• Konferencia o virtuálnej realite

     • Dňa 7.6.2023 sme boli prezentovať našu Virtuálnu anatomickú učebňu (VAU) na konferencii na tému Využitie virtuálnej reality (VR) v priemysle, ktorá sa konala v rámci Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji v Poprade.

      Konferencia bola pre nás veľmi inšpirujúca, dozvedeli sme sa o nových formách virtuálnej reality a možnostiach výučby pomocou virtuálnej reality. Výučba pomocou virtuálnej reality na technických odborných školách prebieha oveľa intenzívnejšie. My sme tam boli jediná stredná zdravotnícka škola.

      Postrehy z konferencie očami žiakov:

      „Konferencia o virtuálnej realite mi v mnohom otvorila oči. Doposiaľ som nevedela, že sa VR používa na stredných školách v takej miere. Nás, aj iných stredoškolákov na hodinách zaujímavou formou mnohému naučí, a tak získavame zručnosti do moderného sveta. Nadobudla som veľa nových poznatkov, ktoré využijem v bežnom živote.“ (A. Hausová, I.B/PS).

      „Získala som inšpiráciu a väčší rozhľad v oblasti virtuálnej reality. Aj naša VAU učebňa je už pokročilejšia, je zameraná na dynamickú anatómiu čiže viac fyziológiu. Zaujalo ma využitie a rozšírenie virtuálneho vzdelávania na slovenských školách. Na technických školách žiaci majú možnosť pomocou virtuálnej reality viac vidieť, precvičovať si potrebné úkony a tým šetriť materiál (napr. zváranie).“  (N. Kožená, I.B/PS).

     • Súťaž značka kvality

     • Dňa 2.6.2023 zasadala hodnotiaca komisia pre udelenie Značky kvality školských parlamentov za školský rok 2022/2023. V tomto pilotnom ročníku sa zapojilo 27 stredných škôl z celého Košického kraja.

      Našej škole bola udelená značka kvality – Strieborný Školský parlament

      Zo získaného úspechu sa veľmi tešíme a dúfame, že budúci rok zabojujeme o titul Zlatého školského parlamentu.

      Školský parlament

     • Súťaž vo futsale

     • Krásne druhé miesto v 7.člennej skupiny Školského pohára predsedu KSK vo futsale, kde naši chlapci nestačili vo finále na športovcov zo Športového gymnázia Tr. SNP.

      Blahoželáme.

     • Olympiáda z anatómie a fyziológie

     • Dňa 11. 5. 2023 sa konalo po piatykrát školské kolo olympiády z anatómie a fyziológie na našej škole. Do školského kola postúpili víťazi triednych kôl. Do triednych kôl sa zapojilo 52 žiakov druhých a tretích ročníkov denného štúdia odboru PS a MAS.

                  Do školského kola postúpilo 14 žiakov. Žiaci písali didaktický test a zároveň v praktickej časti mali popísať časti orgánov vyznačené na modeloch.

                  Olympiáda prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére.

       

      Tohtoroční víťazi a experti v ANF:

       

      1. miesto: Patrícia Grubiaková III.B/PS
      2. miesto: Lucia Artimová II.A/PS
      3. miesto Mária Magdaléna Ondušová II.A/PS

       

                  Všetkým zúčastneným blahoželáme. Víťazi boli pani PhDr. Annou Hencovskou, MBA  ocenení vecnými cenami a diplomom. Tešíme sa na pokračovanie v novom školskom roku :-).

                 

                 

     • Majáles na Kukučínke

     • Dňa 18.5. sa na pôde našej školy konal nultý ročník Majálesu v štýle BLACK & WHITE. V priestoroch telocvični sa tancovalo na hity, ktoré hral náš dvorný školský DJ Radko. Potešila nás aj pestrá tombola. K zábave prispeli tanečné súťaže a fotobunka. Svoje sily sme si dopĺňali pri bohatom pohostení vďaka našim žiakom.

      Veľké ďakujem patrí aj všetkým učiteľom, ktorí sa spolu so svojimi žiakmi zabávali na tejto výbornej školskej akcii. Veríme, že Majáles sa stane našou novou každoročnou tradíciou.

      Školský parlament

     • IV. ročník Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie

     • IV. ročník Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie - 18.5.2023Už v poradí štvrtýkrát usporiadala Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice II odbornú konferenciu, ktorej garantom bola riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA. Na podujatí sa zúčastnili aj námestníčky, vedúce sestry a vedúce fyzioterapeutky zo zdravotníckych zariadení v Košiciach, v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Konferencia sa konala v spoločenskej miestnosti Kultúrno – spoločenského centra Južan v Košiciach.Ako už je zvykom, podujatia sa zúčastnili všetci žiaci vyššieho odborného štúdia, z ktorých niektorí mali možnosť prezentovať sa. Odborné prednášky odprezentovalo spolu osem žiakov zo študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Päť sestier z praxe prispelo svojimi príspevkami a do podujatia sa zapojili aj dve žiačky študijného odboru praktická sestra na našej škole. V rámci spolupráce so SZŠ Rožňava, prispela svojou prednáškou o zdravej strave aj žiačka z tejto školy zo študijného odboru asistent výživy. Medzi témami, ktoré sme mohli počuť určite zaujali informačno-technologické pokroky pri poskytovaní starostlivosti dialyzovaným pacientom, edukácia pacientov s implantovaným kardioverter-defibrilátorom, zavádzanie CVK a jeho ošetrovanie, zaujímavé boli konkrétne kazuistiky pacientov z ambulancie urgentného príjmu, ale aj najnovšia liečba a edukácia detských pacientov so syndrómom krátkeho čreva. Fyzioterapeuti prispeli svojimi výsledkami fyzioterapie u pacientov s endoprotézami, pri syndróme bolestivého ramena, po ochrnutí tvárového nervu a prezentovali aplikáciu kineziotejpu. Vypočuli sme si aj odprezentovanú úspešnú prácu SOČ na tému očkovanie u detí, ale aj výskyt Dunning-Krugerovho efektu u stredoškolákov, či ošetrovanie detského diabetika, špecifiká práce sestry na operačnej sále a vnímanie duševne chorých spoločnosťou.Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a tešíme sa už teraz na stretnutie o rok na V. ročníku konferencie.

     • Konferencia

     • Dňa 17.05.2023 Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov organizovala XIV. Regionálny odborný deň MTP pracovníkov v GES Clube v Košiciach. Na konferencii vystúpili aj žiačky III.B/PS Viktória Kočišová a Sofia Pástorová a odprezentovali výsledky prác SOČ. Podporu žiačkam prišla vyjadriť aj pani riaditeľka PhDr. Anna Hencovská, MBA.

     • Účelové cvičenie

     • Dnes sa naši druháci zúčastnili účelového cvičenia. Počasie nám opäť prialo, v nohách máme 9 km a pekné zážitky so štvornohým pomocníkom Mestskej polície. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli aj od zamestnancov CO mesta Košice. Za ich čas im veľmi pekne ďakujeme.

     • Nové číslo školského časopisu Novinky z Kukučínky

     • Milí študenti,

      predstavujeme vám nové číslo nášho/vášho školského časopisu Novinky z Kukučínky. V novom, farebne sviežom šate, plný príspevkov od vašich spolužiakov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým prispievateľom za ich čas a námahu, ktorých výsledkom je zaujímavé čítanie. Zároveň chceme vyzvať vás ostatných, aby ste dali hlas svojmu obľúbenému výtvarnému alebo literárnemu dielu. Hlasovanie bude spustené v nadchádzajúcich dňoch.

      Želáme vám príjemné čítanie.

      Mgr. Lucia Onderišinová, koordinátorka školského časopisu

     • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

     • V piatok 12. mája 2023 sa na našej ,,Kukučinke" konala slávnostná rozlúčka so štvrtákmi IV.A PS, IV.B PS, IV.MAS. Okrem štvrtákov sme sa rozlúčili aj s našimi žiakmi študijného odboru zdravotnícky záchranár II.ZZ PKŠ denná forma.
      V úvode sa prihovorila riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA. Poďakovala žiakom a pedagógom za ich doterajšie vynaložené úsilie a zaželala im veľa šťastia k blížiacej sa maturitnej skúške. Nechýbal príhovor našich žiakov zo Školského parlamentu.
      Na záver riaditeľka školy ocenila jednotlivých žiakov za vynikajúci prospech a hojnú účasť v mimoškolských aktivitách.
      Nasledovalo spoločné fotenie.

      Žiakom prajeme úspešné zlvádnutie maturitnej skúšky.

     • Prevencia aktívneho a pasívneho tabakizmu

     • Žiaci prvých ročníkov (I.MAS, I.A/PS, I.B/PS) sa v utorok 9.5. dozvedeli o rizikách aktívneho aj pasívneho tabakizmu na prednáške s MUDr. Maximom Koišom (RÚVZKE). Diskutovali o jednotlivých formách prijímania nikotínu, o jeho negatívnych účinkoch na organizmus človeka aj o možnostiach liečby závislosti na nikotíne.
       

     • EXKURZIA V CENTRE LIBERTA

     • So žiakmi 2. ročníka študijného odboru DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT sme navštívili Centrum Liberta. Centrum sa zaoberá okrem iného intenzívnej rehabilitácii detí a dorastu s poruchami pohybu. Zariadením nás previedla riaditeľka PhDr. Renáta Ferencsik a predstavila nám terapie, ktoré poskytujú, napríklad Snoezelen®, Senzorická integrácia, TheraSuit®, TheraTogs, SpiderSuit, či Giger MD® .  Realizácie niektorých terapií mali žiaci možnosť vidieť aj prakticky.

     • Deň Európy 2023

     • 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“. V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

      Dňa 5.5. žiaci II.B/PS navštívili európsku dedinku v Kine úsmev. Programom dňa nás previedol známy moderátor Jano Gordulič. V Európskej dedinke sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií. Vypočuli sme si rozhovory so zaujímavými hosťami, Ivan Štefanec – poslanec Európskeho parlamentu, Peter Pollák - poslanec Európskeho parlamentu a Andrej Stančík - štátny tajomník, MZVEZ.

     • Ocenenie žiakov v projekte CLIL

     • 4.5. 2023 pani riaditeľka školy odovzdala diplomy a vecné ceny účastníkom školského kola projektu CLIL. Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA poďakovala žiakom za prácu, ktorú vykonali nad rámec svojich bežných študijných povinností, ocenila ich ochotu, úsilie, ktoré vynaložili pri príprave. Vyjadrila presvedčenie, že skúsenosti, ktoré v projekte CLIL získali, využijú počas svojho ďalšieho štúdia a aj vo svojej práci. Súčasne vyjadrila, že je hrdá na študentov, lebo škola dostala pozitívnu spätnú väzbu od pracovníčky KSK, ktorá bola prítomná na prezentácií projektu CLIL na našej škole.

     • 45. ročník SOČ

     • So svojimi skúsenosťami na celoslovenskom kole sa podelila žiačka Viktória Kočišová (III.B/PS):

      „Som veľmi rada, že práve ja som mala možnosť sa zúčastniť tejto úžasnej príležitosti, ktorú nemá každý študent. Umiestnila som sa na 6. mieste ako úspešný riešiteľ SOČ na 45. ročníku s témou Očkovanie detského pacienta. Odnášam si odtiaľ plno nových skúseností, zážitkov a hlavne spomienok, na ktoré budem spomínať celý svoj život. Keďže som v Modre bola prvýkrát, tak som sa rozhodla ísť navštíviť cintorín, kde je pochovaný Ľudovít Štúr a musím povedať, že som za to vďačná, pretože inak by sa mi táto príležitosť asi nikdy nenaskytla. Určite Vám ako žiačka tejto školy odporúčam pracovať na Vašich prácach SOČ a ak budete úspešní, budete mať takúto príležitosť, akú som mala ja aj Vy.

      Takto na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať mojej konzultantke MUDr. Alene Kolárovskej, ktorá mi venovala svoj voľný čas, svoje vedomosti a odborné skúsenosti v tomto odbore a aj vďaka nej som mala možnosť sa dostať s mojou prácou až tak ďaleko. Je to skúsenosť na nezaplatenie.

     • Exkurzia v Levoči

     • Dňa 4.mája 2023 sme so žiakmi druhých ročníkov denného štúdia navštívili Levoču, kde sme si prezreli Knižnicu pre nevidiacich Mateja HrebenduMúzeum špeciálneho školstva.

      Knižnica pre nevidiacich má viacero oddelení, ktorými nás postupne v dvoch skupinách previedli pracovníčky knižnice. Bolo zaujímavé sledovať proces výroby knihy v Braillovom písme od korektúry, sadzby až po samotnú tlač, taktiež výrobu reliéfnych obrázkov do kníh pre nevidiacich. Prezreli sme si aj oddelenie detských kníh a priamo sme sa zúčastnili aj nahrávania zvukovej knihy v nahrávacom štúdiu.

      V historickom centre Levoče sídli Múzeum špeciálneho školstva. Múzeum je interaktívne, návštevníci sa môžu exponátov dotýkať a vyskúšať si ich. Videli sme pomôcky nielen pre nevidiacich, nepočujúcich, ale aj pre deti s autizmom a iným mentálnym postihnutím.

      Po všetkom, čo sme videli a zažili, sme si uvedomili veľmi dôležitú vec, a tou je vďačnosť za to, že sme zdraví a nepotrebujeme k učeniu špeciálne pomôcky. Zároveň cítime obdiv k ľuďom, ktorí denno-denne musia čeliť rôznym prekážkam, ktoré im ich postihnutie prináša.

      Mgr. Lucia Onderišinová, Mgr. Katarína Žitňanská

     • Mladý Európan 2023

     • Dňa 28.4.2023 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa konalo regionálne kolo vedomostnej súžaže o Európskej únii. Našu školu reprezentovali žiaci II. MAS - B. Šalátová, D. Dragan, Š. Novák. Žiaci vypracovali a v stanovenom čase zaslali prezentáciu o Španielsku, ktoré od 1.7.2023 prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Do regionálneho kola postúpilo 7 škôl a v náročnej vedomostnej súťaži náš tím obsadil krásne 4. miesto, hneď za žiakmi troch košických gymnázií. 

     • Školské kolo CLIL

     • Dňa 27.04. 2023 sme úspešne absolvovali školské kolo projektu CLIL.  Sme radi, že sme pri tejto príležitosti mohli privítať aj Mgr. Natáliu Vince, metodičku z odboru školstva KSK, ktorá výkony našich žiakov hodnotila veľmi pozitívne.

      Pre pedagógov vôbec nebolo ľahké rozhodnúť o najlepších dvojiciach, lebo konkurencia bola veľmi silná a žiaci odprezentovali svoje témy v anglickom jazyku na veľmi dobrej úrovni.

      Pri príležitosti 10. ročníka CLIL projektu sme sa rozhodli, že ocenení riaditeľkou školy budú všetci účastníci školského kola. Úspešným žiakom blahoželáme a veríme, že získané vedomosti a zručnosti budú prínosom pre ich profesijný život.

      Dobré výsledky našich žiakov sú ovocím spolupráce učiteľov odborných predmetov a anglického jazyka, ktorým tiež úprimne ďakujem za ich úsilie.

      Koordinátor CLIL projektu

       

     • Beseda so spisovateľom Antonom Laučekom

     • Dňa 27. apríla 2023 našu školu navštívil vzácny hosť, spisovateľ doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. Pán docent učí na Fakulte humanitných vied a Fakulte elektrotechniky Žilinskej univerzity. Okrem širokého záberu literárnych tém sa venuje mediálnej komunikácii a vedie aj prednášky z rétoriky. Našim študentom predstavil svoju tvorbu, upozornil na nebezpečenstvá mediálneho sveta, pobavil aj vtipnými príhodami zo svojej pedagogickej praxe.

      Ocenil, že máme aj študentov, ktorí píšu, či už poéziu alebo prózu a dal im aj niekoľko rád. V závere okrem iného povedal: ,, Na svete sú dve skupiny ľudí. Tí, ktorí pomáhajú iným alebo tí, ktorí myslia  len na seba. Vy ste tí, ktorí budú pomáhať iným a ja vám k tomu gratulujem.“

     • Súťaž LEŠKA - LIEČ – ŠPORTUJ – KVÍZUJ

     • Dňa 26.4. sa žiačky III.A/PS a III.B/PS zúčastnili pilotnej súťaže pod názvom LEŠKA. S nápadom na takúto originálnu súťaž prišiel Študentský parlament Košického kraja a so samotnou organizáciou pomohol Košický samosprávny kraj. Študenti tak zdolávali prekážkovú dráhu, v kvíze si zmerali svoje vedomosti a ukázali, ako vedia poskytnúť prvú pomoc. Záujem bol obrovský. Súťažilo až 46 prihlásených družstiev. Naše dievčatá sa umiestnili na krásnom 1. mieste v kategórii Prvá pomoc. Našim dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov.

       

      Študentský parlament

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje