• Novinky

     • Vianočné pozdravy žiakov

     • Nech tichá hudba veselosti,
      Vám počas celých Vianoc znie,
      nech ten rok nastávajúci
      Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie !

      Pokojné prežitie vianočných sviatkov Vám prajú,
      žiaci SZŠ :)

     • Druhé miesto v esejistickej súťaži

     • Blahoželáme žiačke I.B/PS Sofii Pástorovej za 2. miesto v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásil Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Tohtoročnou témou bol pohľad mladých ľudí na hodnotu zdravia.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Zlatý záchranársky kríž

     • Do galérie Zlatý záchranársky kríž boli pridané fotografie.

      Ocenenie Zlatý záchranársky kríž za hrdinský čin, osobnú statočnosť alebo za vynikajúci prínos v rozvoji záchranárstva každoročne získava len veľmi málo hrdinov a záchranárov profesionálov.

      Laureátom Zlatého záchranárskeho kríža za rok 2019 sa stal  Ladislav Kucharík – žiak III. ročníka externého večerného štúdia odboru zdravotnícky záchranár na SZŠ Kukučínova 40, Košice.

      Ako člen posádky RZP bol vyslaný na primárny zásah – spontánny pôrod. Na adrese bola situácia už dramatická: spontánny pôrod dvoch plodov sa spustil v 7. mesiaci gravidity, prvé dieťa už bolo porodené, ale bez známok života. Druhé dieťa ostalo zakliesnené v pôrodných cestách. Profesionálnym odborným zásahom a ľudským prístupom sa podarilo obe detičky zresuscitovať na mieste. Následne bol zaistený transport do zdravotníckeho zariadenia. Vzácny moment umocňuje fakt, že obe deti aj matka sú nažive.

       

      Blahoželáme! Sme hrdí na nášho žiaka.

       

     • Prvé miesto na BIO-PSY-SOC olympiáde

     • BLAHOŽELÁME,

       žiačkam V. Kozlaiovej, K. Dudekovej, V. Dunovej, S. Figľárovej, K. Kukovej, V. Piskovej  (všetky IV.B/ZA trieda) a T. Martenekovej a A. Shramkovej (III.B/ZA trieda) za víťazstvo v online BIO – PSY – SOC olympiáde 14. ročníka kampane Červené stužky 2020 konanej 1.12.2020. Súťaže sa zúčastnilo 24 škôl a 139 účastníkov.

                  Prajem všetkým žiačkam veľa zdravia, múdrosti a nech získané vedomosti využijú v ďalšom štúdiu aj v osobnom živote. (Kolárovská, koordinátor projektu)

     • Projekt "Intervencie s asistenciou zvierat II." (Animal Assisted Intervention)

     • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, rozbehla krásny projekt podpory, pri ktorej môžu ľudia profitovať z posilňujúceho účinku zvierat.

      Počas týchto dní dostávajú náklonnosť, ktorú psy inak radi rozdávajú ľuďom, pedagógovia a zamestnanci školy avšak využiť potenciál kontaktu so psom plánuje škola aj za účelom psychosociálnej podpory študentov.

      Do tohto projektu sú zapojení DASTY a ELFI z Černostudničního vrchu, a je od začiatku podporovaný organizáciou Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

     • Mikulášska súťaž

     • Do 8. 12. 2020 mali žiaci školy možnosť zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu koláž fotiek s témou Mikuláš. Ktorá trieda zvíťazila? Budete prekvapení. Na prvom mieste sú žiaci z večernej formy štúdia - I. B/PS/V. Na druhom mieste je trieda II. MAS a tretí sú žiaci z II. B/PS.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •      Dňa 7. decembra 2020 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 14 žiaci 4-ročného študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a masér.

           Tohtoročné kolo bolo však úplne iné a líšilo sa od predošlých ročníkov. Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj túto súťaž, ktorá sa nakoniec uskutočnila online.

           Všetci súťažiaci absolvovali písomnú časť pozostávajúcu z počúvania a čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Traja žiaci postúpili do ústnej časti súťaže. Boli testovaní z rozprávania príbehu a opisu obrázka.

           Online súťaž dopadla veľmi dobre. Súťažiaci ukázali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti a sme na nich právom hrdí. Nie každý sa však môže stať víťazom, ale najdôležitejšie je zúčastniť sa.

      Tu sú naši víťazi:

      Na 1. mieste sa umiestnila Viera Veronika Budíková z I.A/PS, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.

      2. miesto získala Lea Grbičová zo IV.A/ZA  a 3. miesto si odniesol Dávid Hugo Sekerák z II.B/PS.

           Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdá víťazom diplomy a ceny po návrate žiakov do školy.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Vianočné prekvapenie

     • Do galérie Vianočné prekvapenie boli pridané fotografie.

      🎅 🎄Dňa 1.12.2020 sme navštívili Dom Sociálnych Služieb 🏨 Arcus na Skladnej ulici, kde sme s pani riaditeľkou PhDr. Anou Hencovskou MBA, odovzdali vianočné darčeky 🎁pre seniorov tohto zariadenia.Týmito darčekmi učitelia i žiaci našej školy prispejú k sprijemneniu vianočných chvíľ klientom tohto zariadenia.🎅 🎄

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Do galérie Svetový deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

      Aj tento rok naša škola podporila 14. ročník kampane Červené stužky.  Nezastavilo nás ani dištančné vzdelávania, ani corona -time.

                  1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS sme v rámci dištančného vzdelávania podporili online hodinami cez ZOOM, na ktoré sme sa aj náležite pripravili. Online hodín sa zúčastnili žiaci II.A/PS, II.B/PS, II. MAS, IV.B/ZA s MUDr. Kolárovskou a žiačky III.A/ZA s PhDr. Čigášovou a Mgr. Áronovou Fedoreňkovou.

                  Na niektorých online hodinách boli prítomné aj žiačky z III.B triedy – T. Marteneková a A.Shramková. Žiačky sú členkami mládeže SČK a koordinátorkami projektu SOM, ktorý je zameraný na prevenciu HIV/AIDS na základných a stredných školách. Dievčatá hovorili o svojej práci v rámci projektu SOM. Patrí im veľké ďakujem za ochotu zúčastniť sa online hodín a za aktivitu v projekte.

      Ďalšie aktivity na škole: 

      - poslali sme 3 práce do literárnej súťaže My a vírusy 21.st. v rámci kampane (K. Kromka II.MAS, T. Simoník I.MAS, L. Jakabová II.B/PS)

      - 10 žiakov našej školy sa zúčastnilo 1.12. online BIO – PSY – SOC olympiády so zameraním na problematiku HIV/AIDS (IV.B/ZA – 7 žiakov, III.B/ZA - 2 žiaci, II:MAS -1 žiak)

      Všetkým zúčastneným žiakom za reprezentovanie školy aj v týchto neľahkých časoch ďakujeme.

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole, v dôsledku epidemiologických opatrení nie je možné osobne si prezrieť školu, preto prijmite naše pozvanie na návštevu formou videoprezentácie.   SZS.mp4

       

       

       

     • Projekt "Intervencie s asistenciou zvierat"

     • Zvieratá sú v modernej spoločnosti považované za faktory, ktoré pozitívne vplývajú na zamestnancov, umožňujú psychické prestávky, pripomínajú zamestnancom, aby sa pozastavili, nestresovali, udržiavajú pozitívnu náladu na pracovisku.

      V spolupráci s občianskym združením Zvieratá a ľudia navzájom sme dnes odštartovali projekt so špeciálne vedeným a pripravovaným psom pre Intervencie s asistenciou zvierat (Animal Assisted intervention).

     • Svetový deň predčasne narodených detí - 17. november

     • Do galérie Svetového dňa predčasne narodených detí boli pridané fotografie.

      Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, ročne je to viac ako 5 000 detí. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30%. Tejto problematike sa na Slovensku už deväť rokov venuje OZ malíček. A práve 17. november je dňom, kedy sa pozornosť sústreďuje práve na osvetu a podporu rodín s predčasniatkami.

                  Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tradične nasvecujú najväčšie slovenské dominanty purpurovou farbou. Aj my na škole sa každý rok zapájame do tejto kampane pripnutím purpurovej stužky a zhotovením stuhy s detskými ponožkami. Pre pandémiu to tohto roku nie je možné, tak si to pripomíname aspoň takto, aby sme ukázali, že zázrak života existuje a nám bol daný v podobe malinkého bábätka do dlane.

     • Sme na nich hrdí

     • V dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020 sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Viacerí učitelia odborných zdravotníckych predmetov i samotní žiaci vyšších ročníkov to chápali ako svoje poslanie a bez očakávania finančnej odmeny sa sami dobrovoľne prihlásili a ponúkli svoje služby ministerstvu obrany a samosprávam. Do testovania sa zapojilo  5 učiteľov a 38 žiakov. Učitelia realizovali odbery, žiaci boli poverení prevažne administratívou, ale žiaci večerného štúdia v odboroch zdravotnícky záchranár a praktická sestra pracovali aj pri odberoch. Ďakujeme.  

     • Čo naši žiaci čítajú v karanténe

     • Aj keď sme v období zatvorených škôl a naši študenti sa vzdelávajú dištančne, čo znamená tráviť veľa času pri počítači, mnohí sa zapojili do výzvy a poslali fotky kníh, ktoré prečítali alebo momentálne čítajú. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od literatúry fantasy až po knihy s tematikou druhej svetovej vojny a holokaustu...

      Sme naozaj radi, že klasická kniha ešte stále obstojí v boji s digitálnymi médiami a mnohí naši študenti sú jej verní.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme😊

     • Ochrana detí pred násilím

     • V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje