• Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie I

      • V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde Mestskej časti Košice – Juh sa 11. 5. 2018, v predvečer Medzinárodného dňa sestier, uskutočnil prvý ročník  konferencie pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie. Konferenciu otvorila v zastúpení riaditeľky SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach zástupkyňa školy RNDr. Milina Rákayová.

       Konferencie sa zúčastnilo viacero vzácnych hostí:

       1.      RNDr. Helena Turisová – bývalá dlhoročná riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach, bývalá prezidentka Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a bývalá predsedníčka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto,

       2.      PhDr. Mgr. Helena Hrušková – sestra samosprávneho kraja,

       3.      Mgr. Iveta Fabianová - prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II,

       4.      PhDr. Jana Jacková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo UN LP, Rastislavova 43, Košice,

       5.      PhDr. Tatiana Turoková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, VŠOÚG,

       6.      PhDr. Renáta Popiková – vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti DFN,

       7.      Mgr. Mária Lenártová – námestníčka pre ošetrovateľstvo Železničné zdravotníctvo Košice,

       8.      PhDr. Mgr. Ingrid Dreisigová – hlavná sestra LVN,

       9.      PhDr. Anna Schmiedl, MPH – vedúca regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice,

       10.  PhDr. Marianna Mužíková – zástupca Nemocnice Košice – Šaca a. s.,

       11.  RNDr. Helena Viravcová – zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ Moyzesova 17, Košice,

       12.  MUDr. Alena Kolárovská – garant nultého ročníka konferencie Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie.

       Svoju účasť ospravedlnila Mgr. Elena Červenáková – prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Mgr. Zuzana Nagyová – prezidentka Regionálnej komory fyzioterapeutov pre Východoslovenský kraj,

       Za organizátora konferencie – Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Košice II sa prihovorila Mgr. Iveta Fabianová. Ako organizátor a odborný garant konferencie sa prítomným prihovoria PhDr. Valéria Dluhošová, zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach.

       Nasledovali dva bloky prednášok s diskusiou.

       Na úvod vystúpila Timea Grocká  z I. A/ZA triedy na SZŠ, Kukučínova  v Košiciach. Vo svojej prednáške priblížila ženu, ktorá bola priekopníčkou a zakladateľkou moderného ošetrovateľstva – Florence Nightingalovú.

       V podaní žiačok zo SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach odzneli príspevky na tému Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví a Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy.

       Odstráňme bariéru v hojení rán – prítomným odprezentovala vo forme videa MVDr. Dagmar Wágnerová. Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta – prednášku odprezentovala Mgr. Alena Antoníková, PhDr. Slávka Pástorová a Mgr. Mária Šoltysová z Longman , a. s. Voda živá ... takýto tajomný, metaforický bol názov prednášky Mgr. Ivety Fabianovej z UNLP OAIM. O perforačných poraneniach oka z pohľadu operačnej sestry prednášala Darina Kijovská a Zuzana Benkovská z očného oddelenia UNLP – súčasťou boli veľmi zaujímavé videá zo zákrokov pri poranení oka.

       Žiaci našej školy z tried III. DVS a III. DFT odprezentovali prednášky na tému:

       Úloha sestry v pooperačnej starostlivosti o pacientku s ochorením prsníka,

       Komplexná fyzioterapia u pacientov s lymfedémom dolnej končatiny,

       Pohľad sestry na dôsledky anestézie na ľudský organizmus,

       Využitie SM systému u pacientov s diskopatiou,

       Hypodermoklýza v ošetrovateľskej praxi,

       Význam pelvifemorálnych stabilizátorov panvy u pacientov s coxartrózou,

       Význam zooterapie pri vybraných neurologických ochoreniach,

       Využitie kineziotejpingu v oblasti kolenného kĺbu.

       Nechýbala diskusia, ktorá preverila argumentačné schopnosti našich prednášajúcich žiakov. V diskusii k témam prezentovaným zdravotníkmi z praxe sa prítomní žiaci dozvedeli veľmi veľa informácií z reálneho zdravotníckeho prostredia.

       Prednášky našich žiakov boli v priebehu diskusie veľmi pozitívne hodnotené prítomnými hosťami, nechýbali ani ponuky na pracovné miesta.

       Konferenciu ukončili Mgr. Iveta Fabianová a PhDr. Valéria Dluhošová. Vyjadrili presvedčenie, že táto vydarená akcia bude mať o rok pokračovanie.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje