• Novinky

     • Čo naši žiaci čítajú v karanténe

     • Aj keď sme v období zatvorených škôl a naši študenti sa vzdelávajú dištančne, čo znamená tráviť veľa času pri počítači, mnohí sa zapojili do výzvy a poslali fotky kníh, ktoré prečítali alebo momentálne čítajú. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od literatúry fantasy až po knihy s tematikou druhej svetovej vojny a holokaustu...

      Sme naozaj radi, že klasická kniha ešte stále obstojí v boji s digitálnymi médiami a mnohí naši študenti sú jej verní.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme😊

     • Ochrana detí pred násilím

     • V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. 

     • Koronavírus 2019/COVID – 19/

     •  

      https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

       


      Usmernenie ministerstva školstva

      Sme_doma-radi_skolsky_psycholog.pdf

       

      Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/ - skrátené

       

      Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplota nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach, podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

       

      Podmienky vstupu do školy od 1.9.2021

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 17.2.2020 sa na našej škole konalo školské kolo medzipredmetovej prírodovednej súťaže pod názvom BIFYCHEMATINF, na ktorej sa zúčastnilo 6 žiakov druhých ročníkov (II.A/ZA, II.B/ZA, II.MAS). Naši mladí prírodovedci sa popasovali s úlohami, ktoré rozvíjajú všeobecný rozhľad v prírodných vedách. Svoje vedomosti si porovnávali z oblasti   biológie, chémie, matematiky, fyziky a informatiky.

      Úspešní riešitelia si od pani riaditeľky prevzali hodnotné vecné ceny.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme 

       

       

     • Beseda so spisovateľom

     • Dňa 19.februára 2020 sa na našej škole konala beseda na tému Literatúra, médiá a spoločnosť s vysokoškolským profesorom a spisovateľom doc. PaedDr. Antonom Laučekom. Anton Lauček pôsobí na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, kde sa okrem literatúry venuje aj problematike médií a ich vplyvu na život človeka a spoločnosti. V úvode priblížil študentom, aké je dôležité vedieť sa zorientovať v záplave rôznych programov a ako dnešné, obzvlášť komerčné médiá podrývajú základné životné hodnoty.

      Potom študentom predstavil svoju tvorbu. Odzneli úryvky z jeho najnovších kníh, ktoré vyšli pod názvom Iba tak (I.-X.).Ide o pravdivé, popritom vtipne vypointované a najmä poučné príbehy zo života. Pán docent zdôrazňoval, aké dôležité je čítať hodnotnú literatúru, ktorá človeka povznáša a napĺňa. Beseda sa niesla v uvoľnenom a humornom duchu, v závere nechýbali otázky zo strany študentov.

      Tu sú reakcie niektorých študentov:

      ,,Bolo to veľmi vtipné, poučné, chceli by sme, aby pán docent prišiel znova.“

      ,,Bolo to veľmi zaujímavé, aj sme sa zasmiali a naučili niečo nové. Chceli by sme tú besedu znova.“

      ,,Pán docent vedel zaujať žiakov svojím rozprávaním, vedel atmosféru odľahčiť tým, že príbehy rozprával s humorom, podelil sa aj o osobné zážitky, a to si ceníme.“

      ,,Mal svojský humor, ktorý zaujal a pobavil. Určite by sme boli radi, keby prišiel opäť. Určite si chcem prečítať niečo z jeho tvorby.“

      ,,Inšpiratívny človek, pozitívne naladený.“

      Niekoľko kníh z autorovej tvorby nájdete aj v našej školskej knižnici.

     • Zbierka pre žiakov v Tanzánii

     •  

      KUKUČÍNKA POMÁHA AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA

      ZBIERKA pre žiakov z Dongobesh V Tanzánii

      Finančná zbierka bude prebiehať v období:    17. február – 13. marec 2020

      Financie budú použité na kúpu 3D modelov a pomôcok na výučbu, ktoré si v Dongobesh veľmi želajú.

      Vyzbierané financie môžete odovzdať p. Kuželovej, kabinet č.30.

      ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODNÚ POMÔCŤ.

        

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 8. februára  2020 sme opäť otvorili brány našej školy. Široká verejnosť mala možnosť prezrieť si priestory školy a  získať informácie o aktivovaných  študijných i učebných odboroch.
      Žiaci našej školy predviedli rôzne odborné výkony, merali krvný tlak a tuk, edukáciu o prvej pomoci, či poskytli masáže.

     • Prednáška Heyndrichiáda

     • Dňa 14.1.2020 sme 1.B/PS a 1.MAS prijali milé pozvanie od našich rovesníkov z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského a zúčastnili sa pútavej prednášky pod názvom Heyndrichiáda.  Bolo to kruté a ťažké obdobie počas 2. sv. vojny, plné násilia a vyvražďovania, ktoré bolo zastúpené Reinhardom Heyndrichom – nemecký nacistický funkcionár a jeden z hlavných architektov nacistického holokaustu a koncentračných táborov. Dozvedeli sme sa, že toto obdobie zasiahlo a ovplyvnilo životy bežných ľudí našich susedov. Obec Lidice (Česká republika) bolo v dôsledku heyndrichiády vypálené a jej obyvatelia boli vyvraždení. Detí z tejto obce, inak nazývané lidické deti, boli Nemcami odobraté od ich rodín a následne uväznené na ponemčenie. Staršie deti zabili. Súsošie 82 zavraždených detí pripomína túto krutú tragédiu dodnes.

      Táto prednáška bola pre nás veľmi zaujímavá a poučná. Boli by sme radi, keby sme častejšie navštevovali takéto podujatia.

       

     • Vianočné trhy

     • Žiacka školská rada aj v tomto školskom roku zorganizovala vianočné trhy. Nechýbali šikovnými rukami vyrobené vianočné ozdoby, chutné koláčiky a skvelý punč. Spestrením bola súťaž v zdobení perníkov.

     • Ľadová krása v Tatrách

     • Žiaci prvého ročníka študijného odboru masér sa 12. 12. 2019 zúčastnili celodennej exkurzie na Hrebienku a okolí, kde si pozreli Tatranský ľadový dóm s tematikou Notre Dame de Tatras. Exkurzia bola spojená s kratšou zimnou pešou turistikou na Zamkovského chatu. Po ceste spať na Hrebienok sa žiaci zastavili pri Rainerovej útulni, najstaršej a najmenšej chate vo Vysokých Tatrách. Celý deň na nohách v zime dal zabrať, ale zážitky stáli za to!

     • PRO EDUCO

     •  

      13.ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO sa konal v dňoch

       

      4. – 5. decembra 2019, v Steel Aréne v Košiciach. Na tomto veľtrhu ako každoročne sa prezentovali domáce i zahraničné univerzity a stredné školy Košického kraja. Okrem možnosti ďalšieho vzdelávania sme mohli vidieť aj ďalšie formy mimoškolských aktivít,  možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Návštevníci medzinárodného veľtrhu vzdelávania mali  jedinečnú príležitosť nájsť pod jednou strechou 74 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Aj naša škola sa zúčastnila na tomto vzdelávacom veľtrhu a  budúcim záujemcom o štúdium sme poskytovali informácie.

        

     • Večer v škole

     • Dňa 5. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo podujatie Večer v škole. Aj tohto roku škola poskytla svoje priestory na zmysluplné využitie voľného času žiakov. Zúčastnení, vyše 70 žiakov, hrali volejbal, „dopĺňali vedomosti“ z anatómie v našej VAU učebni, tancovali cez Xbox, pozerali film podľa želania väčšiny. Hravou formou si nadšenci angličtiny rozšírili slovnú zásobu. Milovníci literatúry diskutovali pri šálke čaju o knihách, literatúre. Novinkou bolo stanovište Šikovné ruky. Ani sme netušili, že sa u nás nájde toľko fakt šikovných rúk, ktoré dokážu vykúzliť nádherné dekorácie.

     • Kampaň Červené stužky

     •  

      13. ročník kampane Červené stužky sme na škole tento rok podporili  viacerými aktivitami:

       

      - usporiadali sme workshop (28.11.) na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek a zároveň žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek,

       

      - uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže (najviac hlasov získala práca žiačky L. Císařovej, II.B/ZA),

       

      -  3 žiaci (K. Kromka, T. Marteneková, A. Shramková) sa zapojili do online kola Národnej súťaže HIV/AIDS, za ktorú získali diplom,

       

      - žiaci III.B/ZA a IV.A/ZA sa aktívne zúčastnili online webinára o HIV/AIDS.

       

     • Exkurzia na oddelení centrálnej sterilizácie

     • Dňa 2.12.2919 pod vedením PhDr. Silvie Dankovej, PhD., Mgr. Ivety Kavuličovej a Mgr. Marty Kontrapalovej žiaci I.B/PS navštívili v UNLP Rastislavova 43 oddelenie centrálnej sterilizácie. Oboznámili sa so sterilizačnými prístrojmi a so sterilizačným cyklom. 

     • Správna voľba povolania

     • Dňa 25.11. - 26.11.2019 sa na SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach konala akcia "Správna voľba povolania", na ktorej sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo SZŠ Kukučínova. Naši žiaci záujemcom merali TK, P, vykonávali meranie tuku a výpočet BMI, poskytovali masáž šije, chrbta a školu chrbta. 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje