• Novinky

     • Medzinárodný maratón mieru

     • 98. ročník MMM si na našej škole budeme pamätať aj vďaka odvahe našich skvelých žiakov a pedagógov.

      A tak, sa nám prvú októbrovú slnečnú nedeľu 3.10.2021 podarilo zostaviť nielen žiacku štafetu, ale aj štafetu z radov pedagógov.

      Žiacka štafeta: Mgr. Michal Antol (pedagóg), Adam Varga (žiak III.MAS), Šimon Trojčák (žiak III.MAS), PhDr. Lenka Halás Birková (pedagóg).

      Učiteľská štafeta: Mgr. Milan Vereš, PhDr. Mária Pituchová, PhDr. Juraj Sýkora, Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková.

      Všetkým zúčastneným BLAHOŽELÁME.

      ĎAKUJEME za prezentovanie nielen svojich skvelých športových výkonov, ale hlavne za vzornú reprezentáciu školy.

      KUKUČÍNKA ŠPORTU ZDAR a DOVIDENIA o ROK

     • Súťaž ,,Násilie medzi nami“

     • Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ - pod záštitou Košického samosprávneho kraja

      Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“

      Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice

      Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia

      Cieľ a účel súťaže: zapojenie študentov v rámci svojho odboru či školskej krúžkovej činnosti do problematiky násilia páchaného na deťoch dospelou osobou, inštitúciou, či iným dieťaťom. V meste Košice a jeho okolí je 59 SŠ rôzneho druhu a zamerania. Študenti majú kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi. Majú tak príležitosť zaoberať sa touto súčasnou témou v hlbšom duchu, premietnuť ju z vlastného uhla pohľadu a zároveň využiť svoju odbornosť , či študijné zameranie s motiváciou vyhrať tak pre svoju školu ,,Cenu primátora mesta Košice“.

      Charakter súťaže: Súťaž je rozdelená na dve kategórie. V prvej kategórii sa hodnotia fixné výrobky ako napr. torty, maľby, remeselné výrobky, mechanické výrobky, kovové či drevárske diela, sochy, fotografie, dizajnérske kúsky a iné. Táto časť súťaže má výstavný charakter. V druhej kategórii sa prezentujú školy pódiovo (spev /max 5 min/, tanec/max 5 min/, básne /max 5 min/, bábkové divadlo /max15 min/, divadlo/max 15 min/, módna prehliadka /max 8 min/, krátky film /max 8 min/, grafická animácia /max 8 min/ a iné. Maximálne časové rozpätie jednotlivých čísel sa môže zmeniť vzhľadom na množstvo prihlásených čísel pódiového charakteru. Informácie o zmene maximálneho časového rozpätia pódiových čísel dostanú prihlásené školy po uzavretí prihlášok do súťaže a to po 04. októbri 2021. O výhercoch v oboch kategóriách bude rozhodovať odborná porota.

      Kontaktná osoba: Bc. Mgr. Petr Exler školský psychológ

     • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v školách

     • Víťazom mliečnej výzvy sa stala II.A/PS.

      26. september je venovaný Svetovému dňu mlieka v školách, ktorý sme si aj my v našej škole pripomenuli. Cieľom tohto dňa bolo uvedomenie si významu mlieka pre naše zdravie a apelovať na mládež, aby mlieko a mliečne výrobky boli zaradené do ich stravovania, nakoľko mlieko predstavuje jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Tento deň sa niesol v znamení bielej farby a počas prestávky sa žiaci s chuťou pustili do prinesenej mliečnej desiaty. Do tejto akcie sa zapojilo množstvo študentov aj pedagógov.

      Veríme, že sme si všetci uvedomili dôležitosť tohto bieleho zdravia a odteraz nebude chýbať v našom jedálnom lístku v akejkoľvek podobe.

     • Svetový deň srdca

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“.

      Cieľom tohoto dňa je, aby si ľudia uvedomili, že srdcovo – cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia osôb na celom svete. Medzi rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a obezita. Najefektívnejšou a najdôležitejšou cestou je primárna prevencia a to úprava životného štýlu a eliminovanie nepriaznivých škodlivých faktorov.

     • Biela pastelka

     • Zbierka Biela pastelka - Pomáha nevidiacim do života

      V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naši žiaci zapojili do finančnej zbierky vyhlásenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

      Pred samotnou zbierkou si žiaci pripravili rozhlasovú reláciu pre svojich spolužiakov o tom, čo je Biela pastelka, kto ju vyhlasuje a komu sú tieto finančné prostriedky určené.
      Finančné prostriedky z tejto zbierky budú venované ÚNSS na kúpu pomôcok, ktoré skvalitnia život ľuďom s týmto hendikepom.

      ŽŠR

     • Súťaž o návrh loga pre ŽŠR

     • Si kreatívny ? Originálny?  Plný nových nápadov a fantázie?

      Tak neváhaj a zapoj sa do súťaže o návrh loga pre našu ŽŠR.

      Termín odovzdania návrhov: 10.10.2021

      Zasadnutie hodnotiacej komisie: 12.10.2021

      Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazného loga: 15.10.2021

     • Príhovor predsedu KSK

     • Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,

      vitajte opäť v škole. Žiada sa mi povedať: cíťte sa tu ako doma, keďže viac ako polovicu minulého roka ste sa vzdelávali práve z vašej izby, obývačky či kuchyne.

      Preskakovať pandemické prekážky nie je jednoduché, ale máme z roka na rok lepšiu kondičku, čo poviete? Zatiaľ čo kľúčovým slovom minulého školského roka bolo „dištančné vzdelávanie“, tohtoročným sa stáva „očkovanie“. Som rád, že nebudeme musieť zatvárať školy celoplošne, a tak sa zvyšujú aj vaše šance na riadne vyučovanie v škole. Osud triedy, v ktorej sa vyskytne pozitívne testovaný žiak na COVID, bude po novom vo vašich rukách. Platiť tu bude jednoduchá matematika. Po očkovaní alebo prekonaní vírusu máte šancu na výučbu v laviciach. Neočkovaných, žiaľ, čaká karanténa.

      Milí školáci, pravdepodobne stojíte pred jedným z prvých „dospeláckych“ rozhodnutí, či sa dať alebo nedať zaočkovať. Verím, že túto zodpovednosť premeníte v správne rozhodnutie. Prajem si, aby ste sa rovnako „dospelácky“ a s rešpektom postavili aj k rozhodnutiu vašich spolužiakov o očkovaní. Všetkým nám ide o to isté – chceme ochrániť svoje zdravie a zároveň vrátiť život do starých koľají. Chodiť zas na festivaly, cestovať po svete a stretávať sa bez obmedzení.

      Milí zamestnanci našich škôl, veľmi si vážim, že si aj vy uvedomujete dôležitosť očkovania. V Košickom kraji sa vás zaočkovalo už 64 percent, čo je viac ako priemer v bežnej populácii. Ďakujem, že aj vám na očkovaní záleží. Váš postoj je najmä pri nástupe tretej vlny pandémie veľmi dôležitý.

      Predošlý školský rok ste zvládli hrdinsky. Klobúk dole pred vami všetkými – študentmi aj učiteľmi. Aby ste to mali tento rok veselšie, Košický samosprávny kraj pripravil súťaž pre všetkých maturantov pod názvom „Hviezdna stužková“. Tí, ktorí sa zapoja do súťaže o najzaočkovanejšiu triedu, budú môcť vyhrať súkromný koncert populárneho slovenského rapera s hviezdnym moderátorom a ďalšími hviezdnymi hosťami. Pre žiakov nematuritných ročníkov sme zase pripravili súťaž Voda nad zlato, vďaka ktorej môžu vyhrať skvelé ceny a zároveň pomôcť životnému prostrediu. Spoločnými silami sa nám tak podarí dosiahnuť, aby sme bolo zeleným krajom. V najbližších dňoch sa k vám dostanú podrobnejšie informácie o tom, ako sa do súťaží zapojiť.

      Pravdepodobne nás všetkých čaká ďalší školský rok, v ktorom nebude jednoduché čokoľvek plánovať. Prajem vám, aby ste všetky výzvy – plánované aj neplánované – preskakovali s optimizmom. A nám všetkým, aby sme o pandémii počúvali už len na hodinách dejepisu.

      Rastislav Trnka

      predseda Košického samosprávneho kraja

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021. Pani riaditeľka ocenila žiakov s najlepším prospechom, víťazov celoslovenskej súťaže Zdravotník v akcii, víťazov regionálnych i školských súťaží. Ocenenie si prevzal aj víťaz ankety najlepší spolužiak. Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka popriala všetkým krásne leto a prázdniny. Pedagógom a žiakom sa prihovoril aj predseda KSK - príhovor si môžete prečítať.Prihovor_predsedu_KSK_2020_2021.pdf

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 24. júna si naši druháci zmerali vedomostí v školskom kole prírodovednej súťaži, ktorá sa stala našou každoročnou tradíciou. Ich správne odpovede na otázky nás presvedčili o ich  znalostiach z tejto oblasti.

      Tohtoroční víťazi:

      1. miesto: Sebastián Marek II.MAS a Adriána Šlepecká II.B/PS
      2. miesto: Sára Petruňová II.A/PS
      3. miesto: Šimon Trojčák II.MAS

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

     • Súčinnostné cvičenie LETISKO 2021

     • 25.06.2021 sa naša škola zúčastnila akcie: SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE LETISKO 2021. Komplexný nácvik za účelom preverenia postupov v zmysle Núdzového plánu letiska Košice, personálu ZHS letiska a ostatných zložiek letiska, ako aj koordináciu a súčinnosť s jednotkou OR HaZZ Košice. 

      Havária dopravného lietadla s 20 pasažiermi na palube.

      Našu školu prezentovalo 18 žiakov v rolách figurantov. 

      Pedagogický zbor zastupovali Mgr. Lenka ÁRONOVÁ Fedoreňková, Mgr. Iveta Kavuličová a Mgr. Milan Vereš, ktorí boli poverení vedením tejto akcie za našu školu a maskovaním figurantov.

      Vidieť naživo takéto cvičenie a tak zblízka sa dotknúť atmosféry cvičenia bol pre našich žiakov jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. 

      25.06.2021 sa naša škola zúčastnila akcie: SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE LETISKO 2021. Komplexný nácvik za účelom preverenia postupov v zmysle Núdzového plánu letiska Košice, personálu ZHS letiska a ostatných zložiek letiska, ako aj koordináciu a súčinnosť s jednotkou OR HaZZ Košice. 

      Havária dopravného lietadla s 20 pasažiermi na palube.

      Našu školu prezentovalo 18 žiakov v rolách figurantov. 

      Pedagogický zbor zastupovali Mgr. Lenka ÁRONOVÁ Fedoreňková, Mgr. Iveta Kavuličová a Mgr. Milan Vereš, ktorí boli poverení vedením celej akcie a maskovaním figurantov.

      Vidieť naživo takéto cvičenie a tak zblízka sa dotknúť atmosféry cvičenia bol pre našich žiakov jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. 

     • Turistický kurz

     • V utorok 15. júna sme so žiakmi 1. ročníka štvorročného štúdia a ich pedagógmi zahájili turistický kurz. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde nás pani riaditeľka povzbudila k láske k prírode a k jej ochrane. Odtiaľ sme sa postupne presunuli na Baránok a neskôr absolvovali poznávaciu činnosť na náučnom chodníku Vrabčie skaly, kde sme stihli prejsť vyše 14 km. Do ďalších dní želáme žiakom a ich pedagógom veľa turistických zážitkov! 🙂

     • 1. miesto v súťaži Zdravotník v akcii

     • 15.06.2021 sa naša škola zúčastnila 13. ročníka vedomostnej súťaže stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci ,,Zdravotník v akcii,, online. 

      Súťaž organizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov a bola pripravená pre žiakov 2. ročníka študijného odboru praktická sestra.

      Našu školu reprezentovali žiaci II.B/PS Lenka Balážová, Erika Oroszová, Dávid Hugo Sekerák, Richard Tomčo, pod vedením vyučujúceho Mgr. Milana Vereša. So skupinou sa aktívne pripravovala aj Viktória Stašová z rovnakej triedy, ktorá bola v pozícii náhradníka. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a praktických úloh doplnených videoukážkami. Z 20 škôl sme túto SÚŤAŽ jednoznačne vyhrali. Takže pre tých, ktorí majú radi čísla, skončili sme na 1. MIESTE ! 

      Zo srdca BLAHOŽELÁME všetkým zúčastneným. 

      Bol to náročný, ale krásny deň v milej spoločnosti, strávený so žiakmi, ktorí našu školu prezentovali nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke.

      BLAHOŽELÁME !!!

     • Svetový deň darcov krvi 14. jún 2021

     • Hlavný slogan Svetového dňa darcov krvi sa prihovára ku všetkým, ktorí ešte váhajú a krv nedarovali. Kampaň svoju pozornosť upriamuje na mladých ľudí, ktorí s darcovstvom krvi práve začínajú. 👫

      Konkrétnymi cieľmi tohtoročnej kampane sú:

      - poďakovať darcom krvi vo svete a zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi,

      - propagovať etické hodnoty darcovstva krvi, solidaritu a sociálnu súdržnosť,

      - povzbudiť mládež, aby prijala výzvu na darovanie krvi a darovaním krvi inšpirovala ostatných, aby urobili to isté,

      - podporiť potenciál mládeže, ako základného piliera pri sebestačnosti krajín v zásobovaní krvou s ohľadom na budúcnosť.

      Hostiteľom Svetového dňa darcov krvi 2021 je Taliansko 🇮🇹, ktoré usporiada vo svojom Národnom centre darovanie krvi 🩸

      Podujatie sa uskutoční v Ríme 14.júna 2021.

      Podľa najnovších usmernení hlavného odborníka pre transfúziológiu stále platia opatrenia zavedené pre pandémiu COVID -19, ako sú rúško, odstup, checklist, objednávanie. Najaktuálnejšie informácie nájdete na webe redcross.sk aj s usmernením pre darcov krvi v súvislosti s očkovaním.

     • KUKUČÍNKA opäť pomáha v TANZÁNII

     • Už šiesty rok naša škola každoročne organizuje dobrovoľné zbierky pre žiakov na africkom kontinente v Tanzánii. Zbierkou školských potrieb alebo finančným darom sa snažíme podporovať ich  vzdelávanie na rôznych školách.

      Pre deti v Tanzánii vzdelávanie nie je samozrejmosťou. Túžia po vzdelaní, pretože je to jediná možnosť ako si zmeniť budúcnosť.

      Dňa 14.01.2021 sa podarilo v spolupráci s Občianskym združením Deti Afriky SK odovzdať náš finančný dar venovaný na nákup 3D modelov a pomôcok na výučbu. Dar osobne odovzdal p. Ing. Ladislav Ivanecký p. riaditeľovi v Dongobeshi v Tanzánii Martinovi Tangovi.

      Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili a podporili tak dobrú vec.

     • Esejistická súťaž

     • Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdala  diplomy a ceny  žiakom za účasť v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásil Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

       

      Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Pástorová z I. B/PS triedy.

       

      Do súťaže sa zapojili aj Bianka Eszenyiová z II. A/PS

                                            Dávid Hugo Sekerák z II. B/PS

                                            Bianka Mária Bakalárová z II.B/PS

                                            Sára Kopčáková z II.B/PS

                                            Marcela Blašková z I.B/PS

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Svetový deň hypertenzie

     • 17.5. si pripomíname Svetový deň hypertenzie

      Tento pamätný deň vznikol pod záštitou Svetovej ligy pre hypertenziu a pripomíname si ho od roku 2005. Každý rok upozorňuje na vážne zdravotné komplikácie sprevádzajúce hypertenziu. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje