• SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

     • Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu.

      Downov syndróm (DS) je vrodený defekt spôsobený poruchou chromozómov. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo svete každý rok narodí približne 3000 až 5000 detí s touto poruchou chromozómov.

      Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť v tento deň obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

     • Dajte prečítaným knihám druhú šancu – Burza kníh

     • Máte doma množstvo prečítaných kníh? Hľadáte ďalšie kúsky do vašej knižnice? V oboch prípadoch budete mať jedinečnú príležitosť.

      Marec je známy aj ako mesiac knihy. A práve knihám je venované podujatie, Burza kníh, ktoré sa uskutoční dňa 29.3.2023 v priestoroch našej školy.

      Do skorého videnia, knihomoli !

      Školský parlament

     • Aktivity počas písomných maturít

     • Dňa 14.3. sa žiaci II.B a II.MAS zúčastnili prednášky o pôvode a vzniku vesmíru, hviezdach a súhvezdiach v planetáriu v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Pútavé rozprávanie v diskusii vystriedali otázky žiakov. Aktivity bola veľkým prínosom, žiaci si  doplnili a rozšírili s obzor v astronomickej oblasti. Žiaci II. A/PS sa zúčastnili exkurzie na katedre Biofyziky, kde si pozreli moderné laboratóriá, v ktorých sa realizuje napr. výskum rakovinových buniek, nanotechnológie a podobne.

      Trendsetter je ten, kto mení svet, udáva rytmus, tvorí, ovplyvňuje.... I.A,I.B,I.MAS,II.MAS,III.A,III.B,III.MAS sú 'tí zaškolení', ktorí z mediálneho koncertu vedia ako na to - odložiť na chvíľu mobil, odpojiť sa od sietí a jednoducho všimnúť si človeka vedľa seba. Vlnou pozitívnej energie nás zaplavila hudobná skupina AYA,  ktorá nás obohatila kultúrnym zážitkom 15.3. 2023 v historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.

     • Exkurzia PF UPJŠ

     • Nematurujúci študenti prvých a druhých ročníkov sa počas písomných maturít (ne)nudia. V utorok 14.3. a v stredu 15.3. sme sa vybrali na vedeckú pôdu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov špičkovo vybavených laboratórií Ústavu chemických vied. Okrem toho náš čakali zaujímavé prednášky o výskumnom zameraní ústavu, konkrétne o výskume nanočastíc a polymérnych zlúčenín a ich využití v bežnom živote. Naše zručnosti sme si vyskúšali pri dôkaze prvkov plameňovými skúškami a chromatografii, videli sme výrobu slonej zubnej pasty. Najzaujímavejšou časťou bola jedinečná Interaktívna periodická tabuľka prvkov, ktorá obsahuje reálne ukážky vybraných chemických prvkov, doplnené fotografiami objaviteľov. Dozvedeli sme sa zaujímavé fakty o objave či iné kuriozity k jednotlivým prvkom. Taktiež sme sa mohli dozvedieť informácie o možnostiach štúdia na PF UPJŠ.

     • ACTIVE ENGLISH WEEK

     • Naša škola v spolupráci s rodičovským združením už niekoľko rokov organizuje pre vybraných žiakov druhých ročníkov štvorročného štúdia anglický týždeň, ktorého cieľom je rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov. V tomto školskom roku sa intenzívneho kurzu zúčastnilo 15 žiakov. Viac informácií a dojmov z akcie nájdete vo vyjadreniach niektorých účastníkov – väčšina je samozrejme v angličtine. 😉

      The experience was splendid. At first I was afraid but after we were settled all of the nervousness disappeared. I learned quite a few new words – the particular reason for this is that our course lecturer (David  Schofield) used fun ways to entertain us and teach us at the same time. I would do this all over again a milion times.  He encouraged my love for English therefore I'm looking forward to meeting him in the future.

      Anita Klériová, II.A/PS

      The English week started on 20th February 2023. It was organized by The Sidas language school  with its director and lecturer Mr David Schofield. We were doing a lot of activities, exercises, role plays, games and stories. It was based mostly on communication so our speaking abilities got better. Even the teacher was amazing. David was funny and nice so it made the week even better. We think that it was great, we would definitely recommend the course to students next year.

      At the end of the week on 24th Feburary we were given the certificates on completing and taking part of the course.

      Lívia Nová, II.B/PS

      Anglický týždeň trval od 20.februára do 24.februára 2023. Lektor sa volal David. Vymýšľal nám veľa aktivít, každý musel veľa rozprávať, nikto nemohol byť ticho. Hry boli zamerané na komunikáciu. Niekedy to bolo ľahšie, niekedy ťažšie. Veľa sme sa nasmiali. Naučili sme sa niečo nové. Odporúčame to každému, kto sa chce zlepšiť v angličtine a niečo nové sa naučiť. Na konci sme všetci dostali certifikáty o absolvovaní kurzu.

      Annamária Kopčíková, Alexandra Lišková, II.B/PS


      Last week we had an English course with David. He is a teacher from Liverpool, but now he lives in Slovakia. He had unique sense of humour and he was very knowledgeable. Sometimes we couldn't understand him but we always tried to communicate.

      We did a lot of fun activities and games. For example we played the Telephone game  or pantomime. Also we did some acting scenes, but I think that nobody liked it, because it was kind of awkward. We talked about different topics: shops, drugs, professions, hobbies, Slovak history, criminals, conspiracy theories and a lot more.

      Every day he gave us questions about general knowledge. Mostly they were hard questions

      no one could answer. However, it was a really interesting experience and I'm glad I could be there and learn something new.

      Martina Kreithová, II. MAS


     • Triedne kolo CLIL

     • Žiaci tretieho ročníka študijného odboru MASÉR úspešne absolvovali triedne  kolo CLIL-u.  Výhercom Kristíne Rudikovej, Patrikovi Bikárovi, Matúšovi Šimkovi a Alexandre Smolíkovej blahoželáme a držíme prsty v školskom kole.

     • Základný kurz kineziologického tejpovania

     • Žiaci študijných odborov MASÉR a DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT v rámci mikrovzdelávania absolvovali v dňoch 4. a 5. februára 2023 základný kurz kineziologického tejpovania v spolupráci s RehabCare Košice

     • Školské kolo SOČ

     • Dňa 27.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnili sa ho žiačky z III.B PS Sofia Pastorová a Viktória Kočišová. Obidve práce postúpili do krajského kola SOČ. Držíme palce

     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

     • Dňa 8. a 9.11.2022 sa žiaci študijného odboru masér a diplomovaná všeobecná sestra pod odborným vedením Mgr. Gavulovej a Mgr. Merganičovej zúčastnili 18.ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, kde získali  krásne 1. miesto v kategórii "Naj...stánok"

      Blahoželáme!

     • Stolno-tenisový turnaj stredných škôl

     • Dňa 21.2.2023 sa pod záštitou VÚC-KSK Košice, uskutočnil Stolno-tenisový turnaj stredných škôl. Súťaž prebiehala na SOŠ železničná, Palackého 14.
      Turnaja sa zúčastnili naši študenti z tried 3.MAS - Ľubomír Kmiť, Matúš Šimko a 2.MAS - Richard Manko a Šimon Novák.
      Po celodennom maratóne zápasov podľa turnajového rozpisu, sme sa z 58 účastníkov umiestnili v strede štartového poľa.
      Za úspešnú reprezentáciu školy našim študentom srdečne ďakujeme.

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 18.2.2023 bol na našej škole  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Nálada bola výborná, návštevnosť  fantastická a neostáva nám nič iné ako povedať
      ️ ĎAKUJEME ️ sme tu pre VÁS

     • Najkrajšia Valentínka - súťaž

     • Dnes na škole prebiehala výtvarná súťaž o Najkrajšiu Valentínku. Valentínky do sútaže pripravili žiaci prvého a druhého ročníka denného štúdia PS a MAS. Adele Szabóovej (II. MAS) blahoželáme k výhre.

     • Správna voľba povolania

     • Dňa 07.02.2023 sa uskutočnila akcia Košického samosprávneho kraja KSK ,,Správna voľba povolania" pre žiakov základných škôl.

      Najväčší záujem bol o odber krvi a kardiopulmonálnu resuscitáciu. Zajtra 08.02.2023 pokračujeme druhým dňom tejto skvelej akcie.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • Lyžiarsky výcvikový kurz Vernár-Studničky

      6.2.2023 zahájili lyziarsky výcvikový kurz triedy I.A/PS, I.B/PS, I.MAS a takto sa nám dnes ohlásili zo zasneženého kopca priamo z lyží.

      My im želáme krásny, spoločne stravený čas a veľa nalyžovaných kilometrov.

      Tešíme sa na ďalšie foto.

     • Divadelné predstavenie

     • Naši žiaci 1.- 3. ročníkov sa dnes zúčastnili divadelného predstavenia CHROBÁK V HLAVE v prenádhernom prostredí Štátneho divadla v Košiciach. Predstavenie sa čilo nielen žiakom, pedagógom, ale aj riaditeľke školy PhDr. Anne Hencovskej, MBA.

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 24.1.2023 sa konalo jedno z dvoch vyvrcholení MIX VOLEJBALOVÉHO TURNAJA Víťazi žiackeho kola spomedzi tried denného štúdia, žiaci II.MAS vyzvali družstvo pedagógov. Bol to vyrovnaný zápas plný zvratov, kde v koncovke mali pevnejšie nervy učitelia a zápas vyhrali 2:0.

      Na budúci týždeň vyzvú pedagógov žiaci vyššieho odborného štúdia III.DFT.

      Už teraz sa tešíme.

       

      Dňa 31.1.2023 sa konalo finále medzi učiteľmi a víťazmi pomaturitného štúdia III.DFT MIX VOLEJBALOVÉHO TURNAJA Učitelia potvrdili svoje kvality a pred početným publikom, v ktorom intenzívne povzbudzovala riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA vyhrali 3:0 na sety. 

     • EUROPASS MOBILITY

     • Dňa 31. januára 2023 si žiaci (IV.A/PS, IV.B/PS, IV.MAS), ktorí sa zúčastnili mobility v rámci projektu Erasmus + s názvom: ,, Žiaci v odbore zdravotnícky asistent a masér získajú odborné skúsenosti v Španielsku " prevzali EUROPASS MOBILITY z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA.

      Veríme, že mobilita žiakov profesionálne obohatilia.

     • Svetový deň rakoviny

     • V rámci blížiaceho sa "Svetového dňa rakoviny" sa dnes na našej škole uskutočnila preventívna aktivita so zameraním na prevenciu nádorových ochorení. Edukačné prednášky vykonal MUDr. Maxim Kojš z RÚVZ v Košiciach v triedach III.B PS, II.A PS a I.DVS.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje