• Novinky

     • SÚŤAŽ PRVEJ POMOCI 2022

     • Dňa 21.10.2022 sme zorganizovali 3. ročník SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2022 pre žiakov 3.ročníkov stredných škôl.

      Súťažilo 21 družstiev. Okrem testov, kde súťažné družstvá preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, kardiopulmonálna resuscitácia, uštipnutie hmyzom a iné.

      Ceny si z rúk VEDÚCEHO odboru školstva KSK Ing. Slavomíra Kožára, MBA za prítomnosti riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzali:

      1. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice

      2. miesto: Gymnázium Park Mládeže 5, Košice

      3. miesto: SZŠ, Masarykova 27, Michalovce.

      Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi, dipl.z.z, celému organizačnému tímu, žiakom, pedagógom.

      Ďakujeme všetkým školám a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

       

      (poradie: https://www.kukucinka.sk/a/sutaze)

     • DEŇ ZDRAVIA SENIOROV KSK v Trebišove

     • Dňa 21.10.2022 sa žiaci 4.MAS spolu s Mgr. Kvokačkovou zúčastnili akcie Deň zdravia seniorov KSK v Trebišove. Seniorom poskytli trocha relaxu vo forme klasickej masáže.

     • Odborné podujatie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice 1

     • Dňa 20.10.2022 sa v Kluboch zamestnancov UNLP Tr. SNP 1 v Košiciach uskutočnilo odborné podujatie, ktoré organizovala RKSaPA KE 1 v spolupráci s Centrom pre liečbu drogových závislostí, SZŠ Kukučínova 40, Košice a Ústavom ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach.
      Súčasťou podujatia bola prezentácia našej učiteľky odborných predmetov Mgr. K. Žitňanskej na tému S Erasmom na praxi v Španielsku, ktorý bol zameraný na skúsenosti zo zahraničnej mobility na šiestich pracoviskách v zariadeniach sociálnych služieb v Barcelone. Príspevok obohatili svojimi postrehmi a skúsenosťami počas odbornej klinickej praxe žiačky IV.A/PS Sára Petruňová a Simona Podlesná. Na príprave príspevku sa podieľali aj zástupkyňa RŠ Mgr. J. Antošová a Mgr. S. Popaďáková. Podujatím prítomných sprevádzala PhDr. I. Mochnacká, MPH.

     • Týždeň zdravej výživy

     • V priestoroch školy sa 19.10.2022 od rána šírila neodolateľná vôňa všakovakých dobrôt, ktoré pripravovali usilovné ruky našich žiakov pod vedením koordinátorky zdravého životného štýlu Mgr. J. Legárdovej. Ponúknuť sa mohol každý, kto mal chuť na ovocie alebo chcel vyskúšať nejakú zdravú nátierku.  

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

     • Dňa 18.10.2022 sme využili ponuku Národného inštitútu vzedlávania a mládeže a zapojili sme sa do elektronického testovania JESEŇ 2022. Test  overujúci čitateľskú gramotnosť riešilo 13 žiakov I. A/PS. Najlepí výsledok dosiahla E. Petrová - 63,33%. 

     • Exkurzia v dermato-kozmetickom salóne VÁNOK

     • Dňa 14.10. 2022 sa žiaci IV.A/PS a IV.B/PS zúčastnili exkurzie v dermato-kozmetickom salóne VÁNOK. Exkurzia bola zameraná na prácu s prístrojovú technikou v rámci kompetencií praktickej sestry. Taktiež boli žiakom odprezentované odborné aj estetické požiadavky na pracovníkov v takomto zariadení. Exkurzia bola obohatená aj o praktické ukážky ošetrenia pleti. 

     • XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

     • Dňa 14.10.2022 sa päť žiakov III.DVS a PhDr. I. Mochnacká, MPH zúčastnili odborného podujatia SKSaPA v hoteli Centrum v Košiciach. Sledovaním odborných príspevkov, zameraných na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny, si žiaci obnovili vedomosti a získali množstvo nových poznatkov. Vo foajé medicínski reprezentanti žiakom predviedli názorne ukážky používania pomôcok novej generácie, a to lôžko pre nadštandardnú starostlivosť na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré ponúka laterálnu terapiu, elektrické polohovanie všetkých častí ložnej plochy, vážiaci systém, mechanické predĺženie lôžka a zabudovanú RTG plošinu. Žiaci sa oboznámili aj s infúznym setom oranžovej farby, ktorý chráni liečivá pred účinkami UV žiarenia pri podávaní infúznej terapie, či s uzavretou PVK, jednorazovým turniketom pre deti a savým hemostatickým obväzom určeným na kompresiu a krytie periférnych žíl po odbere krvi.
      Za príležitosť zúčastniť sa prínosného podujatia ďakujeme predsedovi organizačného výboru konferencie PhDr. M. Laurincovi, PhD., MPH, dipl.s.

     • Odborná exkurzia na Oddelení urgentného príjmu

     • Dňa 11.10.2022 sa trieda I.ZZ PKŠ študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR pod vedením tr. učiteľky Mgr. Lenky Áronovej Fedoreňkovej zúčastnila odbornej exkurzie na Oddelení urgentného príjmu. Ďakujeme vedúcej sestre OUP Mgr. Zuzane Ružbašanovej za odborný výklad.

     • BREAST HEALTH DAY na Kukučínke

     • 15. október je vyhlásený ako celosvetový medzinárodný "Breast Health Day" venovaný práve prevencii rakoviny prsníka, skríningu, skríningovej mamografii a výhodám samovyšetrenia prsníkov. Aj naša škola sa zapojila do ružového októbra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

       

      Školský parlament

     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • ,, To chce klid a nohy v teple." (Švejk)

       

      PONOŽKY, PONOŽKY A EŠTE VIAC PONOŽIEK !!!

      Vraj sa tu nájdu aj takí, ktorí o našom PONOŽKOVOM OKTÓBRI ešte nepočuli?

      Tak čítajte ďalej ...

      Je to akcia, ktorú sme prebrali z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa nazýva SOCKTOBER (sock - ponožka, october - október). Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Veľa týchto ľudí, žije na ulici a presúva sa pešo.

      Na vlastných nohách. V zime, v lete, v daždi, v teple, v snehu. Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí 30 minút?

      AKO NA TO? ČO ROBIŤ? AKO SA ZAPOJIŤ?

      Potrebujete:

      Hlavne chuť pomáhať, nové ponožky ľubovoľnej farby, rôznych veľkostí a

      Krabičku s označením nájdete na vrátnici J

      AKCIA TRVÁ CELÝ MESIAC TEDA OD 1.10 DO 30.10.2022!!

       

      Školský parlament

     • Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie

     • Už od svojho vzniku realizuje Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku DNI NEZÁBUDIEK v uliciach slovenských miest. Každoročne na jeseň vyjdú do ulíc tisícky dobrovoľníkov s nežnými modrými kvietkami nezábudiek ako symbolmi krehkosti duše. Upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia a pomáhajú nám šíriť destigmatizáciu ohľadne duševných porúch. Za dobrovoľný príspevok do pokladničiek môžete získať malý modrý kvietok nezábudky a pomôžete tak realizácii destigmatizačných aktivít po celom Slovensku, nakoľko vyzbierané finančné prostriedky zostávajú v regiónoch, kde sa vyzbierajú.

      Dňa 7.10. sa aj naši žiaci zúčastnili verejnej finančnej zbierky, ktorá bola vyhlásená pod názvom Zbierka Dni nezábudiek 2022. Vyzbierané financie budú poukázané ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením. Ďakujeme žiakom, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili aj všetkým tým, ktorí finančne prispeli.

       

      Školský parlament

     • Maturanti v nemocnici novej generácie

     • Naši maturanti zo IV.A a IV.B odboru praktická sestra sa pod vedením PhDr. Valérie Dluhošovej a Mgr. Lenky Matuškovej dňa 30.09.2022 zúčastnili odbornej exkurzie v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach.​​​​​​​​​​​​​​

      V nemocnici nás srdečne privítala vedúca sestra klastra Žena a dieťa Mgr. Ľudmila Gajdošová. Sprevádzala nás pediatrickým oddelením, kde nám ukázala izby hotelového typu prispôsobené potrebám malého pacienta. Videli sme herňu, ktorá slúži školopovinným pacientom i ako učebňa.

      Na pôrodníckom oddelení sme si prezreli pôrodné sály i izby, na ktorých poskytujú mamičkám komplexnú predpôrodnú prípravu, samotný pôrod, ako aj popôrodnú starostlivosť.

      Naskytla sa nám unikátna možnosť vidieť prácu sestier Centrálnej prípravovne liekov. Na základe elektronicky predpísaného lieku lekárom sa cez nemocničný informačný systém a robotický automat pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom, ktorý minimalizuje možnosť zámeny či chýb.

      Nie len príjemné prostredie nemocnice, ale aj profesionálny a empatický prístup zdravotníkov nás utvrdil v presvedčení, že všetko sa dá ak sa chce a základom sú zapálení oduševnení zdravotníci.

     • Medzinárodný maratón mieru

     • Na 99. ročníku medzinárodného maratónu mieru dnes za našu školu bežali štafety dve družstvá.

      Učiteľská štafeta v zložení Mgr. Milan Vereš, Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková, Mgr. Lucia Kaloková a PhDr. Lenka Halas Birková.

      Štafetu za žiakov vytvorili družstvo Ján Škvarek (II.ZZ/PKŠ), Tímea Bodnárová (I.ZZ/PKŠ), Adam Andráš (I.DFT) a Ľubomíra Trusová (II.B/PS).

      Polmaratón bežala Dominika Pigulová (I.ZZ/PKŠ).

      Počasie sa na naše želanie umúdrilo, nemohlo byť lepšie... , neopísateľná atmosféra Košíc, veselá nálada po celý deň, skvelý beh , proste deň na jednotku.

      Všetkým ĎAKUJEME za podporu, boli ste úžasní.
       

     • Návšteva z Tanzánie

     • Riaditeľ Martin Tango, ktorý spravuje 4 školy v Tanzánii, už po tretíkrát na našej škole. Tentokrát prišiel so 4 absolventmi, ktorých štúdium bolo podporované sponzormi zo Slovenska a Čiech. Od roku 2015 naša škola zorganizovala niekoľko zbierok školských potrieb a minulý rok sponzorovala zakúpenie odborných pomôcok pre školy v Tanzánii.

      Naši hostia si so záujmom prezreli naše učebne a strávili čas v rozhovoroch s učiteľmi a študentami. Celá akcia bola vzájomne veľmi obohacujúca.

     • Použite srdce na spojenie

     • 29. septembra si každý rok pripomíname Svetový deň srdca, ktorý je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO, Svetovou federáciou pre zdravé srdce WHF a organizáciou UNESCO. Srdcovo-cievne ochorenia patria k dominantným chorobám obehovej sústavy. Sú hlavnou príčinou úmrtí a každoročne si vyžaduje takmer 18 miliónov ľudských životov. V tento deň sa organizuje po celom svete množstvo aktivít a podujatí. Ich cieľom je informovať ľudí o chorobách srdca, o rizikových faktoroch, no najmä poukázať na možnosti prevencie.

      Žiaci III.A/PS využili svoje poznatky a vedomostí získané doterajším štúdiom, ktoré odovzdali ďalej ostatným spolužiakom. Počas kampane tiež merali dobrovoľníkom krvný tlak.

       

      Školský parlament

     • Budúce sestry na odbornej exkurzii v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch

     • Dňa 14.9.2022 sa naše budúce sestry, žiaci II.DVS a III.DVS pod vedením vyučujúcich Mgr. Janky Merganičovej, Mgr.Lucii Kalokovej a PhDr Ivany Ivanovej zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Popri tom, že pocestovali do Vysokých Tatier, a pokochali sa výhľadom (žial už upršaným) na hory, dozvedeli sa niečo nové pre svoje budúce povolanie. Vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Jana Švecová MBA, žiakov privítala náučnou prezentáciou o predmete činnosti ústavu, prevádzkovaní jednotlivých oddelení a poskytovaní špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou. A aby neostalo iba pri slovách, žiaci mali možnosť nazrieť do prevádzky krásnych priestorov ústavu, lôžkovej časti oddelenia pneumológie a ftizeológie, oddelenia funkčnej diagnostiky, jednotky intenzívnej starostlivosti, ambulantnej časti zariadenia. V závere bolo zaujímavé vidieť, špeciálne diagnostické a terapeutické prístroje a vybavenie akými liečili chorých v minulosti.

     • Odborná exkurzia Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

     • Naši budúci záchranári z triedy I.ZZ PKŠ a II.ZZ PKŠ sa 27.09.2022 pod vedením tr. učiteľov Mgr. Lenky Áronovej Fedoreňkovej a Mgr. Milana Vereša zúčastnili zaujímavej exkurzie Hasičskeho a záchranného zboru v Košiciach. Mali sme možnosť nahliadnuť priamo do ich pracovných podmienok. Otázok bolo veľa, deň to bol zaujímavý, veď posúďte sami...

      Srdečne Ďakujem

     • Odborná exkurzia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach

     • Dňa 26.9.2022 mali  žiaci III.B/PS triedy možnosť absolvovať odbornú exkurziu v modernej nemocnici v Michalovciach. Žiaci mali možnosť spoznať klaster žena a dieťa, ktorým nás previedla vedúca sestra. Hravé priestory pediatrického oddelenia  v nás prebudili časy detských liet a na malý okamih aj zabudnúť, že sa nachádzame v nemocnici. Následne sme videli jedinečný robot, ktorý dávkuje lieky pre celú nemocnicu a uľahčuje tým prácu zdravotníckemu personálu a zároveň zaisťuje bezpečnosť pri manipulácii s liečivami. Napriek tomu, že dážď nás sprevádzal po celý deň, zážitky nám neodplavil. 😊

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje