• Dokumenty školy

     • Meno inštitúcie
          Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

      Adresa
          Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice
          Kukučínova 40
          041 37 Košice

      Úradné hodiny

                  Pondelok       9.00-11.00      12.00-14.00

                  Utorok           9.00-11.00      12.00-14.00

                  Streda            9.00-11.00      12.00-14.00

                  Štvrtok           9.00-11.00      12.00-14.00

                  Piatok            9.00-11.00      12.00-14.00

       

      Identifikačné číslo organizácie: 00 606 758
      DIČ: 2021141991


      Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

      Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

      • osobne
           Sekretariát riaditeľky školy
           Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
           Kukučínova 40
           041 37  Košice

       

       Pondelok 

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Utorok

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Streda

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Štvrtok

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Piatok

       9.00-11.00 12.00-14.00

      • poštou
          Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
           Kukučínova 40
           041 37  Košice
      • telefonicky
           055/6221216, 055/6234418
      • faxom
           055/6221216
      • elektronickou poštou
           szskosice@kukucinka.sk

      Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

      Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky
  • Prednáška s Mgr. Tereziou Lengyelovou o práci sestry v ADOS-e 3.12.2019