• Novinky

     • Svetový deň zdravia

     • Svetový deň zdravia

      Jedinečná hodnota dobrého zdravia si pripomíname každoročne 7. apríla, ktorý má prívlastok ako Svetový deň zdravia. V tento deň v roku 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia WHO - World Health Organisation. Cieľom tohto dňa je podporiť fyzickú, duševnú a emocionálnu pohodu.

      Pri tejto príležitosti ŽŠR v spolupráci s Mgr. Janou Cigánkovou pripravili zaujímavé športové aktivity, pri ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli tento deň.

      ŽŠR

     • Deň učiteľov

     • Učiteľ je človek vzácny, celý život ovplyvní. Povolanie je to krásne, nie každý ho docení. Preto chceme poďakovať, za všetko, čo robíte, že sa viete obetovať, aj keď je to zložité. Za váš úsmev, trpezlivosť, za prísnosť aj cenné rady, za lásku a dobrotivosť, čo odstráni barikády.

      ŽŠR

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V dňoch 14.2 - 18.2.2022 absolvovali triedy I.ZZ PKŠ Zdravotnícky záchranár a I.DFT Diplomovaný fyzioterapeut lyžiarsky výcvikový kurz v prekrásnom prostredí čarovného hotela Vernár - Studničky.

      A keďže podmienky boli viac ako výborné všetci sme si to užili v pravom športovom duchu.

      Domov sme dorazili šťastne v zdraví, no bohatší o lyžiarske skúsenosti.

      Športu zdar a Dovidenia o rok !

     • Svetový deň Downovho syndrómu – ponožková výzva

     • Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším. Podporu ľudom s DS sme vyjadrili aj my obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov a veľkostí. Cieľom tohto dňa bolo prispieť k zvýšeniu povedomia o tomto syndróme. Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

      ŽŠR

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • S rozpútanou vojnou na Ukrajine sa mnoho ľudí ocitlo zo dňa na deň v núdzi. Pomôcť utečencom z Ukrajiny sa rozhodla aj naša škola v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou MV SR, prostredníctvom humanitárnej zbierky, ktorá trvala od 7.3. do 10.3.2022. Do zbierky sa zapojili študenti zo všetkých tried aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Vytvorením potravinových balíčkov v počte 70 kusov, ktoré sme transportovali na hranice Vyšné Nemecké sme pomohli niekoľkým ťažko skúšaným rodinám.

      Ďakujeme za každú vašu pomoc.

      MUDr. Alena Kolárovská – Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

      PaedDr. Dáša Šusterová – Koordinátor pre eformálne vzdelávanie

      ŽŠR

     • Valentínska kvapka krvi

     • Tak ako každý rok sme sa pri príležitosti sviatku zaľúbených v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zúčastnili kampane zameranú na darcovstvo krvi - Valentínska kvapka krvi. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka - ,,Poďme na to od srdca".

      Tejto kampane, ktorá prebiehala od 14. februára do 11.marca 2022 sa zúčastnili aj naši študenti z tried: III.MAS, III.B/PS, I.DVS a I.ZZ PKŠ/V. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.

       

      ŽŠR a PaedDr. Dáša Šusterová – koordinátor pre neformálne vzdelávanie

     • Medzinárodný deň žien

     • Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť.

      Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.

      Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

      Prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

                                                                                                            ŽŠR

     • Súťaž

     • ŽŠR vyhlasuje súťaž o vytvorenie názvu a loga pre elektronický školský časopis.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 17.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov z III. A/PS a III. B/PS. Do krajského kola postúpila práca žiačky Simony Podlesnej z III.A/PS s názvom Tvorba výučbových kariet na predmet Ošetrovateľské techniky.

     • Valentínska kvapka krvi

     • Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž prináša kampaň zameranú na darcovstvo krvi a tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka - ,,Poďme na to od srdca".

      Ďalší ročník Valentínskej kvapky krvi začína 14. februára a potrvá do 11.marca 2022.

      Kvôli aktuálnej epidemickej situácii naďalej platia sprísnené podmienky pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú síce momentálne zrušené, naďalej však môžeme krv darovať v odberných centrách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfuziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.

      Buďme v tomto období k sebe ohľaduplnejší a využívajme možnosť objednať sa na presný čas. Viac informácií: https://redcross.sk/korona/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19/

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj v tomto neľahkom roku poznačeným pandémiou sme sa rozhodli spoločne pridať sa do celoslovenskej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“, ktorej hlavnou myšlienkou je potešiť osamelých seniorov vianočnými darčekmi. Najmä teraz v tejto ťažkej dobe sú starkí v domovoch mnohokrát bez povolených návštev, a preto pocit, že ani v týchto ťažkých časoch nie sú sami, potrebujú o to viac.

      S láskou pripravené darčeky od našich študentov a pedagógov sme odovzdali Vysokošpecializovanému Odbornému ústavu Geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach, ktorý spolupracuje s našou školou pri vykonávaní praxe. Kvôli prísnym protipandemickým opatreniam sme tieto dary nemohli osobne odovzdať starkým.

      Darčeky prebral pán riaditeľ PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a pani námestníčka pre ošetrovateľstvo - PhDr. Tatiana Turoková, MPH.

      Sme veľmi radi, že sme sa do tejto vianočnej výzvy zapojili a vyčarili tak úsmev na tvárach tých, ktorí to najviac potrebujú.

                                                                                                                                                                ŽŠR

     • Netradičný darček

     •       Predvianočný čas býva spojený s nákupnou horúčkou - každý zháňa pre blízkych a známych niečo originálne, špeciálne, výnimočné .... Nie všetci však túžia po takýchto darčekoch. Rodina malého Timotejka z Belej nad Cirochou sa potešila ľudskej spolupatričnosti, ktorú našla v 14 vreciach pod vianočným stromčekom v škole. Spolupatričnosť a ochota pomôcť boli v podobe vyzbieraných PET vrchnákov.   Budúci zdravotnícki pracovníci a zamestnanci našej školy tak 14. decembra 2021 pripravili veľké vianočné prekvapenie, naozaj veľké, lebo zaplnilo celé auto.

              Všetci veríme, že 14 vyzbieraných vriec PET vrchnákov Timotejkovej rodine aspoň trošku pomôže uľahčiť život a spríjemniť tento predvianočný čas.

              Ďakujeme.

             Zbierka nekončí…. ZBIERAME ĎALEJ !!!

     • Pečenie medovníčkov

     • V rámci výchovného zamestnania praktického vyučovania sa naše žiačky zo IV.A/ZA zapojili do pečenia medovníčkov na KDD oddelení C. Táto činnosť sa realizovala v spolupráci s učiteľkami ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení na Tr. SNP 1. 

     • Vianoce v učebni č.8

     • V anatomickej učebni č. 8 sme už mali Vianoce. Dostali sme nové modely základných stavebných jednotiek niektorých orgánov. Ak máte chuť  určiť o aké stavebné jednotky ide, udajte ich názov do komentára. Trochu anatomického opakovania pred Vianocami. Verím, že to bude ľahké pre Vás. 

      Ďakujem vedeniu školy za nové pomôcky do učebne. 

      Prajem požehnané, pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia.

      AK

       

     • Mikuláš

     • Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka.

      Na Svätého Mikuláša do školy sa obuv znáša.

      Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé.

     • Anatómia do vrecka

     • Spoločnosť Virtual medicine, od ktorej je aj naša VAU učebňa, umožňuje vidieť ľudské telo do najmenších detailov so všetkými systémami a funkciami aj cez aplikáciu v mobile AR anatomy.

      Čo vy na to? Stiahnite, spoznávajte a precvičujte anatómiu s appkou AR anatomy kdekoľvek ste. 🙂

      Kolárovská, koordinátor VAU učebne

     • Kampaň Červené stužky

     • 15. ročník kampane Červené stužky sme na škole tento rok podporili týmito aktivitami:

       

      - usporiadali sme workshop (1.12.) na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek a zároveň žiaci školy a pedagogickí zamestnanci mohli podporiť kampaň nosením červených stužiek, - stužky pre vás pripravili žiačky V. Janoščáková a M. Kopancová (II.B/PS),

      - uskutočnili sme školské kolo výtvarnej súťaže (najviac hlasov získala Nikola Horvátová II.A/PS, ktorej srdečne blahoželáme,

      -  žiačka Viktória Kočišová (II.B/PS) veľmi odborne a profesionálne odprezentovala problematiku HIV/AIDS na hodinách II.B/PS, III.MAS, II.A/PS triedy prezenčne a v triedach I.MAS a I.A/PS dištanšne. Súčasne ponúkla žiakom test, ktorým si mohli po prezentácií overiť svoje vedomosti,

      - žiačka S. Pástorová (II.B/PS)  v školskom  rozhlase oboznámila študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky.

       

      Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej kampane Červené stužky.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje