• Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • 27.1. je venovaný spomienke na hrôzy holokaustu z druhej svetovej vojny. Židovská obec a my všetci spolucítime zodpovednosť za to, aby sa už nič podobné v histórii neopakovalo. aj tento spôsob vyjadrenia spolupatričnosti vo fotografii nech je príspevkom, že SPOMÍNAME a NEZABÚDAME...
      so študentmi prvákmi v škole v rámci dejepisu...
      Koordinátorka výchovy k ľudským právam

     • Poďakovanie

     • Ďakovný list za účasť na charitatívnej akcii. Aj týmto listom vám všetkým ďakujeme, že ste sa zapojili do tejto úžasnej akcie a seniorom vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme

       Školský parlament

     • POĎAKOVANIE ZA PRÍSPEVOK DO DOBROVOĽNEJ ZBIERKY PRE TANZÁNIU

     • Touto cestou by sme sa chceli poďakovať žiakom z tried I.MAS, II.MAS, IV.A PS, I.DFT, II.DFT, III.DFT, I.SA/V, I.ZZ PKŠ, ich triednym učiteľom, ostatným pedagogickým i nepegagogickým zamestnancom, ktorí sa zapojili do Dobrovoľnej zbierky na podporu vzdelávania žiakov v Tanzánii 2022/2023. 

      Spolu sa vyzbieralo 100 eur a 595 školských potrieb. 

      V spolupráci s občianskym združením Deti Afriky SK bude celá zbierka odovzdaná priamo školám v Tanzánii. 

      Ešte raz ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2023.

     • Úspech na medzinárodnom turnaji v zápasení

     • V dňoch 9. - 11. 12. 2022 sa žiak našej školy Anton Vyhivskýi (II.MAS) - člen ZK Košice 1904 zúčastnil medzinárodného turnaja v zápasení vo Fínskych Helsinkách, kde všetkých svojich súperov zdolal technickou prevahou pred časovým limitom a obsadil tak 1. miesto. Antonovi gratulujeme a želáme veľa ďalších športových úspechov.

     • EXKURZIA TUNEL BRANISKO

     • Žiaci študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR I.ZZ PKŠ (tr.uč.Mgr. Áronová), II.ZZ PKŠ (tr.uč.Mgr.Vereš) sa zúčastnili zaujímavej exkurzie Tunel Branisko.

      Ing. Pavol Iľaš nás sprevádzal priestormi velína, tunelom Branisko, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

      Neskôr sme sa presunuli k Hasičskému a záchrannému zboru, kde sme sa oboznámili s prácou hasičov.

      Na záver sme navštívili záchrannú zdravotnú službu v Behárovciach.

     • Kampaň Červené stužky

     • 16. ročník kampane Červené stužky sme na škole tento rok podporili týmito aktivitami:

       

      - usporiadali sme workshop (1.12.) na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek a zároveň žiaci školy a pedagogickí zamestnanci mohli podporiť kampaň nosením červených stužiek, - stužky pre vás pripravili žiačky N. Milaniaková a A. Bednárová (II.MAS),

      - uskutočnili sme školské kolo výtvarnej súťaže (najviac hlasov získala Natália Milaniaková II.MAS, ktorej srdečne blahoželáme),

      -  v spolupráci s kolegyňou Mgr. J. Cigánkovou sme zorganizovali medzitriedny volejbalový turnaj medzi žiakmi prvého ročníka denného štúdia. I.MAS blahoželáme k víťazstvu ale so sladkou odmenou odchádzali aj ďalší súťažiaci (II. miesto: I.B/PS, III. Miesto I.A/PS),

      - žiačka S. Pástorová (III.B/PS) v školskom  rozhlase oboznámila študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky.

       

      Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej kampane Červené stužky.

      Koordinátor VMaR

     • VAU učebňa

     • Virtuálnu anatomickú učebňu sme v mesiaci november (16.11., 23.11. a 30.11.2022) otvorili počas 4. a 5. vyučovacej hodiny pre 57 žiakov biologického seminára na Gymnáziu Šrobárova 1. Žiaci a pedagógovia sa dozvedeli o pozitívach výučby pomocou moderných technológií, súčasne si aj sami vyskúšali možnosti virtuálnej učebne. Využili aj možnosť otestovať sa pri riešení krátkeho testu v rámci VAU. Virtuálnu anatomickú učebňu hodnotili veľmi pozitívne a nadšenie neskrývali. S prezentovaním VAU učebne mi pomáhali V. Oroszová (II.A/PS) a V. Vendrák (III.MAS), Ďakujem.

     • Večer v škole 2022

     • Po dlhom pandemickom období sme obnovili tradíciu akcie Večer v škole. Dňa 24.11.2022 žiaci školy mali príležitosť stráviť zopár hodín v priestoroch školy inak ako počas vyučovania.

      S literatúrou pri šálke čaju  - v oddychovej miestnosti, v komornej atmosfére pri svetle sviečok sa študenti zastavili na kus reči o literatúre, umení, o živote... Príjemná debata pri šálke čaju bola obohatená aj prezentáciou vlastnej tvorby.

      V učebni JIS č. 25 prebiehala súťaž v maskovaní rán. Svoju šikovnosť si preverili žiaci I.ZZ PKŠ a IV A. PS.  Kto vyhral? VŠETCI, ktorí sa s chuťou zapojili a vytvorili doslova majstrovské diela. Okrem hrôzostrašne vyzerajúcich rán mohli žiaci ochutnať aj všakovaké dobroty, ktoré si pre nich organizátorky stanovišťa pripravili.

      Stanovište Zatancuj si – sa tešilo veľkému záujmu tancachtivých žiakov. Prostredníctvom hernej konzoly Nintendo wii Just dance tancovali a zároveň spálili kalórie a to pomocou priestorového snímania pohybu. Porovnávanie tanečných schopností navzájom potenciál tejto hry žmýkal na maximum. Just Dance bol vyhľadávaným  stanovišťom počas akcie Večer v škole a záujem o tanec sa preniesol do telocvične, kde napokon volejbal ustúpil tancu.

      Pred učebňou č. 2 žiaci čakali, aby si mohli vyskúšať život slabozrakých a slepých ľudí. Bolo zaujímavé sledovať ich reakcie po príchode na svetlo a odkrytí očí. Všetci sa zabávali nad svojimi výtvormi – autoportrét zhotovený v úplnej tme.

      Hravá angličtina – stanovište privítalo žiakov prijemnou vianočnou atmosférou a ponúklo možnosť konverzovať v angličtine.  Žiaci si „zopakovali“ angličtinu hravou formou -  karaoke, hra Do you speak English, Jeopardy, Kahoot, a odchádzali medzi poslednými.

      Koľko mihalníc je na hornom viečku? Ktorá časť ľudského tela nezískava kyslík z krvi? Ktorý sval je najrýchlejší?  Takéto zákerné otázky čakali žiakov na stanovišti Záhady tela v učebni č. 8. Vyučujúce si ani nevydýchli, lebo záujem bol veľký. Žiaci súťažili s nadšením, spolupracovali v tíme a odchádzali s novými zaujímavými poznatkami a sladkou odmenou.

      V učebni č. 5 sa zišli šikovné ruky. Stanovište Tvorivé dielne im ponúklo plné stoly vetvičiek a všakovakých ozdôb, z ktorých postupne vznikli vďaka usilovnosti a šikovnosti prítomných úžasné vianočné dekorácie. Žiaci a učitelia nimi vyzdobili priestory a okná školy a tak  ráno všetkých  privítala príjemná vianočná atmosféra.

      V telocvični sa zišli nadšenci volejbalu. Zápas striedal zápas, zvuk píšťalky zanikal v nadšených výkrikoch hráčov a divákov. Na tomto stanovišti sa prejavila demokracia v praxi – rozhodla väčšina a 2 hodiny pred koncom akcie volejbal vystriedala tanečná párty. O atmosféru sa postaral DJ Rado zo IV. MAS.

      Ako hodnotia Večer v škole 2022 žiaci? Školskému parlamentu odpovedali takto:

      Dorota Ivanová (II.A/PS)

      Tak za mňa to bolo niečo neskutočné... Veľmi som si to užila, zabavila som, nasmiala sa s ostatnými študentmi. Ja to hodnotím ako 10/10. Naučili sme sa niečo nové, ja osobne som aj spoznala pár ľudí, takže za mňa určite veľmi podarená akcia... A čo som sa rozprávala s ostatnými, tak to tiež hodnotia veľmi pozitívne. Takže ďakujeme.

      Melinda Vojtková (I.B/PS)

      Mne sa večer v škole veľmi páčil. Nečakala som toľko žiakov. Prišla som na to, že aj prísni učitelia sa vedia zabaviť. Určite 10/10. Zábavné stanovištia a akcie. Dúfam, že sa podarí uskutočniť tento večer aj budúci rok.

      Paulína Puškárová (III. MAS)

      Tak ja hovorím aj za spolužiakov, že sa nám to páčilo. Zábava bola neskutočná, zábavné boli stanovištia a aj akcie.. Na budúci rok by to mohlo byť aj znova a mohla by sa uskutočniť aj noc v škole…Páčilo sa nám veľmi, už vieme, že aj profesori vedia tancovať

      Sofia Pástorová (III.B/PS)

      Dobrý deň, za III.B/PS to bol príjemný zážitok. Zhodli sme sa, že stanovište Záhady Tela by mohlo na budúci rok mať viac otázok, keďže to pre nás osobne bolo najzaujímavejšie. Volejbal bol taktiež veľmi dobrý a tvorivé dielne nás zabavili taktiež. Ďakujeme.

      Simona Podlesná (IV.A/PS)

      Mne osobne sa to páčilo. Boli zábavné stanovišťa. Veľmi som si to užila, zabavila som sa. A trieda to tiež hodnotí pozitívne.

     • Dejepisná exkurzia

     • I.A/PS, I.B/PS, I.MAS sa 23.11. dozvedeli o Košiciach viac,než doteraz im bolo známe.Fyzicky si stúpli na historicky najstaršie miesto v kaplnke Dominikánskeho kostola, obzreli si hrobku Františka Rákocziho v Dóme sv.Alžbety, vystúpili na Severnú-Žigmundovu vežu a zhora sa kochali nádherným výhľadom na mesto v rámci dejepisnej exkurzie.

     • Byť či nebyť ....

     • Byť či nebyť.... tým, ktorý sa vzoprie šikane, ktorý nepodporí podvod s plagiátom prác, ktorý včas dorazí na vyučovanie ... Toto sa pýtali 18.11.2022. žiaci II. MAS spolužiakov z II. A/PS a II. B/PS v rámci Dňa študentstva. Žiaci sa takto netradične zamýšľali nad šikanou. Väčšina opýtaných zvolila cestu pozitívnej slobodnej voľby. V novembrovej zime dobre padlo zopár dúškov teplého čaju. 

      Zorganizovala koordinátorka výchovy k ľudským právam.

     • Ako vnímam násilie medzi deťmi

     • 21.11. sa žiaci II.B/PS - Boldižárová, III.B/PS Pástorová, Blašková, + I.MAS v zastúpení Geročovej zúčastnili súťaže organizovanej KSK - "Ako vnímam násilie medzi deťmi". Za školu sme prispeli dvomi výtvarnými prácami a dvomi pódiovými prezentáciami- videom a poviedkou.

      Ďakujeme za originálne príspevky účastníkom, môžete ich posúdiť sami ...

     • Odovzdávanie stužiek IV.A/PS

     • Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo odovzdávanie stužiek IV.A/PS za prítomnosti tr.učiteľky PhDr. Ingrid Čigášovej.

      Slávnostného odovzdávania stužiek sa zúčastnila riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA i zástupkyne školy- Mgr. Gizela Rešetarová a Mgr. Jana Antošová.

      Veľa šťastia milí maturanti

     • 17. november – Svetový deň predčasne narodených detí

     •  17. november je dňom, kedy sa pozornosť sústreďuje práve na osvetu a podporu rodín s predčasniatkami. Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, ročne je to viac ako 5 000 detí. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30%. Tejto problematike sa na Slovensku už deväť rokov venuje OZ Malíček.

      K podpore sme sa na škole už po deviatykrát pripojili dňa 15. 11. 2021 pripnutím purpurovej stužky, zapálením purpurovej sviečky a zhotovením stuhy s detskými ponožkami. Purpurové stužky vyrábali a pripínali žiačky II.B/PS. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili a podporili tento deň.  

                  Žiačky III.B/PS spolu s Mgr. K. Žitňanskou purpurové stužky pripli aj zamestnancom Kliniky neonatológie Detskej fakultnej nemocnice na Tr. SNP 1.

       

     • 17. november - Medzinárodný deň študentstva

     • Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu sme si pripomenuli 16.11.2022. Školský parlament pripravil reláciu do školského rozhlasu, v ktorej odzneli základné informácie o tomto významnom dni. Žiaci školy mali možnosť pozrieť si prezentáciu s podrobnejším pohľadom do histórie a prehľadom udalostí  a osobností 17. novembra 1989. Veríme, že aj takouto formou sme prispeli k pochopeniu myšlienky - sloboda nie je samozrejmosť. 

     • Ponožkový október – ĎAKUJEME

     • V mesiaci október sa aj naša škola zapojila do krásnej myšlienky, ktorej zmyslom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Do charitatívnej akcie „Ponožkový október“ sa zapojilo množstvo žiakov aj pedagógov. Podarilo sa nám vyzbierať 36 párov ponožiek.

      Školský parlament

     • Softskills - prezentácia projektu pre končiace ročníky

     • Dňa 7. 11. 2022 sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili prezentácie možnosti vzdelávania v rámci projektu Softskills. Naša škola každoročne vytvára žiakom končiacich ročníkov priestor na  získanie informácií o projekte, ktorý pomáha rozvíjať zručnosti pred vstupom na trh práce a poskytuje informácie z rôznych oblastí - napr.: základy finančnej gramotnosti, obchodná a jednoduchá psychológia, tvorba formálnych a neformálnych vzťahov. Vyjadrenie nášho minuloročného absolventa nájdete na plagáte.  

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje