• Novinky

     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

     •  

      V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu konal 17. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Pre našu školu to bolo druhýkrát, čo sa zúčastnila so svojou firmou Velvet Massage Salon, s.r.o. V kategórii “Naj ... cvičná firma” sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 🏆

     • Súťaž prvej pomoci

     • Dňa 18.10.2019 sme zorganizovali Súťaž v prvej pomoci pre žiakov stredných škôl.

       

      Spolupracovalo 9 družstiev: Gymnázium Alejová ul.1 Košice, SPŠ Elektrotechnická Košice, Gymnázium Šrobárová Košice, SOŠ Veterinárna Košice, SOŠ J.Bocatia, Košice, SZŠ Masarykova 27 Michalovce, SZŠ Rožňava, Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava. Okrem testov, kde preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, poranenie chrbtice, či anafylaktický šok. 

       

      Víťazom súťaže sa stalo družstvo z Gymnázia Alejová ul.1 Košice ,

       

      2.miesto obsadilo družstvo z Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave a na

       

      3.mieste sa umiestnilo družstvo zo SZŠ Michalovce. 

       

       Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi celej súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi a všetkým zúčastneným.

      Dňa 18.10.2019 sme zorganizovali Súťaž v prvej pomoci pre žiakov stredných škôl.

      Spolupracovalo 9 družstiev: Gymnázium Alejová ul.1 Košice, SPŠ Elektrotechnická Košice, Gymnázium Šrobárová Košice, SOŠ Veterinárna Košice, SOŠ J.Bocatia, Košice, SZŠ Masarykova 27 Michalovce, SZŠ Rožňava, Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava. Okrem testov, kde preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, poranenie chrbtice, či anafylaktický šok. 

      Víťazom súťaže sa stalo družstvo z Gymnázia Alejová ul.1 Košice ,

      2.miesto obsadilo družstvo z Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave a na

      3.mieste sa umiestnilo družstvo zo SZŠ Michalovce. 

       Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi celej súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi a všetkým zúčastneným.

     • Pridajme sa k II.B/ZA a pomôžme človeku a prírode

     • 4-ročný Marek Čižmár zo Sobraniec potrebuje našu pomoc, aby mohol podstúpiť finančne náročnú terapiu na zlepšenie psychomotoriky a držania tela.

           Dňa 14. marca 2019 sa naša škola  vďaka nadšencom z I.B triedy študijného odboru zdravotnícky asistent zapojila do zbierky PET vrchnákov organizovanou dobrovoľníckou organizáciou HorebPET.

            Zbierajú sa vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov (minerálne vody, sladené nápoje, nápoje z tetrapakov – mlieko, džúsy, vrchnáky z olejov). Nie drogéria! Vrchnáky môžete priniesť na vrátnicu našej školy každý pracovný deň od 7.00 do 18.00 hod.

            Cieľom zbierky je nazbierať dostatočné množstvo vrchnákov, ktoré by špecializované firmy recyklovali a získanými prostriedkami prispeli Marekovi na liečbu.

       

      Čo znamená HorebPET? 

           HorebPET bol spustený v roku 2013 ako projekt vďaka niekoľkým dobrovoľníkom. Od roku 2017 bol zaregistrovaný ako občianske združenie. Všetci členovia organizačného tímu sú zamestnaní, OZ HorebPET sa venujú vo voľnom čase (www.horebpet.sk).

       

          Horeb je vrch, ktorý sa nachádza v pohorí Sinaj v Sinajskej púšti v Egypte. Vrch Horeb sa spája s viacerými biblickými postavami, ako Mojžiš alebo Eliáš a ich neľahkým výstupom na tento vrch.

       

      Podobne aj zber PET vrchnákov za účelom pomoci druhým je ako náročný výstup na strmý vrch. Je potrebné zbierať odhodlane a vytrvalo.

       

       VIDEO nájdete TU: Zber vrchnákov na SZŠ

                                                     

                                                                       Veríme, že Marekovi sa splní sen.

       Ďakujeme     

       

                                                                                                            Anastázia Schramková                                                                                                                           Celia Antalová

                                                                                                             Tereza Marteneková

                                                                                                             Lenka Kmiťová

                                                                                                             Dárius Kováč

                                                                                                             Kristián Klescht

                                                                                                             Jakub Grác  

                                                                                                            PhDr. Valéria Dluhošová

     • Deň fyzioterapeutov 2019

     •  

      Virtuálnu anatómiu si mali možnosť vyskúšať účastníci konferencie Dňa fyzioterapeutov 2019, ktorú zorganizovala Regionálna komora fyzioterapeutov. Účastníkom v tom pomáhali žiačky Jana V. Stojdová (III.A/ZA) a Daniela Michalčová (II.MAS).

       

     • Začiatok šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie nového školského roku sa uskutočnilo na školskom dvore a našich školákov privítala a prihovorila sa im pani riaditeľka – PhDr. Anna Hencovská. Na záver svojho vystúpenia popriala žiakom i učiteľom úspešné vykročenie do nového školského roku.

     • Vyhrali sme v súťaži o virtuálnu anatomickú učebňu

     • 16. máj 2019 sa zapísal do dejín SZŠ na Kukučínovej ulici v Košiciach ako významný medzník. Zástupcovia spoločnosti Samsung, Svet zdravia, Pro Care a Virtual Medicine prestrihli pásku na najmodernejšej učebni v škole a takto symbolicky odovzdali do užívania virtuálnu učebňu anatómie.

       


      Kukučínka začala snívať svoj sen o modernej učebni, keď sa žiackym súťažným videom zapojila do súťaže o virtuálnu učebňu. V silnej konkurencii ďalších zdravotníckych škôl zmobilizovala sily, aby sa v online hlasovaní dostala medzi postupujúce do finále. Žiaci i pedagógovia v snahe o realizáciu sna šírili informácie o VAU medzi priateľmi, známymi, susedmi a intenzívne prežívali obdobie hlasovania. Sen sa stal reálnejším, keď sa po online hlasovaní Kukučínka dostala medzi päť postupujúcich škôl. „Šanca na úspech bola reálna, lebo škola má bohatú históriu, kvalitných absolventov, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, ponúka možnosť štúdia vo viacerých odboroch denného i externého štúdia,, každoročne sa zapája do súťaže Florence roka, asistent v akcii, pomáha pri súčinnostných cvičeniach,“ uviedla riaditeľka školy PhDr. A. Hencovská.

       


      Sen sa stal skutočnosťou. V súťaži o virtuálnu anatomickú učebňu  komisia určila za víťaza SZŠ na Kukučínovej ulici v Košiciach.  Projekt VAU zaradil školu medzi  tri najmodernejšie zdravotnícke školy na Slovensku. „Virtuálna učebňa anatómie umožní študovať anatómiu ľudského tela v 3D a podporí tak názornosť vyučovania základného predmetu pre odbory praktická sestra, masér, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut,  zdravotnícky záchranár a sanitár,“ povedala riaditeľka školy a zároveň dodala: „ Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí podporili našu snahu o modernizáciu vzdelávania na SZŠ Kukučínova v Košiciach.“
       

       

      Napísali o nás:

       

      VUC KE

       

      ProCare

       

      v Zdravotníctve

       

      video Svet zdravia

        

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje