranná služba Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Privítal nás náčelník HZS VT ppl. Ing.Živčák Miroslav . Prednášky sa ujali naši bývali, ale aj terajší žiaci študijného odboru zdravotnícky záchranár večernej formy, zamestnanci HZS. Ďalší deň sa začal slnečne a naše kroky viedli až na Sliezsky dom. Dva dni ubehli ako voda, program bol nabitý a my si domov odnášame okrem nových vedomostí aj batoch plný zážitkov a úsmevných momentov. Veď posúďte sami nahliadnutim našich fotiek (Áronová, Birková).

     • Burza kníh

     • Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní, či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh.

      Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel.

      Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. Do mesiaca knihy zapadol aj Týždeň slovenských knižníc. Pravidelne sa organizuje posledný týždeň v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999.

      Na našej škole sme si tento mesiac pripomenuli burzou, kde si žiaci mohli vymeniť medzi sebou knihy.

      Školský parlament

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov z celého Košického kraja

     • Dňa 24.3. sa uskutočnilo stretnutie predsedov školských parlamentov z Košického kraja. Aj naša predsedkyňa Sofia Pástorová z III.A/PS sa zúčastnila tohto zaujímavého stretnutia, ktoré bolo zamerané na zber požiadaviek školských parlamentov z celého kraja a taktiež workshop vyjednávacích schopností.

      ,,Na začiatku sme si zahrali zopár hier na zoznamovanie, keďže viacerí sme tam boli po prvýkrát. Následne sme mali viacero prestávok počas, ktorých sme si vlastne mohli vymieňať skúsenosti a záležitosti ohľadom školských parlamentov na našich školách. Potom sme boli rozdelení do skupín a vytvárali sme plagáty zamerané na požiadavky žiakov z košického kraja a potom sme si vyskúšali aj modelové situácie na vyjednávanie. Bola to v konečnom dôsledku zaujímavá skúsenosť:))´´

      Sofia Pástorová, predsedkyňa Školského parlamentu

     • 2. ročník literárnej súťaže VIA LITERA

     • Dňa 27. marca 2023 sa v priestoroch Kasární Kulturpark uskutočnilo vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže VIA LITERA, o cenu Petra Raševa, ktorú organizoval Rotary klub Košice v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice. Tohtoročnou témou bola Sloboda a jej podoby, téma nanajvýš aktuálna.

      Študentka našej školy Natália Lukácsová z triedy III.MAS súťažila v kategórii poézia. Jej báseň síce nebola medzi víťaznými, ale porotcovia súťaže ocenili, že popri silnej účasti študentov gymnázií sa do tejto súťaže zapojili aj stredné odborné školy. Za zdravotnícke školy sme boli jediní.

      Každý zo zúčastnených dostal malú pozornosť ako spomienku na tento ročník súťaže. Večer bol obohatený čítaním víťazných prác herečkou, dramaturgičkou  a režisérkou Ľubou Blaškovičovou a hudobným vystúpením študentov konzervatória.

      Natálii želáme veľa tvorivých inšpirácií a držíme palce v ďalších literárnych súťažiach.

     • Hodina angličtiny netradične

     • Vidieť čítať študentov tlačenú publikáciu je dnes vzácnosť, preto sme sa v rámci marca-mesiaca knihy  rozhodli zrealizovať aktivitu na rozvoj komunikačných zručností. Išlo o hodinu anglického jazyka v I.B/PS  28.3. počas Dňa učiteľov... Kto vie, snáď inšpirujeme viacerých, ktorí si nájdu cestu ku knihe a k čítaniu. 

     • Triedne kolo CLIL – praktická sestra

     • Dňa 22. 3. 2023  sa konalo triedne kolo CLIL projektu žiakov III.B/PS a 23.3. 2023 triedne kolo žiakov III.A/PS. 

                  Žiaci prakticky odprezentovali 23 tém v anglickom jazyku a na veľmi dobrej úrovni predviedli svoje odborné zručnosti a jazykové znalosti. Pedagógovia vybrali najlepšie prezentácie, ktoré postúpili do školského kola.

      Postupujúci žiaci: Džubáková, Iškyová, Budíková, Mertyňáková, Guľášová, Siroková (III.A/PS); Blašková, Sarkovicsová, Pastorová, Sontágová, Kopancová, Janoščáková, Grubiaková, Regecová (III.B/PS).

      Všetkým blaboželáme a držíme prsty v školskom  kole.

      (koordinátor CLIL – projektu)

     • PREVENTÍVNA AKTIVITA

     • Dňa 22.3.2023 sa žiaci prvých ročníkov študijných odborov praktická sestra a masér zúčastnili preventívnej aktivity - Fyzické, psychické a sexuálne násilie páchané na deťoch, domáce násilie, syndróm CAN v spolupráci s CPaP s Mgr.Litavským.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Svetový deň vody (World Water Day) si každoročne pripomíname 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho Organizácia Spojených národov (OSN).

      Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar. Až 40 % svetovej populácie - 3 miliardy ľudí nemá v domácnosti prístup k pitnej vode a preto si vážme tento vzácny klenot života !

      Školský parament

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje