• Športové úspechy našich žiakov

     • Po dlhej športovej súťažnej pauze spôsobenej covidom sa opäť rozbehli očakávané športové súťaže žiakov stredných škôl. Našich žiakov toto temné obdobie športu neodradilo a s radosťou šli reprezentovať našu školu -  Kukučinku.

      Súťaže organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

      V tomto školskom roku mali zastúpenie kolektívne športy len v basketbale chlapcov a dievčat.

      V základných kolách sa chlapcom aj dievčatám podarilo postúpiť do okresného finále. Ako jediná stredná odborná škola sme sa  postavili proti košickým gymnáziám a ich ligovým basketbalistom a basketbalistkám. Hoc sa nám nepodarilo postúpiť ďalej na krajské kolo, chlapci a dievčatá si výborne zahrali, no hlavne po dlhej dobe sa postretávali s kamarátmi z iných škôl.

      Súťaže organizované KSK – RCM KE

                  Chlapci I.MAS triedy 24.3.2022 úspešne vybojovali postup v základnom kole turnaja v nohejbale a spoločne sme sa tešili na regionálne finále. Dievčatá postúpili priamo do regionálneho finále v nohejbale, konalo sa 28.3.2022 v SOŠ Košice - Šaca. Aj napriek riaditeľskému voľnu počas tohto dňa naše dievčatá neváhali a šli reprezentovať našu školu. Ich snaha bola odmenená ziskom 3. miesta a bronzových medailí. O mesiac neskôr bolo na programe aj finále chlapcov v nohejbale. V ťažkej konkurencii 9 škôl sa naši prváci maséri precíznou hrou postupne prebojovali do finálového zápasu s gymnazistami zo Šrobárovej ulice. Po tesnom finále sme nakoniec obsadili 2. miesto a pripísali si obrovský úspech našej školy.

     • Školský časopis

     • „Milí čitatelia, na svete je náš prvý elektronický školský časopis Novinky z Kukučínky. Je to časopis predovšetkým pre vás a o vás, milí naši študenti. Aj vy ste sa veľkou mierou pričinili o to, že  ho práve teraz môžete čítať.“ Toto sú prvé vety z Úvodníka školského časopisu SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach. Nájdete ho na webovej stránke našej školy v rubrike Aktivity. Tvorcovia prvého čísla radi privítajú ďalších spolupracovníkov, stačí sa obrátiť na pedagógov – odborné vedenie, ktorých mená pozorní čitatelia časopisu určite nájdu.

      V najbližšom období bude spustené hlasovanie o víťaza vo vlastnej tvorbe v kategórii slovesné umenie a výtvarné umenie.

      Príjemné čítanie.

     • Projektový deň CLIL

     • Žiaci tretieho ročníka denného štúdia študijného odboru praktická sestra a masér opäť po dvoch rokoch predviedli svoje odborné a jazykové zručnosti v rámci Projektového dňa CLIL.

      Tento rok sa na škole počas marca konali triedne kolá. Všetky témy žiaci prakticky odprezentovali v anglickom jazyku. Najlepší z nich boli ocenení vecnou cenou. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí boli tento rok zapojení do projektu CLIL.

      Oceneným blahoželáme.

     • Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi

     • Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranneho zboru v Kosiciach v rámci zabezpečenia úloh súvisiacich  s ochranou  lesov  a prírodného  prostredia  v roku 2022  vám prináša zopár informácií. 

      Milí žiaci,

      je tu čas, kedy sa príroda zobúdza, začínajú vykukať' snežienky a jarné rastliny. Nastáva čas, kedy po dlhej zime a toho roku sa jej naozaj nechcelo prepustiť' miesto slniečku, prichádza obdobie návštevy lesov, jarného upratovania a opekania špekáčikov v prírode.

      0 lesoch sa vraví, že sú oázou pokoja, avšak pri požiari sa tato oáza zmení na peklo, kde hrozí požiar lesných porastov vrátane lesných živočíchov a čo je najhoršie, hrozia straty na ľudských životoch. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti, ktoré veľmi často

      ,,hrou so zápalkami", ale aj samotným vypaľovaním suchej trávy spôsobujú starosti nie len hasičom, ale aj svojim rodičom.

      Okresy mesta Košice a okres Košice - okolie patri v posledných rokoch k okresom s vyššou požiarovosťou na trávnatých porastoch a v lesoch. Najčastejšou príčinou požiarov je nezodpovedné konanie osôb a to pri zakladaní ohníkov priamo v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie a iné nezistene príčiny. Aby ste sa vedeli seba, svojich blízkych a prírodu chrániť' je dôležité poznať' niekoľko pravidiel:

      V lesnom prostredí je zakázané manipulovať' s otvoreným ohňom a zakladať' ohne mimo označených ohnísk. Ohniská sú miesta ohradené nehorľavými materiálmi, napríklad kameňmi, ktoré sú označené.

      Pri zakladaní ohňa je dôležité zohľadniť aj poveternostné podmienky. Vietor môže oheň nebezpečne a rýchlo rozšíriť' mimo ohnisko. A preto majte na pamäti, že horľavé materiály ako napr. suchý porast, tráva musia byt' z okolia ohniska odstránené.

      Pri každom zakladaní ohňa je dôležite mat' v blízkosti ohniska vodu, alebo zeminu na pripadne uhasenie ohňa.

      Nikdy neodchádzajte preč od ohniska, v ktorom ešte horí alebo len tlie oheň. Aj žeravá pahreba m6ze byt' pri vhodných poveternostných podmienkach iniciátorom požiaru.

      Každé nežiaduce horenie bez dozoru, pripadne ak spozorujete v lese dym ohláste dospelým alebo sami zavolajte hasičov na tel. číslo 112 alebo 150. Malý ohník sa m6zete poki'.1sit' uhasiť' sami vodou alebo vlhkou zeminou. Pritom nepreceňujte svoje sily a schopnosti, pretože požiar v prírodnom prostredí je veľmi nebezpečný a šíri sa veľmi rýchlo. Ak je už oheň veľký nesnažte sa ho sami uhasiť', ale utekajte čo najďalej od neho do bezpečných miest, tam kde nepozorujete dym.

      Je preto aj na Vás, mladej generácii, aby už aj tak dosť' ťažko skúšaná príroda mohla v budúcnosti prinášať' radosť' aj Vám. Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa obraciame na vás so žiadosťou, aby ste sa vyvarovali činnosti, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Nevypaľujte trávu, nezakladajte v lese oheň! Pre opekanie slaninky a špekáčikov si nájdite také miesta, ktoré vyhradili pracovnici lesov. Neodchádzajte z lesa sk6r, kým sa nepresvedčite, že je oheň udusený a čo je podstatne, upozornite každého, aby v lese nefajčil. Veríme, že budete upozorňovať' na takéto nebezpečenstvo dospelých a vzorným správaním pri návšteve lesov prispejete k tomu, že v našom   okrese nebudú žiadne požiare. Porušovanie   týchto pravidiel a zapríčinenie požiaru v prírodnom prostredí m6ze byt' postihovane pokutou. Nezabúdajte ani na to, že oheň bol už často príčinou ťažkých zranení a popálenín, ktoré sú veľmi bolestivé s dlhou dobou liečenia. So zásadami bezpečného správania sa v lese oboznámte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby lesy mohli ešte dlho slúžiť nám všetkým a prinášať nám radosť'.

      Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v zdravom prostredí lesa a veľa školských a osobných úspechov počas celého školského roka.

     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

     • Žiačky II.B/PS reprezentovali školu na súťaži organizovanej Mládežou Slovenského Červeného kríža o HIV/AIDS prevencii. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v šírení prevencie HIV/AIDS ochorenia.  

     • Svetový deň zdravia

     • Svetový deň zdravia

      Jedinečná hodnota dobrého zdravia si pripomíname každoročne 7. apríla, ktorý má prívlastok ako Svetový deň zdravia. V tento deň v roku 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia WHO - World Health Organisation. Cieľom tohto dňa je podporiť fyzickú, duševnú a emocionálnu pohodu.

      Pri tejto príležitosti ŽŠR v spolupráci s Mgr. Janou Cigánkovou pripravili zaujímavé športové aktivity, pri ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli tento deň.

      ŽŠR

     • Deň učiteľov

     • Učiteľ je človek vzácny, celý život ovplyvní. Povolanie je to krásne, nie každý ho docení. Preto chceme poďakovať, za všetko, čo robíte, že sa viete obetovať, aj keď je to zložité. Za váš úsmev, trpezlivosť, za prísnosť aj cenné rady, za lásku a dobrotivosť, čo odstráni barikády.

      ŽŠR

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V dňoch 14.2 - 18.2.2022 absolvovali triedy I.ZZ PKŠ Zdravotnícky záchranár a I.DFT Diplomovaný fyzioterapeut lyžiarsky výcvikový kurz v prekrásnom prostredí čarovného hotela Vernár - Studničky.

      A keďže podmienky boli viac ako výborné všetci sme si to užili v pravom športovom duchu.

      Domov sme dorazili šťastne v zdraví, no bohatší o lyžiarske skúsenosti.

      Športu zdar a Dovidenia o rok !

     • Svetový deň Downovho syndrómu – ponožková výzva

     • Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším. Podporu ľudom s DS sme vyjadrili aj my obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov a veľkostí. Cieľom tohto dňa bolo prispieť k zvýšeniu povedomia o tomto syndróme. Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

      ŽŠR

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • S rozpútanou vojnou na Ukrajine sa mnoho ľudí ocitlo zo dňa na deň v núdzi. Pomôcť utečencom z Ukrajiny sa rozhodla aj naša škola v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou MV SR, prostredníctvom humanitárnej zbierky, ktorá trvala od 7.3. do 10.3.2022. Do zbierky sa zapojili študenti zo všetkých tried aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Vytvorením potravinových balíčkov v počte 70 kusov, ktoré sme transportovali na hranice Vyšné Nemecké sme pomohli niekoľkým ťažko skúšaným rodinám.

      Ďakujeme za každú vašu pomoc.

      MUDr. Alena Kolárovská – Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

      PaedDr. Dáša Šusterová – Koordinátor pre eformálne vzdelávanie

      ŽŠR

     • Valentínska kvapka krvi

     • Tak ako každý rok sme sa pri príležitosti sviatku zaľúbených v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zúčastnili kampane zameranú na darcovstvo krvi - Valentínska kvapka krvi. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka - ,,Poďme na to od srdca".

      Tejto kampane, ktorá prebiehala od 14. februára do 11.marca 2022 sa zúčastnili aj naši študenti z tried: III.MAS, III.B/PS, I.DVS a I.ZZ PKŠ/V. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.

       

      ŽŠR a PaedDr. Dáša Šusterová – koordinátor pre neformálne vzdelávanie

     • Medzinárodný deň žien

     • Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť.

      Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.

      Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

      Prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

                                                                                                            ŽŠR

     • Súťaž

     • ŽŠR vyhlasuje súťaž o vytvorenie názvu a loga pre elektronický školský časopis.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 17.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov z III. A/PS a III. B/PS. Do krajského kola postúpila práca žiačky Simony Podlesnej z III.A/PS s názvom Tvorba výučbových kariet na predmet Ošetrovateľské techniky.

     • Valentínska kvapka krvi

     • Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž prináša kampaň zameranú na darcovstvo krvi a tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka - ,,Poďme na to od srdca".

      Ďalší ročník Valentínskej kvapky krvi začína 14. februára a potrvá do 11.marca 2022.

      Kvôli aktuálnej epidemickej situácii naďalej platia sprísnené podmienky pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú síce momentálne zrušené, naďalej však môžeme krv darovať v odberných centrách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfuziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.

      Buďme v tomto období k sebe ohľaduplnejší a využívajme možnosť objednať sa na presný čas. Viac informácií: https://redcross.sk/korona/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19/

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj v tomto neľahkom roku poznačeným pandémiou sme sa rozhodli spoločne pridať sa do celoslovenskej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“, ktorej hlavnou myšlienkou je potešiť osamelých seniorov vianočnými darčekmi. Najmä teraz v tejto ťažkej dobe sú starkí v domovoch mnohokrát bez povolených návštev, a preto pocit, že ani v týchto ťažkých časoch nie sú sami, potrebujú o to viac.

      S láskou pripravené darčeky od našich študentov a pedagógov sme odovzdali Vysokošpecializovanému Odbornému ústavu Geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach, ktorý spolupracuje s našou školou pri vykonávaní praxe. Kvôli prísnym protipandemickým opatreniam sme tieto dary nemohli osobne odovzdať starkým.

      Darčeky prebral pán riaditeľ PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a pani námestníčka pre ošetrovateľstvo - PhDr. Tatiana Turoková, MPH.

      Sme veľmi radi, že sme sa do tejto vianočnej výzvy zapojili a vyčarili tak úsmev na tvárach tých, ktorí to najviac potrebujú.

                                                                                                                                                                ŽŠR

     • Netradičný darček

     •       Predvianočný čas býva spojený s nákupnou horúčkou - každý zháňa pre blízkych a známych niečo originálne, špeciálne, výnimočné .... Nie všetci však túžia po takýchto darčekoch. Rodina malého Timotejka z Belej nad Cirochou sa potešila ľudskej spolupatričnosti, ktorú našla v 14 vreciach pod vianočným stromčekom v škole. Spolupatričnosť a ochota pomôcť boli v podobe vyzbieraných PET vrchnákov.   Budúci zdravotnícki pracovníci a zamestnanci našej školy tak 14. decembra 2021 pripravili veľké vianočné prekvapenie, naozaj veľké, lebo zaplnilo celé auto.

              Všetci veríme, že 14 vyzbieraných vriec PET vrchnákov Timotejkovej rodine aspoň trošku pomôže uľahčiť život a spríjemniť tento predvianočný čas.

              Ďakujeme.

             Zbierka nekončí…. ZBIERAME ĎALEJ !!!

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje