• Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie III

      Budúce diplomované sestry a budúci diplomovaní fyzioterapeuti zo Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 v Košiciach po nútenej covidovej prestávke oslávili Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek spolu so skúsenejšími kolegami z Komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II dňa 31. mája 2022 konferenciou pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

      V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde mestskej časti Košice – Juh sa uskutočnil III. ročník konferencie, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác.

      Veľkým obohatením pre prítomných boli aj prednášky sestier z praxe. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti aj bývalé absolventky našej školy. Veľmi nás teší, že na konferencii vystúpila aj mladá autorka z priateľskej Strednej zdravotníckej školy, Námestie 1. mája 1v Rožňave.

      Medzi pozvanými hosťami boli aj námestníčky ošetrovateľstva zo zariadení, kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na získanie ďalších poznatkov – o rok na IV. ročníku konferencie.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje