• Novinky

     • Prvé miesto na BIO-PSY-SOC olympiáde

     • BLAHOŽELÁME,

       žiačkam V. Kozlaiovej, K. Dudekovej, V. Dunovej, S. Figľárovej, K. Kukovej, V. Piskovej  (všetky IV.B/ZA trieda) a T. Martenekovej a A. Shramkovej (III.B/ZA trieda) za víťazstvo v online BIO – PSY – SOC olympiáde 14. ročníka kampane Červené stužky 2020 konanej 1.12.2020. Súťaže sa zúčastnilo 24 škôl a 139 účastníkov.

                  Prajem všetkým žiačkam veľa zdravia, múdrosti a nech získané vedomosti využijú v ďalšom štúdiu aj v osobnom živote. (Kolárovská, koordinátor projektu)

     • Projekt "Intervencie s asistenciou zvierat II." (Animal Assisted Intervention)

     • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, rozbehla krásny projekt podpory, pri ktorej môžu ľudia profitovať z posilňujúceho účinku zvierat.

      Počas týchto dní dostávajú náklonnosť, ktorú psy inak radi rozdávajú ľuďom, pedagógovia a zamestnanci školy avšak využiť potenciál kontaktu so psom plánuje škola aj za účelom psychosociálnej podpory študentov.

      Do tohto projektu sú zapojení DASTY a ELFI z Černostudničního vrchu, a je od začiatku podporovaný organizáciou Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

     • Mikulášska súťaž

     • Do 8. 12. 2020 mali žiaci školy možnosť zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu koláž fotiek s témou Mikuláš. Ktorá trieda zvíťazila? Budete prekvapení. Na prvom mieste sú žiaci z večernej formy štúdia - I. B/PS/V. Na druhom mieste je trieda II. MAS a tretí sú žiaci z II. B/PS.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •      Dňa 7. decembra 2020 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 14 žiaci 4-ročného študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a masér.

           Tohtoročné kolo bolo však úplne iné a líšilo sa od predošlých ročníkov. Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj túto súťaž, ktorá sa nakoniec uskutočnila online.

           Všetci súťažiaci absolvovali písomnú časť pozostávajúcu z počúvania a čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Traja žiaci postúpili do ústnej časti súťaže. Boli testovaní z rozprávania príbehu a opisu obrázka.

           Online súťaž dopadla veľmi dobre. Súťažiaci ukázali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti a sme na nich právom hrdí. Nie každý sa však môže stať víťazom, ale najdôležitejšie je zúčastniť sa.

      Tu sú naši víťazi:

      Na 1. mieste sa umiestnila Viera Veronika Budíková z I.A/PS, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.

      2. miesto získala Lea Grbičová zo IV.A/ZA  a 3. miesto si odniesol Dávid Hugo Sekerák z II.B/PS.

           Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdá víťazom diplomy a ceny po návrate žiakov do školy.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Vianočné prekvapenie

     • Do galérie Vianočné prekvapenie boli pridané fotografie.

      🎅 🎄Dňa 1.12.2020 sme navštívili Dom Sociálnych Služieb 🏨 Arcus na Skladnej ulici, kde sme s pani riaditeľkou PhDr. Anou Hencovskou MBA, odovzdali vianočné darčeky 🎁pre seniorov tohto zariadenia.Týmito darčekmi učitelia i žiaci našej školy prispejú k sprijemneniu vianočných chvíľ klientom tohto zariadenia.🎅 🎄

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Do galérie Svetový deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

      Aj tento rok naša škola podporila 14. ročník kampane Červené stužky.  Nezastavilo nás ani dištančné vzdelávania, ani corona -time.

                  1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS sme v rámci dištančného vzdelávania podporili online hodinami cez ZOOM, na ktoré sme sa aj náležite pripravili. Online hodín sa zúčastnili žiaci II.A/PS, II.B/PS, II. MAS, IV.B/ZA s MUDr. Kolárovskou a žiačky III.A/ZA s PhDr. Čigášovou a Mgr. Áronovou Fedoreňkovou.

                  Na niektorých online hodinách boli prítomné aj žiačky z III.B triedy – T. Marteneková a A.Shramková. Žiačky sú členkami mládeže SČK a koordinátorkami projektu SOM, ktorý je zameraný na prevenciu HIV/AIDS na základných a stredných školách. Dievčatá hovorili o svojej práci v rámci projektu SOM. Patrí im veľké ďakujem za ochotu zúčastniť sa online hodín a za aktivitu v projekte.

      Ďalšie aktivity na škole: 

      - poslali sme 3 práce do literárnej súťaže My a vírusy 21.st. v rámci kampane (K. Kromka II.MAS, T. Simoník I.MAS, L. Jakabová II.B/PS)

      - 10 žiakov našej školy sa zúčastnilo 1.12. online BIO – PSY – SOC olympiády so zameraním na problematiku HIV/AIDS (IV.B/ZA – 7 žiakov, III.B/ZA - 2 žiaci, II:MAS -1 žiak)

      Všetkým zúčastneným žiakom za reprezentovanie školy aj v týchto neľahkých časoch ďakujeme.

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole, v dôsledku epidemiologických opatrení nie je možné osobne si prezrieť školu, preto prijmite naše pozvanie na návštevu formou videoprezentácie.   SZS.mp4

       

       

       

     • Projekt "Intervencie s asistenciou zvierat"

     • Zvieratá sú v modernej spoločnosti považované za faktory, ktoré pozitívne vplývajú na zamestnancov, umožňujú psychické prestávky, pripomínajú zamestnancom, aby sa pozastavili, nestresovali, udržiavajú pozitívnu náladu na pracovisku.

      V spolupráci s občianskym združením Zvieratá a ľudia navzájom sme dnes odštartovali projekt so špeciálne vedeným a pripravovaným psom pre Intervencie s asistenciou zvierat (Animal Assisted intervention).

     • Svetový deň predčasne narodených detí - 17. november

     • Do galérie Svetového dňa predčasne narodených detí boli pridané fotografie.

      Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, ročne je to viac ako 5 000 detí. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30%. Tejto problematike sa na Slovensku už deväť rokov venuje OZ malíček. A práve 17. november je dňom, kedy sa pozornosť sústreďuje práve na osvetu a podporu rodín s predčasniatkami.

                  Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tradične nasvecujú najväčšie slovenské dominanty purpurovou farbou. Aj my na škole sa každý rok zapájame do tejto kampane pripnutím purpurovej stužky a zhotovením stuhy s detskými ponožkami. Pre pandémiu to tohto roku nie je možné, tak si to pripomíname aspoň takto, aby sme ukázali, že zázrak života existuje a nám bol daný v podobe malinkého bábätka do dlane.

     • Sme na nich hrdí

     • V dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020 sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Viacerí učitelia odborných zdravotníckych predmetov i samotní žiaci vyšších ročníkov to chápali ako svoje poslanie a bez očakávania finančnej odmeny sa sami dobrovoľne prihlásili a ponúkli svoje služby ministerstvu obrany a samosprávam. Do testovania sa zapojilo  5 učiteľov a 38 žiakov. Učitelia realizovali odbery, žiaci boli poverení prevažne administratívou, ale žiaci večerného štúdia v odboroch zdravotnícky záchranár a praktická sestra pracovali aj pri odberoch. Ďakujeme.  

     • Čo naši žiaci čítajú v karanténe

     • Aj keď sme v období zatvorených škôl a naši študenti sa vzdelávajú dištančne, čo znamená tráviť veľa času pri počítači, mnohí sa zapojili do výzvy a poslali fotky kníh, ktoré prečítali alebo momentálne čítajú. Ako vidieť, zaujíma ich všeličo od literatúry fantasy až po knihy s tematikou druhej svetovej vojny a holokaustu...

      Sme naozaj radi, že klasická kniha ešte stále obstojí v boji s digitálnymi médiami a mnohí naši študenti sú jej verní.

      Tešíme sa, keď sa brány stredných škôl znova otvoria a my všetci sa znovu stretneme😊

     • Ochrana detí pred násilím

     • V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. 

     • Koronavírus 2019/COVID – 19/

     •  

      https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

       


      Usmernenie ministerstva školstva

      Sme_doma-radi_skolsky_psycholog.pdf

       

      Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/ - skrátené

       

      Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplota nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach, podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

       

      Podmienky vstupu do školy od 1.9.2021

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 17.2.2020 sa na našej škole konalo školské kolo medzipredmetovej prírodovednej súťaže pod názvom BIFYCHEMATINF, na ktorej sa zúčastnilo 6 žiakov druhých ročníkov (II.A/ZA, II.B/ZA, II.MAS). Naši mladí prírodovedci sa popasovali s úlohami, ktoré rozvíjajú všeobecný rozhľad v prírodných vedách. Svoje vedomosti si porovnávali z oblasti   biológie, chémie, matematiky, fyziky a informatiky.

      Úspešní riešitelia si od pani riaditeľky prevzali hodnotné vecné ceny.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme 

       

       

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje