• Odborné exkurzie v nemocnici

     • V mesiaci jún realizovali žiaci II.B/PS odbornú exkurzie v UNLP na Rastislavovej ulici 43 na Oddelení centrálnej sterilizácie a dezinfekcie. Ďalšiu exkurziu študentky tej istej triedy absolvovali na pracovisku Národnej transfúznej služby SR v Košiciach. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácii a videli zdravotníckych pracovníkov pri práci. 

     • A máme ďalší titul MAJSTER SR

     • Veru máme my šikovných žiakov. Tentokrát sme si z hokeja odkorčuľovali priamo pod basketbalový kôš. A znova po titul MAJSTER SR. Tentokrát rady úspešných rozšírili naše žiačky, ktoré sú súčasťou tímu YOUNG ANGELS KOŠICE.

      1.miesto - U16 - žiačka I.B/PS - Ľubomíra Trusová

      2. miesto - U17 - žiačka II. MAS - Sára Kelíšková

      3. miesto - CBK - U17 - I.MAS - Martina Kreithová

      Dievčatá BLAHOŽELÁME, sme na Vás nesmierne pyšní.

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. A práve v tejto zvláštnej dobe je nutné pripomenúť si tento deň, aký je dôležitý. Pri tejto príležitosti sme sa pustili do práce a upravili sme našu dažďovú záhradu a skalku pri ktorej pravidelne oddychujeme.

      ŽŠR

     • Deň PRVEJ POMOCI v KYSAKU

     • Dňa 3.6.2022 sa naša škola stala súčasťou zaujímavej akcie v Kysaku.

      Mgr. Jaroslav Adam Hiľovský a Patrik Kuba z I.ZZ študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR pod vedením Mgr. Milana Vereša ukážkovo prezentovali našu školu, odbor ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR a predviedli minikurz prvej pomoci pre zamestnancov Košického samosprávneho kraja (KSK).

      Záujem a nadšenie o nové vedomosti zo strany zamestnancov bol veľký, deň krásny, slnečný a nám len ostáva veriť, že nadobudnuté vedomosti zamestnanci KSK zúročia čo najlepšie.

     • Odborná exkurzia

     • Dňa 31.5. sa žiaci I.A/PS zúčastnili odbornej exkurzie v niekoľkých zdravotníckych zariadeniach na území mesta Košice. Pod dozorom Mgr. Pittnerovej navštívili Centrálnu prípravovňu postelí a Kliniku cievnej chirurgie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, Mliečnu kuchyňu a Kliniku detí a dorastu v Detskej fakultej nemocnici, Oddelenie stravovania - ústavnú kuchyňu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Tr. SNP v Košiciach a Kliniku úrazovej chirurgie a Oddelenie centrálnej sterilizácie v UNLP na Rastislavovej ul. v Košiciach. Zamestnanci jednotlivých pracovísk sa našim žiakom intenzívne venovali a zodpovedali všetky ich zvedavé otázky, čo im poskytlo neoceniteľnú možnosť prepojiť teoretické poznatky získané v škole s reálnymi situáciami priamo na odborných pracoviskách. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a bola rozhodne veľkým prínosom.

     • Dejepisná exkurzia

     • 27.5.2022 sa žiaci I.B/PS a I.MAS zúčastnili dejepisnej exkurzie historického centra Košíc. Mali možnosť prejsť Dominikánsky kostol i s priestormi, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné, Dom sv. Alžbety s hrobkou Františka Rákocziho s odborným výkladom sprievodkyne. Absolvovali výstup na severnú vežu, z ktorej sa kochali výhľadom na mesto. 3.6.2022 túto prehliadku zažila i I.A/PS. Všetci sme sa obohatili vedomosťami, ktorých o rodných Košiciach nikdy nie je dosť.

     • „Kde je sestra, tam je srdce.“ ❤

     • Dňa 27. mája 2022 na galavečere pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v Dome umenia získala naša absolventka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v roku 2015 pani Lucia Urigová, dipl. s. ocenenie VÝNIMOČNÁ SESTRA v kategórii objav roka. Výnimočné sestry si zvolili samotní zamestnanci UNLP v siedmych kategóriách v dvojkolovom hlasovaní. Rozhodlo o nich viac ako 5 000 hlasov.
      Za prítomnosti generálneho riaditeľa UNLP Rastislavova 43 MUDr. Jána Slávika, MBA si menovaná prevzala ocenenie z rúk riaditeľky Úseku ošetrovateľstva PhDr. Aleny Kellnerovej, MPH.
      Pani Urigová pracuje ako sestra v nepretržitej prevádzke v UNLP Rastislavova 43 na pracovisku Tr. SNP 1 v Košiciach na I. Internej klinike.
      Srdečne gratulujeme! Lucka, sme na Vás hrdí.

       

     • Deň dobrovoľníctva - pomáhame skrášľovať naše okolie

     • Posledný májový deň sa žiaci našej školy v rámci dobrovoľníckej činnosti spolupodieľali na revitalizácii detského ihriska na ulici Ostravská a Krakovská. Ďakujeme Mestskej zeleni Košice za skvelú príležitosť stráviť užitočný čas a veríme, že aj vďaka našej pomoci sa bude v našom meste žiť aspoň o kúsok lepšie. A samozrejme ďakujeme študentom za ich prácu a úsilie.

      ŽŠR

     • Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie III

     • Budúce diplomované sestry a budúci diplomovaní fyzioterapeuti zo Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 v Košiciach po nútenej covidovej prestávke oslávili Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek spolu so skúsenejšími kolegami z Komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II dňa 31. mája 2022 konferenciou pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

      V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde mestskej časti Košice – Juh sa uskutočnil III. ročník konferencie, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác.

      Veľkým obohatením pre prítomných boli aj prednášky sestier z praxe. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti aj bývalé absolventky našej školy. Veľmi nás teší, že na konferencii vystúpila aj mladá autorka z priateľskej Strednej zdravotníckej školy, Námestie 1. mája 1v Rožňave.

      Medzi pozvanými hosťami boli aj námestníčky ošetrovateľstva zo zariadení, kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na získanie ďalších poznatkov – o rok na IV. ročníku konferencie.

     • Olympiáda z anatómie a fyziológie 2021/2022

     • Dňa 18. 5. 2022 sa konalo po štvrtýkrát školské kolo olympiády z anatómie a fyziológie na našej škole. Do školského kola postúpili víťazi triednych kôl. Do triednych kôl sa zapojilo 36 žiakov  druhých a tretích ročníkov denného štúdia odboru ZA/PS a MAS.

                  Do školského kola postúpilo 12 žiakov. Žiaci písali didaktický test a zároveň v praktickej časti mali popísať časti orgánov vyznačené na modeloch.

                  Olympiáda prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére.

       

      Tohtoroční víťazi a experti v ANF:

       

      1. miesto: Patrícia Grubiaková II.B/PS
      2. miesto: Barbora Siroková II.A/PS
      3. miesto Martina Kopancová II.B/PS

       

                  Všetkým zúčastneným blahoželáme. Tešíme sa na pokračovanie v novom školskom roku.

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 4. mája si naši druháci zmerali vedomostí z oblasti biológie, fyziky, chémie, matematiky a informatiky na netradičných a zaujímavých úlohách v školskom kole prírodovednej súťaže - BIFYCHEMATINF, ktorá sa stala našou každoročnou tradíciou. Ich správne odpovede na otázky nás presvedčili o ich znalostiach z týchto oblastí.

      Tohtoroční víťazi:

      1. miesto: Martina Škovranová, II.B/PS

      2. miesto: Martina Kopancová, II.B/PS

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

     • Kukučínka súčasťou Župného mestečka

     • Aj naša škola sa stala súčasťou Župného mestečka na Námestí Maratónu mieru v Košiciach, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj dňa 20.05.2022.

      Pri raňajkách so županom Rastislavom Trnkom v Zrkadlovej sále KSK boli ocenení žiaci Sebastián Marek a Sofia Pástorová, potom župan diskutoval so študentmi.

      V Župnom mestečku naši žiaci predviedli ukážky z poskytovania prvej pomoci, ošetrovania novorodenca, merania krvného tlaku, ošetrovateľskej starostlivosti, manipulácie s ultrazvukovým prístrojom, záujemcom poskytli masáže a praktické rady pre školu chrbta. Pútavou formou predviedli modernú výučbu vo virtuálnej anatomickej učebni – VAU. Verejnosť si mohla vyskúšať všetky predvádzané zdravotnícke výkony.

      Z rúk predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku si prevzali cenu riaditeľky školy za dlhoročnú spoluprácu pri výučbe žiakov v prirodzených podmienkach generálny riaditeľ UNLP v Košiciach MUDr. Ján Slávik, MBA a riaditeľka pre úsek ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, MPH, riaditeľ VŠOÚG v Košiciach PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH.

      Spestrením celej akcie bol kultúrny program, ktorý pripravil žiacky spevácky zbor sprevádzaný hrou na gitare.

     • Rozlúčka s maturantmi

     • V piatok 13. mája 2022 sa na našej ,,Kukučinke" konala slávnostná rozlúčka so štvrtákmi IV.A ZA, IV.B ZA, IV.MAS. Okrem štvrtákov sme sa rozlúčili aj s našimi žiakmi študijného odboru zdravotnícky záchranár II.ZZ PKŠ denná forma. Ráno bolo síce krásne počasie, no slniečko vystriedali mraky a tak sme sa presunuli do telocvične.

      V úvode sa nám prihovorila riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA. Poďakovala žiakom a pedagógom za ich doterajšie vynaložené úsilie a zaželala im veľa šťastia k blížiacej sa maturitnej skúške. Samozrejme nechýbal príhovor našich šikovných žiakov zo ŽŠR.

      Na záver riaditeľka školy ocenila jednotlivých žiakov za vynikajúci prospech a hojnú účasť v mimoškolských aktivitách.

      Nasledovalo spoločné fotenie a spomienky sú uložené.

     • Environmentálna etika - upratovanie okolia školy

     • Mesiac máj je venovaný životnému prostrediu, prírode a biologickej biodiverzite. V rámci predmetu Etická výchova sa na vyučovacích hodinách venujeme environmentálnej etike, ktorá je zameraná na problémy reálneho života ľudskej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia a teoreticky zdôvodňuje morálne princípy a zásady, ktoré by vyvolali alebo mohli vyvolať zmenu správania sa ľudí voči prírode, a motivovať ich k zachovávaniu prírodného bohatstva a k ochrane života ako takého.

      V spolupráci so ŽŠR a koordinátorkou života a zdravia Mgr. Janou Cigánkovou sme zrealizovali veľké upratovanie v okolí našej školy. Dňa 17.5. sa stretla hŕstka žiakov z druhého ročníka v popoludňajších hodinách pred areálom školy, kde sme sa rozdelili do skupín. Prvá skupina upratala chodník pred budovou školy a druhá sa vydala smerov k ulici Žižkova. Veríme, že naše okolie ostane takto čisté po celý rok.

      Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc.

      RNDr. Jana Müllerová
       

     • Plastový odpad: Čo s ním?

     • V rámci predmetov BIO-CHE sa naši prváci dňa 16.5. v priestoroch košických Kasárni Kulturparku zúčastnili ekologickej medzinárodnej výstavy pod názvom ,,Plastový odpad: Čo s ním?". Táto netradičná mobilná výstava z lodných kontajnerov poukazuje na odpad v riekach, zlepšuje povedomie o odpade, ale zároveň aj ilustruje možné riešenia a alternatívy, ako s týmto problémom naložiť na lokálnej úrovni.

      V interiéri sme si prezreli výstavu fotografií, výrobkov z naplaveného dreva a videoprojekciu, knižnicu s čitateľským kútikom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií k triedeniu a recyklácii odpadu a o čistení rieky Tisy. Osobne sme mali možnosť si vyskúšať proces výroby nových výrobkov z vytriedeného plastu.

     • Deň Európy

     • 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“. V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

      Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do ulíc Košíc naživo a v novom formáte. Dňa 6.5. sa žiaci II.A/PS  zúčastnili zaujímavého programu, ktorý sa uskutočnil v Kine úsmev. Programom dňa nás previedol známy moderátor Jano Gordulič. V Európskej dedinke sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií. Vypočuli sme si rozhovory so zaujímavými hosťami, ako je                                    Ivan Štefanec - poslanec Európskeho parlamentu, Miriam Lexmann - poslankyňa Európskeho parlamentu, Martin Klus - štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zuzana Hozlárová - delegátka za Slovensko na Konferencii o budúcnosti Európy. Dúfame, že sa aj budúci rok zúčastnime takémuto poučnému podujatiu.

     • Točme to spolu

     • Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bolo uvedené do praxe začiatkom roka 2022. Aj naša škola sa zapojila do zálohovania nepotrebných PET fliaš a plechoviek. Označené nádoby k tomuto účelu sú pripravené na prízemí a na prvom poschodí. Pridajte sa aj vy a pomôžte tým našej prírode a škole.

      Ďakujeme. ŽŠR

     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV

     • Po 10 rokoch sa opäť juniori HC Košice tešia z majstrovského titulu. Sériu s Popradom jednoznačne ovládli a vyhrali 3:0 na zápasy. V tom poslednom domácim kamzíkom nedali žiadnu šancu a vyhrali 9:2. Z Popradu si tak priviezli zlato. Súčasťou víťazného tímu boli aj žiaci študijného odboru MASÉR Marko Vinclér a Adam Rusňák (III.MAS).

      Blahoželáme!

     • 5. máj SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK

     • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk vyzýva k zlepšeniu hygieny rúk za účelom ochrany verejného zdravia.

      Zvyšovaním povedomia o správnej dezinfekcii rúk chce zabrániť prenosu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou alebo získaných počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

      Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení.

      Spolu so žiakmi 4.A/ZA sme sa dnes oboznámili s technikou správnej dezinfekcie rúk v rámci Svetového dňa čistých rúk v UNLP na Tr. SNP 1, Poliklinika 1.p.

     • DEŇ NARCISOV – sme radi, že môžeme pomáhať

     • Dňa 28. apríla sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“. Tento deň sa uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

      Pripnutím žltého kvetu v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké Ďakujem.

      ŽŠR a PaedDr. Dáša Šusterová – koordinátor charitatívnych zbierok

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje