• Technická podpora MMM

     • A opäť sme boli súčasťou MMM, keď sme aktívne prispeli ku hladkému priebehu na občerstvovacej a osviežovacej stanici.

     • Exkurzia ZEVO

     • V súčasnosti patrí  ZEVO k najmodernejšiemu, najefektívnejšiemu, ale aj najekologickejšiemu spôsobu nakladania s odpadmi. Na Slovensku sa môžu pýšiť týmito zariadeniami len dve mestá – Bratislava a Košice.

      Dňa 13. septembra sa študenti II.A/PS zúčastnili vzdelávacieho  programu   o správnom nakladaní s odpadom. Vďaka zaujímavému obsahu a interaktívnym prvkom sa   atraktívnou formou dozvedeli viac o problematike odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Tento program pre našich študentov bezplatne zabezpečilo Centrum environmentálnej výchovy za podpory mesta Košice a spoločnosti NATUR-PACK .

     • Odborný liečebný ústav psychiatrický PREDNÁ HORA

     • 13.9.2023 sa žiaci II.MAS a II.B PS zúčastnili Odbornej exkurzie - ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ PREDNÁ HORA spolu s triednymi učiteľmi. Spoločnosť im tentokrát robila aj riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA.

     • Exkurzia III.A/PS v NTS

     • V rámci odborných exkurzií sme dnes s triedou III.A PS absolvovali krátku exkurziu v Národnej transfúznej stanici v UNLP, Tr. SNP 1, Košice a dozvedeli sa viac o možnostiach a podmienkach darovania krvi🩸 Ďakujeme

     • Odborná exkurzia

     • Dňa 13.9.2023 sa žiaci II.B/PS a II. MAS zúčastnili odbornej exkurzie v špecializovanom zariadení OLUP Predná Hora spolu s riaditeľkou školy PhDr. Annou Hencovskou, MPH, Mgr. Slavka Kalafusová, PhDr. PaedDr. Edvin Berger, PhD, a Mgr. Jana Legárdová.

     • Dar od spoločnosti SAMSUNG

     • Spolupráca našej školy so spoločnosťou Samsung má svoje počiatky v máji 2019, keď bola zriadená virtuálna anatomická učebňa. Teraz, na začiatku školského roka 2023/2024, sa tešíme z daru v podobe Samsung TV. Je umiestnený v telocvični, bude využívaný na hodinách TSV a na akciách organizovaných školou. 

      Ďakujeme.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Žiaci 3 tích ročníkov študijného odboru MASÉR a PRAKTICKÁ SESTRA od 6. do 8. septembra absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Počas kurzu si vyskúšali rôzne zaujímavé stanovištia. Súťažili v streľbe zo vzduchovej pušky, ale hravo zvládli aj zdravotnícku prípravu. Posledný deň preveril ich kondíciu a orientáciu v prírode orientačný beh. 🏃‍♀️🏃Tri dni v skvelej nálade, za účasti krásneho počasia nás len utvrdilo v tom, že ďalší úspešný školský rok je pred nami 🌞Víťazom srdečne blahoželáme 🥇

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo na školskom dvore a našich školákov privítala a prihovorila sa im pani riaditeľka – PhDr. Anna Hencovská, MBA. Na záver svojho vystúpenia popriala žiakom i učiteľom úspešné vykročenie do nového školského roku.

     • Záver školského roka 2022/2023

     • Pripomeňme si ešte raz záver školského roka 2022/2023 u nás na Kukučínke v podobe týchto krásnych záberov, kedy nás svojou vzácnou návštevou poctil predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

      Nech sa páči nahliadnite.

     • Koniec školského roka 2022/2023

     • Aj takto vyzeralo slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 za prítomnosti vzácnej návštevy predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.

     • Návšteva z Banskej Bystrice

     • Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica spolu s pedagógmi PhDr.Alexandra Tauferová, PhDr. Miroslava Rúžičková a žiakmi dňa 27.6.2023 navštívili našu školu.

      V rámci návštevy si prezreli VAU učebňu, kde sa im venovala MUDr.Kolárovská. Po prehliadke našej školy, učební ich zaujala učebňa prvej pomoci, kde si mohli overiť a doplniť praktické a teoreticke vedomosti z prvej pomoci za prítomnosti Bc.Miroslava Nagya.

      Žiakom a pedagógom sa takáto návšteva u nás, kde sa aj mnoho naučili veľmi páčila. A tak sa v blízkej budúcnosti tešíme MY na Banskú Bystricu.

      Srdečná vďaka všetkým zúčastneným.

     • Týždeň dobrovoľníctva

     • Dňa 29.6. sa žiaci I.A/PS, I.B/PS, II.A/PS a dve žiačky z II.MAS v spolupráci s triednymi učiteľmi zúčastnili v rámci týždňa dobrovoľníctva skrášľovania okolia našej školy. V bezprostrednej blízkosti našej školy sa nám podarilo vyzbierať tri plné vrecia rôzneho odpadu.

     • Tretiaci v Nyiregyháze

     • A opäť sa a aj tento krát po roku tretiaci spojili a vybrali sa na školský výlet do maďarskej ZOO v Nyiregyháze. Na ploche 30 hektárov sme mali možnosť vidieť  zaujímavé druhy živočíchov z rôznych kútov sveta, (ktoré boli mimoriadne fotogenické a ochote nám pózovali). Okrem tradičných slonov, levov, tigrov a zebier bolo veľkým lákadlom ocenárium plné pestrofarebných druhov rýb, ba dokonca majestátnych žralokov. Počasie nám trochu neprialo, utekali sme pred lejakom a krúpami, ale nakoniec sme sa príjemne unavení s peknými zážitkami vrátili domov.

      III.A/PS a III.B/PS

     • Branno - športový deň pre zamestnancov KSK

     • V príjemnom prostredí školy v prírode KYSAK sme v stredu 21.06.2023 boli súčasťou branno - športového dňa pre zamestnancov KSK.

      PhDr. Lenka Halás Birková a Mgr. Lenka Matušková si spolu s našimi šikovnými žiakmi triedy 1.ZZ/PKŠ Roman Lörinčík a Lukáš Kovalčík pripravili ukážky z prvej pomoci, kardiopulmonálnej resuscitácie a obväzovej techniky. Deň to bol veľmi príjemný a veríme, že aj poučný. Už teraz sa tešíme opäť o rok! #rozhybanykraj

     • Slávnostné vyradenie ABSOLVENTOV

     • 16.06.2022 sa konalo slávnostné vyradenie absolventov v Kultúrno - spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici v Košiciach.
      15 diplomovaných všeobecných sestier a 18 diplomovaných fyzioterapeutov si z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzalo vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s oprávnením používať profesijný titul ,,diplomovaná všeobecná sestra" a ,,diplomovaný fyzioterapeut".
      Všetkým zúčastneným srdečne BLAHOŽELÁME !

     • Zbierka pre Timotejka končí

     • Dňa 14.6.2023 si mamka malého hrdinu Timotejka prišla poslednýkrát prevziať zbierku PET vrchnákov. Bola veľmi vďačná, ale zároveň nesmierne smutná, lebo 29.5.2023 životná púť jej chorého syna Timotejka skončila vo veku nedožitých trinástich rokov. Prišla sa rozlúčiť, zaspomínať a poďakovať za podporu všetkým, ktorí sa do zbierky od školského roka 2021/2022 zapojili.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje