• Novinky

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Zapojme sa aj my do celoslovenskej výzvy ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?´´ a potešme niekoho, kto darček nečaká. Naplňte a vyzdobte krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť seniorov, najmä v tejto neľahkej dobe. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú, preto vložte do krabice aj kúsok svojho srdca.

     • Ocenenie medailou sv. Gorazda

     • PhDr. Ivana Ivanová, učiteľka odborných predmetov na SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach bola dňa 23.11.2020 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Grőhlingom pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená Malou medailou svätého Gorazda za dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Z dôvodu protipandemických opatrení si toto významné ocenenie prevzala z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA.

      Morálne ocenenie v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda od roku 1999 udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva.

     • Eko týždeň

     • Tento týždeň (22.11 – 26.11.2021) si pripomíname Európsky týždeň redukcie odpadu. Zapojte sa aj vy do tejto výzvy jednoduchými aktivitami, ktorými podporíme ochranu životného prostredia. Od dnes môžete plniť tieto výzvy. Stačí splniť jednu výzvu a poslať nám o tom fotku. 

      Fotky vašich výziev zasielajte na e-mailovú adresu ŽŠR:   zsr.kukucinka40@gmail.com

     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

     • 16.11. 2021 sa žiačky V. Kočišová, V. Janoščáková a M. Kopancová (II.B/PS) zúčastnili online 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola organizovaná Mládežou Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Do súťaže sa zapojilo 74 škôl z celého Slovenska. Žiačky sa umiestnili na 7. mieste, pričom do finále Národnej súťaže postupuje prvých 10 škôl podľa výsledkovej listiny online kola.

       

      Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa síl a múdrosti do finále.

     • Svetový deň pozdravov

     • Dobrý deň, ahoj, čau, nazdar, sewas... počuli ste už o Svetovom dni pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY?

      Tento deň sa oslavuje už od roku 1973, približne v  180 krajinách po celom svete. Autormi myšlienky tohto dňa boli bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí, pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť osobnej komunikácie. Komunikácia, či už osobná alebo virtuálna je vo všeobecnosti veľmi dôležitá pre zachovanie mieru, o ktorý by sme sa mali snažiť nie len v rámci domova, ale aj z pohľadu národa či sveta.

      Každý, kto 21. novembra pôjde z domu, by mal pozdraviť akýmkoľvek spôsobom aspoň desať ľudí. Vhodné je aj poslať pozdravy poštou. Cieľom tohto svetového dňa, ktorý pripadá na 21. novembra, je podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi. 

     • Nové logo ŽŠR

     • Po vyhlásení súťaže o návrh loga pre ŽŠR zo dňa 15.9.2021 boli na e-mailovú adresu ŽŠR doručené tri návrhy z radov študentov. Členovia ŽŠR na svojom zasadnutí dňa 20.10.2021 vyhodnotili súťaž o vytvorenie loga pre ŽŠR. V súlade s podmienkami súťaže a na základe zvolených kritérií v hlasovaní určili pridelením bodov víťazný návrh.

      Víťazné logo zobrazuje múdrosť, spoluprácu, toleranciu a nové nápady. Odteraz nám bude práve toto logo zdobiť naše príspevky a akcie.

      Autor víťazného loga:

      Bianka Tobákošová z II.A/PS

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a autorovi víťazného loga srdečne blahoželáme !

                                  ŽŠR

     • Pomáhame chrániť deti v ohrození

     • Pomáhame chrániť deti v ohrození 

       

      Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. 

       

      Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení  je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. 

       


      Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

      Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

       

      Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

      Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. Projekt je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí, a to prostredníctvom 52 koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pracujú vo všetkých regiónoch SR. Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a realizáciu inovatívnych systémových opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím, a realizujú sa v rámci celého územia SR. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

      Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.

     • Významné ocenenie - Biele srdce

     • Učiteľka odborných zdravotnických predmetov na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova 40 v Košicach PhDr. Iveta Mochnacká si  dňa 24.septembra 2021 prevzala od prezidenty SKSaPA Ivety Lazorovej cenu Biele srdce v kategórii sestra – pedagóg.  Návrh na udelenie ocenenia podala Rada regionálnej komory Košice 1.

      Biele srdce je ocenenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré každoročne organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok záštitou  prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Slávnostného ceremoniálu odovzdávania ocenení sa zúpčastnil aj minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

     • Súťaž v prvej pomoci 2021

     • 22.10.2021 naša škola organizovala 2.ročník Súťaže v prvej pomoci.

      Tentokrát dištančne on line formou.

      Do súťaže sa zapojili tretiaci 20 stredných škôl.

      Po úvodnom príhovore riaditeľky školy

      PhDr. Anny Hencovskej, MBA a garanta súťaže Bc. Miroslava Nagya sa začal on line súboj.

      On line test, modelové situácie, to boli úlohy, s ktorými sa žiaci húževnato popasovali.

      A hoci vedomosti škôl z prvej pomoci sú fantastické a ich odvaha obdivuhodná, predsa len VÍŤAZ môže byť iba jeden.

       

      Tak nech sa páči:

      1.miesto ĢYMNÁZIUM, Poštová 9, KOŠICE

      2.miesto SZŠ Moyzesova 17, KOŠICE

      3.miesto SZŠ Masarykova 27, MICHALOVCE

       

      Všetkým zúčastneným srdečne BLAHOŽELÁME veríme, že ich to motivuje v ďalšom získavaní vedomostí z prvej pomoci.

       

      Organizačný tím:

      Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková,

      PhDr. Lenka Halás Birkova,

      Mgr. Milan Vereš.

      (na foto: organizačný tím Lenka & Lenka, Bc. Miroslav Nagy a nesúťažné družstvo našej školy.

      Dievčatá boli ste taktiež skvelé, sme na vás pyšní).

     • Dni nezábudiek

     • Zbierka Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie

      Dňa 8.10. sa žiaci našej školy zúčastnili verejnej finančnej zbierky, ktorá bola vyhlásená pod názvom Dni nezábudiek 2021. Vyzbierané financie budú poukázané ľuďom, ktorí trpia duševným..ochorením. Okrem zbierky si žiaci pripravili aj krátku rozhlasovú reláciu, aby svojim spolužiakom priblížili problémy ľudí psychicky chorých a ako sa s týmito problémami vysporiadať. Ďakujeme žiakom, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili aj všetkým tým, ktorí finančne prispeli.

      Koordinátor zbierky a ŽŠR

     • Dažďová záhrada

     • Dažďová záhrada je cielená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

      Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Môže teda byť nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia.

      Sme otvorení všetkým novinkám a všetkému čo ochráni a spríjemní prostredie našim žiakom. Preto sme prednedávnom takúto Dažďovú záhrad osadili aj na našej škole. 

      Využite ešte toto krásne slnečné počasie a spríjemnite si popoludnie na školskom dvore pohľadom na našu Dažďovú zahradu.

     • Technická podpora MMM

     • A opäť sme boli súčasťou MMM, keď sme aktívne prispeli ku hladkému priebehu na občerstvovacej a osviežovacej stanici.

     • Svetový deň učiteľov

     • Svetový deň učiteľov sa koná každoročne 5. októbra od roku 1994 a pripomína si výročie prijatia Odporúčanie MOP / UNESCO o postavení učiteľov z roku 1966. Toto odporúčanie stanovuje kritériá týkajúce sa práv a povinností učiteľov a štandardy pre ich počiatočnú prípravu a ďalšie vzdelávanie, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a učenia. Svetový deň učiteľov sa koná spoločne v partnerstve s UNICEF, Medzinárodnou organizáciou práce a medzinárodným školstvom.

      Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie ľudí.

     • Medzinárodný maratón mieru

     • 98. ročník MMM si na našej škole budeme pamätať aj vďaka odvahe našich skvelých žiakov a pedagógov.

      A tak, sa nám prvú októbrovú slnečnú nedeľu 3.10.2021 podarilo zostaviť nielen žiacku štafetu, ale aj štafetu z radov pedagógov.

      Žiacka štafeta: Mgr. Michal Antol (pedagóg), Adam Varga (žiak III.MAS), Šimon Trojčák (žiak III.MAS), PhDr. Lenka Halás Birková (pedagóg).

      Učiteľská štafeta: Mgr. Milan Vereš, PhDr. Mária Pituchová, PhDr. Juraj Sýkora, Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková.

      Všetkým zúčastneným BLAHOŽELÁME.

      ĎAKUJEME za prezentovanie nielen svojich skvelých športových výkonov, ale hlavne za vzornú reprezentáciu školy.

      KUKUČÍNKA ŠPORTU ZDAR a DOVIDENIA o ROK

     • Súťaž ,,Násilie medzi nami“

     • Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ - pod záštitou Košického samosprávneho kraja

      Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“

      Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice

      Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia

      Cieľ a účel súťaže: zapojenie študentov v rámci svojho odboru či školskej krúžkovej činnosti do problematiky násilia páchaného na deťoch dospelou osobou, inštitúciou, či iným dieťaťom. V meste Košice a jeho okolí je 59 SŠ rôzneho druhu a zamerania. Študenti majú kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi. Majú tak príležitosť zaoberať sa touto súčasnou témou v hlbšom duchu, premietnuť ju z vlastného uhla pohľadu a zároveň využiť svoju odbornosť , či študijné zameranie s motiváciou vyhrať tak pre svoju školu ,,Cenu primátora mesta Košice“.

      Charakter súťaže: Súťaž je rozdelená na dve kategórie. V prvej kategórii sa hodnotia fixné výrobky ako napr. torty, maľby, remeselné výrobky, mechanické výrobky, kovové či drevárske diela, sochy, fotografie, dizajnérske kúsky a iné. Táto časť súťaže má výstavný charakter. V druhej kategórii sa prezentujú školy pódiovo (spev /max 5 min/, tanec/max 5 min/, básne /max 5 min/, bábkové divadlo /max15 min/, divadlo/max 15 min/, módna prehliadka /max 8 min/, krátky film /max 8 min/, grafická animácia /max 8 min/ a iné. Maximálne časové rozpätie jednotlivých čísel sa môže zmeniť vzhľadom na množstvo prihlásených čísel pódiového charakteru. Informácie o zmene maximálneho časového rozpätia pódiových čísel dostanú prihlásené školy po uzavretí prihlášok do súťaže a to po 04. októbri 2021. O výhercoch v oboch kategóriách bude rozhodovať odborná porota.

      Kontaktná osoba: Bc. Mgr. Petr Exler školský psychológ

     • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v školách

     • Víťazom mliečnej výzvy sa stala II.A/PS.

      26. september je venovaný Svetovému dňu mlieka v školách, ktorý sme si aj my v našej škole pripomenuli. Cieľom tohto dňa bolo uvedomenie si významu mlieka pre naše zdravie a apelovať na mládež, aby mlieko a mliečne výrobky boli zaradené do ich stravovania, nakoľko mlieko predstavuje jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Tento deň sa niesol v znamení bielej farby a počas prestávky sa žiaci s chuťou pustili do prinesenej mliečnej desiaty. Do tejto akcie sa zapojilo množstvo študentov aj pedagógov.

      Veríme, že sme si všetci uvedomili dôležitosť tohto bieleho zdravia a odteraz nebude chýbať v našom jedálnom lístku v akejkoľvek podobe.

     • Svetový deň srdca

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“.

      Cieľom tohoto dňa je, aby si ľudia uvedomili, že srdcovo – cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia osôb na celom svete. Medzi rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a obezita. Najefektívnejšou a najdôležitejšou cestou je primárna prevencia a to úprava životného štýlu a eliminovanie nepriaznivých škodlivých faktorov.

     • Biela pastelka

     • Zbierka Biela pastelka - Pomáha nevidiacim do života

      V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naši žiaci zapojili do finančnej zbierky vyhlásenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

      Pred samotnou zbierkou si žiaci pripravili rozhlasovú reláciu pre svojich spolužiakov o tom, čo je Biela pastelka, kto ju vyhlasuje a komu sú tieto finančné prostriedky určené.
      Finančné prostriedky z tejto zbierky budú venované ÚNSS na kúpu pomôcok, ktoré skvalitnia život ľuďom s týmto hendikepom.

      ŽŠR

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje