• Návšteva z Tanzánie

     • Riaditeľ Martin Tango, ktorý spravuje 4 školy v Tanzánii, už po tretíkrát na našej škole. Tentokrát prišiel so 4 absolventmi, ktorých štúdium bolo podporované sponzormi zo Slovenska a Čiech. Od roku 2015 naša škola zorganizovala niekoľko zbierok školských potrieb a minulý rok sponzorovala zakúpenie odborných pomôcok pre školy v Tanzánii.

      Naši hostia si so záujmom prezreli naše učebne a strávili čas v rozhovoroch s učiteľmi a študentami. Celá akcia bola vzájomne veľmi obohacujúca.

     • Použite srdce na spojenie

     • 29. septembra si každý rok pripomíname Svetový deň srdca, ktorý je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO, Svetovou federáciou pre zdravé srdce WHF a organizáciou UNESCO. Srdcovo-cievne ochorenia patria k dominantným chorobám obehovej sústavy. Sú hlavnou príčinou úmrtí a každoročne si vyžaduje takmer 18 miliónov ľudských životov. V tento deň sa organizuje po celom svete množstvo aktivít a podujatí. Ich cieľom je informovať ľudí o chorobách srdca, o rizikových faktoroch, no najmä poukázať na možnosti prevencie.

      Žiaci III.A/PS využili svoje poznatky a vedomostí získané doterajším štúdiom, ktoré odovzdali ďalej ostatným spolužiakom. Počas kampane tiež merali dobrovoľníkom krvný tlak.

       

      Školský parlament

     • Budúce sestry na odbornej exkurzii v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch

     • Dňa 14.9.2022 sa naše budúce sestry, žiaci II.DVS a III.DVS pod vedením vyučujúcich Mgr. Janky Merganičovej, Mgr.Lucii Kalokovej a PhDr Ivany Ivanovej zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Popri tom, že pocestovali do Vysokých Tatier, a pokochali sa výhľadom (žial už upršaným) na hory, dozvedeli sa niečo nové pre svoje budúce povolanie. Vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Jana Švecová MBA, žiakov privítala náučnou prezentáciou o predmete činnosti ústavu, prevádzkovaní jednotlivých oddelení a poskytovaní špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou. A aby neostalo iba pri slovách, žiaci mali možnosť nazrieť do prevádzky krásnych priestorov ústavu, lôžkovej časti oddelenia pneumológie a ftizeológie, oddelenia funkčnej diagnostiky, jednotky intenzívnej starostlivosti, ambulantnej časti zariadenia. V závere bolo zaujímavé vidieť, špeciálne diagnostické a terapeutické prístroje a vybavenie akými liečili chorých v minulosti.

     • Odborná exkurzia Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

     • Naši budúci záchranári z triedy I.ZZ PKŠ a II.ZZ PKŠ sa 27.09.2022 pod vedením tr. učiteľov Mgr. Lenky Áronovej Fedoreňkovej a Mgr. Milana Vereša zúčastnili zaujímavej exkurzie Hasičskeho a záchranného zboru v Košiciach. Mali sme možnosť nahliadnuť priamo do ich pracovných podmienok. Otázok bolo veľa, deň to bol zaujímavý, veď posúďte sami...

      Srdečne Ďakujem

     • Odborná exkurzia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach

     • Dňa 26.9.2022 mali  žiaci III.B/PS triedy možnosť absolvovať odbornú exkurziu v modernej nemocnici v Michalovciach. Žiaci mali možnosť spoznať klaster žena a dieťa, ktorým nás previedla vedúca sestra. Hravé priestory pediatrického oddelenia  v nás prebudili časy detských liet a na malý okamih aj zabudnúť, že sa nachádzame v nemocnici. Následne sme videli jedinečný robot, ktorý dávkuje lieky pre celú nemocnicu a uľahčuje tým prácu zdravotníckemu personálu a zároveň zaisťuje bezpečnosť pri manipulácii s liečivami. Napriek tomu, že dážď nás sprevádzal po celý deň, zážitky nám neodplavil. 😊

     • Zbierka Biela pastelka - Pomáha nevidiacim do života

     • Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. V rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naši žiaci zapojili do finančnej zbierky vyhlásenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

      Školský parlament

     • Odborná exkurzia v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch

     • Po vzore našich DVSiek i žiaci IV.A/PS a IV.B/PS sa v nádherný slnečný deň 22.09.2022 zúčastnili celodennej odbornej exkurzie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch pod vedením PhDr. Márie Pituchovej, PhDr. Ingrid Čigášovej a Mgr. Lenky Matuškovej. PhDr. Jana Švecová, MBA vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti prezentovala žiakom prednášku o zameraní vysokošpecializovaného ústavu s celoslovenskou pôsobnosťou. Následne sme s Mgr. Lýdiou Liptákovou vedúcou sestrou odd. pneumológie a ftizeológie absolvovali exkurziu na jednolivých zdravotníckych oddeleniach, ambulanciách a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. 

     • Princípy a podstata osobnej asistencie- beseda

     • Dňa 20.9.2022 sa žiaci IV.MAS a I.DVS s PhDr. Kuželovou zúčastnili besedy o osobnej asistencii. Zaujímavými informáciami o tom ako sa stať osobným asistentom a čo je jeho náplňou nás oboznámili PhDr. Kozák, Mgr. Podhájecký, Bc. Holentová z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.

     • I.DFT na hodine jógy

     • Dňa 14.9.2002 sa v spolupráci s joga fitness štúdiom BB health, Gorkého 8, Košice zúčastnili naši žiaci 1.ročníka študijného odboru diplomovaný fyzioterapeut hodiny jógy pod vedením trénerky Bc. A. Bule. Mohli si tak pod odbornym dohľadom zacvičiť jednu z metód kinezioterapie, ktorá sa využíva v liečbe pohybového aparátu. 

     • Príhovor predsedu KSK pri príležitosti začiatku školského roka 2022/2023

     • Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci,

      po dlhej dobe začíname školský rok, ktorý sa na prvý pohľad javí ako tie, ktoré si pamätáme ešte spred pandémie. Bez rúšok, testovania a ďalších výrazných obmedzení. Verím, že vám prázdniny dopriali dostatok zážitkov na to, aby ste sa dokázali tešiť aj na nasledovné školské dni. Síce prinesú nové povinnosti, ale tiež stretnutia so spolužiakmi, kolegami a kamarátmi, na ktorých vám záleží.

      Do lavíc župných stredných škôl nastupuje viac ako 23-tisíc stredoškolákov, z toho približne 5 500 prvákov. Nový školský rok sa začína aj pre takmer 2 600 pedagógov. Verím, že všetci spolu vytvoríte vynikajúci tím, ktorý potiahne za jeden povraz a dokáže veľké veci.  

      Hoci sa dnes stretávame bez výrazných opatrení, ešte stále nemôžeme povedať, že sme nad pandémiou vyhrali. Napriek tomu si veľmi prajem, aby sme sa na obdobie uplynulých dvoch rokov nepozerali čierno-bielo. Veď nás toho veľa naučilo – napríklad že niet nad osobné stretnutia, priateľstvá a výučbu priamo v laviciach. Viac si ceníme to, čo sme pred dvomi rokmi považovali za samozrejmosť.

      Teší ma, že po náročných mesiacoch, ktoré si vyžiadali mimoriadny vklad zamestnancov škôl, sa v tomto roku dočkajú zvyšovania platov pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Konečne bude ocenená dlhodobá a náročná práca, ku ktorej učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pristupujú poctivo.

      Som hrdý, že sa nám letné mesiace podarilo využiť na rekonštrukcie a opravy, do ktorých sme počas prázdnin investovali 7,6 milióna eur. Pracovný ruch bolo počuť na každej tretej župnej škole a na jeseň pokračujeme modernizáciou ďalších 12 stredných škôl za takmer 3,7 mil. eur, vďaka čomu sa skvalitní praktické vyučovanie. Čo je ešte dôležitejšie, verím, že naše školy budú pre všetkých v prvom rade bezpečným miestom, kde sa budete cítiť slobodne, tvorivo a kde môžete vyjadrovať svoje pocity, obavy a názory.

      Nech sa vám všetkým v novom školskom roku darí.

       

       

     • ERASMUS v Barcelone

     • V termíne od 21.5. do 11.6.2022 sa dvadsať žiakov študijného odboru masér a praktická sestra pod vedením učiteliek odborných predmetov Mgr. Simony Popaďákovej a Mgr. Kataríny Žitňanskej zúčastnilo mobilty ERASMUS+ v Barcelone. Hlavným cieľom tohto pobytu bolo, aby žiaci získali odborné zručnosti v Barcelone a zároveň zlepšili svoju komunikáciu v anglickom jazyku. Odborná prax bola realizovaná celkovo na šiestich pracoviskách.

      Žiaci študijného odboru praktická sestra vykonávali prax v piatich zariadeniach sociálnych služieb a to: Fundació Catalana per a la Parálisi Cerebral, Residéncia Vigatans Fundació Apip Acam, Llar Benedetti Fundació Llars de l´Amistat Cheshire, Sant Gervasi Residéncial, Bonavita Residéncia Assistida i Centre de Dia. Tu žiaci pod vedením mentorov z konkrétnych pracovísk poskytovali asistenciu a ošetrovateľskú starostlivosť klientom dlhodobo chorým; gerontom a ľuďom s neurodegeneratívnymi ochoreniami-najčastejšie s diagnózou Alzheimerova demencia, Parkinsonova choroba,  aj inými neurologickými chorobami ako skleróza multiplex, detská mozgová obrna; ťažké následky po úrazoch.

      Pracoviskom žiakov študijného odboru masér bola A.R.E.A. Associació per a la Recerca Educativa en les Ars Escéniques. Hlavnou myšlienkou bolo spojenie dvoch profesií- masérov a tanečníkov, z ktorého vznikne vzájomný prospech. Mimo vyučovacích hodín aplikovali maséri tanečníkom regeneračné procedúry a tým získavali profesionálne zručnosti s profesionálnymi športovcami. Našim žiaci mali umožnené bezplatne navštevovať hodiny tanca a vystúpenia tanečnej školy.

      Študijný pobyt v Barcelone bol pre všetkých zúčastnených jedinečnou skúsenosťou a príležitosťou, ktorá v žiakoch i učiteľoch zanechala veľa zážitkov pracovných, ale aj voľnočasových. V praxi sa žiaci naučili ovládať a používať moderné prístrojové vybavenie na uľahčenie manipulácie s klientom, oboznámili sa s odlišnými postupmi niektorých ošetrovateľských výkonov, spoznali alternatívne liečebné postupy ako animalterapiu, arteterapiu a ergoterapiu. Veríme, že tieto obohacujúce zážitky, skúsenosti a nápady prostredníctvom našich žiakov vniesť nový vietor do zdravotníckych zariadení na Slovensku.

     • Exkurzia I. a II.DVS v Nemocnici Agel Košice Šaca

     • Dňa 29.6.2022 sa zúčastnili žiaci I.DVS a II.DVS triedy odbornej exkurzie v Nemocnici Agel Košice Šaca, kde si prezreli a oboznámili sa s organizáciou a systémom práce na pracoviskách: gynekologicko-pôrodníckej kliniky, novorodeneckej kliniky, ambulanciách centrálneho príjmu a na pracovisku hyperbarickej komory. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Dnes 30.06.2022 sa na školskom dvore našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021.

      Po príhovore riaditeľky PhDr. Anny Hencovskej, MBA boli ocenení žiaci, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach, olympiádach a taktiež mali najlepší prospech počas štúdia. Na záver sme sa odobrali do tried, kde si každý prevzal zaslúžené a tak očakávané vysvedčenie.

     • Výlet druhákov

     • Opäť jeden vydarený výletik.Všetci druháci II.A PS, II.B PS, II.MAS strávili dnešný deň vo Vysokých Tatrách.Počasie nám prialo, bolo nádherne, miestami dramaticky.Zdolali sme Popradské pleso a Štrbské pleso a sme príjemne unavení.Radi by sme si to niekedy zopakovali.

     • Príhovor predsedu KSK pri príležitosti ukončenia školského roka

     • Vážení učitelia, milí žiaci,

      ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

      Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

      Vaši učitelia vás vedú k vedomostiam, k pochopeniu seba samého, aj k poznaniu, že svojím konaním môžu obohacovať okolitý svet. Pomáhate rozvíjať ich talent tak, aby po skončení školy našli ďalšie uplatnenie. Na župe máme bohatý plán, ako zlepšiť a skvalitniť výučbu na našich stredných školách, aby ste ako absolventi získali dobré uplatnenie v zamestnaní aj v živote. Rozbehli sme niekoľko projektov a verím, že už v nasledujúcom školskom roku prinesú tak potrebnú a žiadanú zmenu. Niekde to bude modernizácia priestorov, niekde zlepšenie vybavenia, či zlepšenie podmienok praktickej výučby.

      Milí učitelia, aj keď sa už všetci nevieme dočkať letných prázdnin, neznamená to, že zabúdame na ďalšie výzvy, pred ktorými stojíme. Nedá mi nespomenúť, že okrem pandémie bol tento rok v závere poznamenaný štrajkovou pohotovosťou. Oprávnené požiadavky pedagógov však naplnené neboli. Akoby spoločnosť zabudla, že žiaka formujú nielen poznatky, ale aj to, ak má dobrých učiteľov. Spokojných a motivovaných, naplnených túžbou odovzdať mladej generácii to najlepšie zo seba. Potrebujeme spokojných pedagógov, preto vaše požiadavky plne podporujem a stojím pri vás.

      Milí žiaci a študenti,

      pandémia nás naučila, že záleží na každom jednom dni v škole. Lebo byť bez školy znamená nielen menej vedomostí a poznatkov, ale aj menej zážitkov so spolužiakmi a učiteľmi. Preto vám zo srdca prajem, aby ste nadchádzajúce letné dni využili naplno a zažili všetko, čo k letu patrí – od získavania nových kamarátstiev a utužovania tých starých, cez objavovanie až po cestovanie. Oddychujte, objavujte, prekonávajte svoje limity, nech vám každý deň prázdnin prinesie nové dobrodružstvá. Nech je vaše leto plné radosti a fantastických zážitkov, ktoré vám dodajú energiu do nového školského roka.

      Rastislav Trnka

      predseda Košického samosprávneho kraja

      Prihovor_predsedu_KSK_Koniec_sk.roka_20212022.pdf​​​​​​​

     • Pojmové mapy ZKC

     • Aj tento školský rok na hodinách ZKC v rámci opakovania žiaci III.B/PS a II.B/PS pripravovali pojmové mapy z ochorení, ktoré preberali. Potešte a povzbuďte sa z ich prác.

     • Slávnostné vyradenie absolventov

     • 17.06.2022 sa konalo slávnostné vyradenie absolventov v Kultúrno - spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici v Košiciach.

      8 diplomovaných všeobecných sestier a 12 diplomovaných fyzioterapeutov si z rúk riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzalo vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s oprávnením používať profesijný titul ,,diplomovaná všeobecná sestra" a ,,diplomovaný fyzioterapeut".

      Všetkým zúčastneným srdečne BLAHOŽELÁME !

     • Turistický kurz

     • Od 13.06.2022 do 17.06.2022 sa konal turistický kurz pre žiakov prvých ročníkov I.A PS, I.B PS, I.MAS. Pedagógom i žiakom prialo krásne počasie,  prešli množstvo kilometrov a odniesli si  kopec skvelých zážitkov.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje